Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 28.05.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=839

ČSN EN ISO 7500-1
Kovové materiály - Ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Ověřování a kalibrace systému měření síly
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Verification of static uniaxial testing machines - Part 1: Tension/compression testing machines - Verification and calibration of the force-measuring system
Třídicí znak:420322
Schválena:30.12.2004
Vydána:1.1.2005
Účinnost od:1.2.2005
Platnost ukončena:1.8.2016
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 7500-1:2004, ISO 7500-1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:228 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.