Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 04.03.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=582

ČSN EN 12373-4
Hliník a slitiny hliníku - Anodická oxidace - Část 4: Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění kapkovou zkouškou vybarvování po předchozí úpravě povlaku kyselinou
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Aluminium and aluminium alloys - Anodizing - Part 4: Estimation of loss of absorptive power of anodic oxidation coatings after sealing by dye spot test with prior acid treatment
Třídicí znak:038650
Schválena:3.4.2000
Vydána:1.4.2000
Účinnost od:1.5.2000
Platnost ukončena:1.2.2011
Počet stran:8
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12373-4:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:6416 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.