Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 22.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3726

ČSN EN 10283
Odlitky z oceli odolné korozi
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Corrosion resistant steel castings
Třídicí znak:420957
Schválena:11.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.11.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:293 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.