Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 17.06.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=879

ČSN EN ISO 15630-3
Oceli pro vyztužování a předpínání betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání
NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Steel for the reinforcement and prestressing of concrete - Test methods - Part 3: Prestressing steel
Třídicí znak:420367
Schválena:29.10.2002
Vydána:1.1.2003
Účinnost od:1.2.2003
Platnost ukončena:1.6.2011
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 15630-3:2002, ISO 15630-3:2002
Formát PDF:Kombinace plnotextového a skenovaného PDF
Velikost PDF:481 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.