Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 27.11.2020
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=275


WELDSPREAD - mezinárodní kvalifikační a certifikační systém ve svařování
Datum: 9.3.2009
Autor: CWS ANB

WELDSPREAD_LEAFLET-CZECH.pdf

WELDSPREAD_POSTER -CZECH.pdf

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2020, všechna práva vyhrazena.