Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 11.12.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=840

ČSN 42 0323
Zkoušení kovů. Zkouška tahem plechů, pásů a pruhů tloušťky od 0,1 pod 0,5 mm
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Metal testing. Tensile testing of metals. Sheets, strips, thickness from 0,1 up to 0,5 mm
Třídicí znak:420323
Schválena:13.8.1982
Účinnost od:1.8.1983
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:199 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.