Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 29.11.2023
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=881





ČSN EN ISO 6507-1
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Vickers hardness test - Part 1: Test method
Třídicí znak:420374
Schválena:24.3.1999
Vydána:1.5.1999
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.9.2006
Počet stran:112
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 6507-1:1997, ISO 6507-1:1997
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:3817 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.