English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]


ČSN EN ISO 945-1
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Microstructure of cast irons - Part 1: Graphite classification by visual analysis (ISO 945-1:2008)
Třídicí znak:420464
Schválena:10.11.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Platnost ukončena:1.9.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3664 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

<<< zpět

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.