Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 23.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=14&i=997

ČSN EN ISO 4934
Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method
Třídicí znak:420541
Schválena:26.11.2004
Vydána:1.1.2005
Účinnost od:1.2.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN ISO 4934:2003, ISO 4934:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:499 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Český normalizační institut
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.