Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 05.06.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=835

ČSN EN 10314
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Method for the derivation of minimum values of proof strength of steel at elevated temperatures
Třídicí znak:420318
Schválena:28.3.2003
Vydána:1.5.2003
Účinnost od:1.6.2003
Platnost ukončena:1.1.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10314:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:252 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.