Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=44

ČSN EN ISO 9455-15
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Soft soldering fluxes - Test methods - Part 15: Copper corrosion test
Třídicí znak:050065
Schválena:3.2.2000
Vydána:1.2.2000
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:18
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 9455-15:1999, ISO 9455-15:1996
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6457 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.