English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Počátky svařování ve Škodových závodech
Datum: 1.12.2005
Autor: Ing. Jiří Barták, CSc.
Organizace: ŠKODA WELDING s.r.o.

Ve dvacátých letech byl ve Škodových závodech založen výzkum svařování a před více jak 70-ti lety vznikla "Poradna svařovaných konstrukcí". Jak se začala do výroby prosazovat technologie pevného spojování kovových materiálů a jejich oprava svařováním, narůstal i počet pracovníků – svářečů. Aby se udržovala kvalita svarových spojů, bylo nutné příslušné pracovníky vyškolit a také přezkoušet. Bylo proto zahájeno provádění prvních zkoušek svářečů. Ty probíhaly ve všech závodech Škodovky a opakovaly se pravidelně každého půl roku a později každý rok. Zvyšující se potřeba svářečů a požadavky na zvyšování jejich úrovně, vedly v roce 1930 k založení svářečské školy, která patří k nejstarším ve střední Evropě. Již tehdy se prováděly šestitýdenní kurzy svářečů plamenem, elektrickým obloukem a řezání kyslíkem. Podmínkou přijetí do svářečské školy byla také úspěšná lékařská prohlídka.

Aby i předvýrobní proces (projektování, konstrukce a technologické postupy) byl kvalitně zvládnutý, bylo odborné svářečské vzdělávání zaměřeno také na konstruktéry a výrobně-technologické pracovníky. Probíhalo formou přednášek a krátkodobých školení. Na vzniku svářečské školy, vzdělávání techniků i činnosti Poradny svařovaných konstrukcí měl velký podíl nestor českého svařování a jeho největší průkopník prof. František Faltus.

Počet svářečů ve Škodových závodech prudce stoupal a postupně se zvyšoval především počet svářečů elektrickým obloukem. Vývoj svařování budovaný na tak solidním základě přinesl brzo výsledky a Škodovy závody se brzy dostaly do popředí světového vývoje této technologie. Bylo ovšem třeba překonávat nedůvěru zákazníků, někdy i samotných konstruktérů a vždy zaostalost úředních předpisů. Proto první svařované konstrukce byly realizovány v areálu závodu. Vznikla tak dílenská hala s nosnou konstrukcí plnostěnných svařovaných nosníků, svařované vysokotlaké impregnační nádoby s tloušťkou stěny 25 mm a světlo světa spatřily také tak zvané "prolamované nosníky", které se v třicátých letech staly světovou novinkou. V roce 1929 byla na základě soustavných zkoušek a pokusů vydána interní směrnice pro navrhování a výpočet svařovaných konstrukcí, které již zdůrazňovaly zásadní rozdíly v jejich koncepci v porovnání s nýtovanými konstrukcemi a odlitky. Byly rovněž vydány první směrnice pro značení svarů na výkresech. Tyto směrnice se staly později podkladem pro čsl. normy. Tyto, v té době průkopnické činy, jejichž výsledkem byla výrobní a provozní spolehlivost svařovaných konstrukcí, se velmi výrazně podílely na důrazném prosazování a uznání nově vznikajícího technologického směru. Celosvařovaný příhradový most postavený v areálu Škodových závodů v roce 1931 a silniční obloukový most postavený v Plzni přes řeku Radbůzu v roce 1933, vydobyly Škodovce celosvětové prvenství.


Silniční svařovaný most přes řeku Radbůzu v Plzni

Pro další rozšiřování svařovaných konstrukcí ve Škodových závodech byly pořádány kurzy pro projektanty a byly pořádány pravidelné porady svařovacích technologů ze všech koncernových závodů, kterých bylo v té době již skoro dvacet. Tato spolupráce měla příznivý vliv na účelné přizpůsobení řešení konstrukcí požadavkům nové technologie. Mnohá řešení byla ověřována zkouškami, zejména při náhradě odlitků a výkovků svarky, vždy bylo dbáno také na ekonomickou stránku. Systematickou výzkumnou, vývojovou, projekční a publikační činností, ale i soustavným vzděláváním jak svářečů tak technického personálu se podařilo v počátcích překonávat vžitou nedůvěru ke svarovým spojům.

Nelze opomenout ani konstrukci první svařované říční lodi, kde bylo vyřešeno svařování do sekcí, které se využívá i při stavbě současných námořních lodí. Škodovka se podílela na výrobě velkých námořních lodí zejména dodáváním svařovaných kormidel, nosičů hřídelů a záďových vaznic, jejichž kvalita byla oceněna udělením autorizace ke zhotovování svarů elektrickým obloukem British Lloyds Register v roce 1937, jako jedné z mála světových firem. Také svařované vysokotlaké krakovací nádoby vyhovovaly náročným požadavkům předpisů ASME Boiler Code. Škodovka také vlastnila první pojízdnou RTG aparaturu pro kontrolu tupých svarových spojů. Roky před druhou světovou válkou lze charakterizovat jako období, kdy byla získána plnohodnotnost svařování jako výrobní metody na základě vyřešení problému spolehlivosti v plné šíři. Od návrhu konstrukce, který byl podložen pevnostním výpočtem nebo experimentem, přes volbu vhodného technologického postupu až po kvalifikovaného svářeče prokazujícího objektivními metodami kvalitu své práce, byla hlídána kvalita svařenců. Zákazník tak získal jistotu, že dostává spolehlivý výrobek.

