Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=715

ČSN 42 0060
Vady hutních předvýrobků a výrobků z neželezných kovů a jejich slitin. Názvosloví a třídění vad
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Defects of metallurgical semiproducts and products of non-ferrous metals. Terminology and classification of defects
Třídicí znak:420060
Schválena:15.11.1991
Vydána:1.9.1992
Účinnost od:1.10.1992
Počet stran:128
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:16916 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.