Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3795

ČSN EN 12982
Průmyslové armatury - Stavební délky ETE, CTE armatur s konci pro přivaření tupým svarem
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Industrial valves - End-to-end and centre-to-end dimensions for butt welding end valves
Třídicí znak:133034
Schválena:6.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:344 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.