Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3731

ČSN ISO 31000
Management rizik - Principy a směrnice
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Risk management - Principles and guidelines
Třídicí znak:010351
Schválena:22.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.1.2019
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:786 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.