Válečná léta 1939 až 1945 přinesly výrazné změny ve výrobě. Mírová výroba byla omezena na minimum a většina provozů byla přebudována na vojenskou výrobu. Koncern ŠKODA, který v té době zahrnoval dalších 16 závodů mimo plzeňského a zaměstnával více jak sto tisíc pracovníků, byl začleněn do německého zbrojního koncernu "Reichswerke Hermann Göring". Potřeba svářečů neustále stoupala a tak místo nevyhovujících prostor staré svářečské školy byla při svařovně Elektrotechnické továrny v Doudlevcích v roce 1940 vybudována nová podniková svářečská škola. Svářeči prováděli zkoušky podle německých předpisů DRB (Deutsche-Reichs-Bahn). Koncem války bylo ve Škodových závodech v Plzni zkoušeno a postupně zaváděno svařování automatem pod tavidlem. Současně bylo pokračováno na zpracovávání závodových předpisů v oblasti svařování.

V poválečném období prošel obor svařování v Českých zemích velkými změnami, především díky vývoji nových přídavných materiálů pro svařování, svařovacích zařízení, nových technologií svařování, řešení problémů svařitelnosti ocelí a neželezných kovů a v neposlední řadě sehrála velkou roli i renovace válkou poškozených zařízení. Také značně vzrůstal tlak na zvyšování produktivity práce a snižování nákladů. Toto období je charakteristické především obnovou velkých závodů jako byly např. ČKD v Praze, ŠKODA v Plzni, Královopolských strojíren v Brně, Vítkovic v Ostravě a řady závodů na Slovensku. Dále to byla výroba svařovaných ocelových konstrukcí válkou zničených železničních a silničních mostů. V tomto období byly kladeny velké personální nároky především na ruční obloukové svařování obalenou elektrodou a na řezání kyslíkem. Také v oblasti přípravy vzdělávání svářečů došlo k výrazným změnám a po vzoru škodovácké podnikové svářečské školy začaly vznikat další svářečské podnikové školy a začala se organizovat příprava technických pracovníků.

Počátky svařování jsou spjaty se Škodovými závody a se jménem prof. Faltuse, který jako mladý a progresivní inženýr se významně podílel na uplatňování svařování v procesech výroby. Odvaha škodováckých konstruktérů potom dopomohla k výrobě prvních svařovaných konstrukcí hal a mostů. Dnes, kdy technologie svařování je rovnocenná s ostatními výrobními technologiemi nesmíme zapomenout jaký podíl měli škodováčtí odborníci a zejména profesor Faltus na rozvoji svařování v jeho počátcích nejen v České republice, ale na celém světě.

Literatura:

Barták, J.: Svařování ve stočtyřicetileté historii Škodovky, Zváranie Svařování 10/99
Vlček, V.: Historie a vývoj svařování v k.p. Škoda Plzeň, Plzeň 1988
Kolektiv autorů: Školení svářečů a jeho perspektiva v ŠKODA k.p. Plzeň,
Zváranie 10/89


 Související

Související články
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Svařování na montážích a ve stavebnictví. Svařování betonářských ocelí – historie (2.12.2009)
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Přínos některých výrobních závodů k rozvoji svařování.Svařování pro energetiku podniku Modřanské stroiírny. (13.5.2009)
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Úvod do historie svařování. Poznámky k historii obloukového svařování (13.5.2009)
Historie svařování v českých zemích. - Úvod do historie svařování.Příspěvek č. 2: POČÁTKY SPOJOVÁNÍ KOVŮ. (17.3.2008)
Historie svařování v českých zemích. - Téma: Úvod do historie svařování. Příspěvek č. 1: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ KOVŮ. (11.3.2008)

Diskuze ke článku
Diskuze obsahuje 1 příspěvek
Dotaz-spřaženáOKZdeněk Kroupa05.11.2009 09:03
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

Informační servis
Nabídky práce
  • Přípravář
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: částečný úvazek Pracovní doba: dle rozpis... (30.1.2023)
  • Instruktor svařování
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
  • Technolog svařování, zástupce vedoucího
    Hledáme kolegu do naší Svářečské školy! Pracovní poměr: plný úvazek Pracovní doba: v pracovních d... (30.1.2023)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.