Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 27.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3797

ČSN EN ISO 15350
Ocel a železo - Stanovení celkového obsahu uhlíku a síry - Metoda absorpce infračerveného záření po spálení v indukční peci (běžná metoda)
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Steel and iron - Determination of total carbon and sulfur content - Infrared absorption method after combustion in an induction furnace (routine method) (ISO 15350:2000)
Třídicí znak:420508
Schválena:10.11.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:760 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.