Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 26.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=823

ČSN EN ISO 3785
Ocel - Označování os zkušebních těles (ISO 3785:1976)
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Steel - Designation of test piece axes
Třídicí znak:420307
Schválena:25.8.1997
Vydána:1.1.1998
Účinnost od:1.2.1998
Platnost ukončena:1.11.2006
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 3785:1995, ISO 3785:1976
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:108 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.