Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3766

ČSN EN ISO 9444-2
Korozivzdorné oceli kontinuálně válcované za tepla - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru - Část 2: Široký pás a plech
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Continuously hot-rolled stainless steel - Tolerances on dimensions and form - Part 2: Wide strip and sheet/plate
Třídicí znak:420035
Schválena:22.10.2010
Vydána:1.11.2010
Účinnost od:1.12.2010
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:284 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.