Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3783

ČSN EN 31010
Management rizik - Techniky posuzování rizik
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Risk management - Risk assessment techniques
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) ze srpna 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2022-07-18. Souběžně s touto normou platí ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) z března 2020, která tuto normu zcela nahradí od 2022-07-18.
Třídicí znak:010352
Schválena:22.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:18.7.2022
Počet stran:80
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1994 kB
Změny:*Z1 3.20, *Z2 8.20 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2020
Věstník:3/2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:136 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2020
Věstník:8/2020
Účinnost od:1.9.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:145 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.