Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3759

ČSN EN 12350-11
Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Testing fresh concrete - Part 11: Self-compacting concrete - Sieve segregation test
Třídicí znak:731301
Schválena:22.9.2010
Vydána:1.10.2010
Účinnost od:1.11.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:180 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.