Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=3801

ČSN EN 15023-3
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Copper and copper alloys - Determination of nickel content - Part 3: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)
Třídicí znak:420623
Schválena:20.12.2010
Vydána:1.1.2011
Účinnost od:1.2.2011
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:218 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.