Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3742

ČSN ISO 27306
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Method of constraint loss correction of CTOD fracture toughness for fracture assessment of steel components
Třídicí znak:420389
Schválena:24.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Platnost ukončena:1.10.2017
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:17765 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.