Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 07.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3709

ČSN EN 12668-2
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 2: Sondy
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 2: Probes
Třídicí znak:015026
Schválena:27.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.5.2021
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:691 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.