Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 29.11.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=864

ČSN EN 10291
Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Uniaxial creep testing in tension - Method of test
Třídicí znak:420351
Schválena:26.4.2001
Vydána:1.6.2001
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.11.2009
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 10291:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:413 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.