Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=577

ČSN EN 12373-5
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 5: Posouzení jakosti utěsněných anodických oxidových povlaků měřením admitance
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 5: Assessment of quality of sealed anodic oxidation coatings by measurement of admittance
Třídicí znak:038650
Schválena:31.1.2000
Vydána:1.2.2000
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2011
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12373-5:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:133 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.