Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=838

ČSN EN ISO 7500-2
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 2: Trhací stroje pro zkoušky tečení - Ověřování užitého zatížení
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 2: Tension creep testing machines - Verification of the applied load
Třídicí znak:420322
Schválena:15.6.2000
Vydána:1.8.2000
Účinnost od:1.9.2000
Platnost ukončena:1.5.2007
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 7500-2:1999, ISO 7500-2:1996
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:227 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.