Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=885

ČSN EN ISO 14577-2
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů
NORMA JE ZRUŠENA
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Metallic materials - Instrumented indentation test for hardness and materials parameters - Part 2: Verification and calibration of testing machines
Třídicí znak:420378
Schválena:16.5.2003
Vydána:1.6.2003
Účinnost od:1.7.2003
Platnost ukončena:1.2.2016
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 14577-2:2002, ISO 14577-2:2002
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:985 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.