English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 204
Datum: 7.12.2016
Autor: Minařík CWS ANB

Setkání ředitelů Autorizovaných osob

16.11.2016 proběhlo setkání ředitelů autorizovaných/notifikovaných osob, oznámených subjektů, uznaných nezávislých organizací (AO/NO/OS/UNO) a vedení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Byly řešeny následující body:

 1. Nová právní úprava posuzování shody stanovených výrobků
 2. Postup oznamování k novým evropským směrnicím a nařízením
 3. Akreditace pro účely autorizace/oznámení
 4. Kontroly AO/NO/OS/UNO
 5. Priority pro rok 2017

K jednotlivým bodům probíhala diskuze. Největším problémem se jeví tzv. „akreditace pro autorizaci“. AO by se musely akreditovat podle technických norem a dále „pro autorizaci“ s uvedením právního předpisu na Osvědčení, který obsahuje technické normy na které už je AO akreditována. Šlo by vlastně o dvojí posouzení toho samého za nemalé poplatky! Na jednání vystoupil v diskuzi viceprezident AAAO a generální ředitel TZUS, s uvedením, že ČIA nemá ze zákona na tento postup právo. S tímto stanoviskem se ztotožňujeme. Budou probíhat další jednání ÚNMZ ČIA a AAAO.

Jednání SR a VH CWS ANB

Dne 29.11.2016 proběhlo jednání Správní rady a Valné hromady CWS ANB. Byly schváleny nové Stanovy CWS ANB.

Čestný člen CWS ANB

Ing. Vladimírovi Bubeníkovi EWE, bylo rozhodnutím SR CWS ANB uděleno: "Čestné členství CWS ANB"

Rozšíření autorizace

CWS ANB bude rozšiřovat autorizaci EAB a EAS pro Srbsko. To vše se souhlasem srbského ANB.

ATB

Proběhl audit žadatele o ATB – TUV SUD, s.r.o. na pracovišti ve Strakonicích. ATB žádá o schválení kvalifikací IWS a IWP a instruktorů svařování.

Nová učebnice

A je to tady! Výukové materiály pod patronací CWS ANB pro kurzy Mezinárodní/evropský svářečský inženýr IWE a Mezinárodní/evropský svářečský technolog IWT: Výroba a aplikované inženýrství, napsal Ing. Miloslav Musil,doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.a kolektiv autorů. Publikace má 409 stran barevně.

Obsah

 1. úvod do zajištění kvality ve svářečské výrobě
 2. řízení kvality v průběhu výroby
 3. napětí a deformace při svařování
 4. příprava výroby, svařovací přípravky
 5. ochrana zdraví a bezpečnost práce
 6. měření, regulace a záznamy při svařování
 7. vady svarů a kriteria jejich přípustnosti
 8. nedestruktivní zkoušení svarových spojů
 9. ekonomika a produktivita při svařování
 10. opravy a renovace svařováním
 11. svarové spoje betonářských ocelí
 12. uplatnění svařování

Publikace je členěna přesně podle jednotlivých okruhů pro výuku IWE/IWT podle IAB doc. 252. Bude jistě i vítaným pomocníkem svářečských dozorů ve firmách. Další informace a objednávky: musil@domzo13.cz

WELDING Plzeň

CWS ANB zastavila činnost ATB WELDING Plzeň (divize UNO Praha, spol. s r. o.). Toto ATB mělo schválení pro IWE, IWT, IWS, IWP.

ČIA

Ředitel exekutivy CWS ANB byl jmenován tajemníkem Technické komise pro svařování – poradního orgánu ředitele Českého institutu pro akreditaci.

52. zasedání EWF v Oeiras

Ve dnech 7.-9.11. proběhlo jednání EWF v Oeiras na ISQ.

Místo: ISQ - CIE Datum: Pondělí 7 Listopadu 2016 Av. Dr. Mário Soares, 35 Taguspark 2740-120 Porto Salvo, Oeiras

7.9.2016 jednal Board of Directors. Bylo připravováno generální zasedání a Technická komise. Jednání vedl prezident EWF Mr. Henk Bodt. Byly projednávány následující body.

 1. Zúčastnili se všichni členové Board of Directors.
 2. Byl schválen program jednání.
 3. Schválen zápis z 51. jednání Board v Ghentu, Belgium (EWF-BD-177-16)
 4. Zpráva o plnění úkolů z předešlého zasedání.
 5. Propagační činnost a kontakty s členy EWF (Luisa Quintino)
 6. Členská situace.
 7. Ukončeno členství Makedonii a Bosně a Hercegovině. Irán splnil všechny požadavky a pokračuje v členství v EWF

 8. Administrativní záležitosti
 9. 7.1 Projednána volba finančního ředitele a EWF Directora

  7.2 Rozpočet

  7.3 Možné změny ve stanovách EWF (právník EWF)

  7.4 Povinné vydávání EWF Diplomů - výhoda při vydávání obou diplomů IAB a EWF

  7.5 Evropské Diplomy a mezinárodní kvalifikace.

  7.6 Činnost vyplývající z EWF regionálních strategických jednání
 10. Zpráva o výsledcích dosažených v rámci spolupráce s EU
 11. Reorganisace EWF – prostředky managementu, personál, komunikace.
 12. Alternativy k budoucí struktuře EWF.
 13. Workshop
 14. Cena • Best European Welding Coordinator 2015
 15. Diskuze k programu generálního zasedání EWF
 16. Různé
 17. Datum a místo příštího jednáí • 8 května 2017 – Athens, Greece

Všechny body byly podrobně diskutovány.

Generální zasedání EWF

ISQ úterý, 8 listopadu 2016 Taguspark Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33 Time: 09.00 h - 18.00 h Porto Salvo, Oeiras

 1. Uvítání Presidentem EWF - Mr. Henk Bodt
 2. Omluvy účasti Omluvili se zástupci Švýcarska, Ukrajiny, Peter Klamo (Slovensko), Tim Jessop (UK).
 3. Schválení programu Schváleno. Dodatek "Soutěž svářečů"
 4. Schválení zápisu z 48. EWF Generálního zasedání v Ghent, Belgium(EWF-GA-267-16)
 5. Zpráva o plnění rozhodnutí a akce po EWF Generalním zasedání v Ghentu, Belgium
 6. Zpráva o rozhodnutích EWF Board of Directors Právník EWF: Rezoluce o sporech. Mediace, arbitráž.
 7. Doplnit do Stanov EWF - schváleno
 8. EWF Board volby • EWF Board Director Klamo (SK) • EWF Treasurer J. Heute (S)
 9. Členská situace - Iran vše zaplatil a je OK Makedonia a Bosna a Hercegovina - zrušeno členství pro neplacení příspěvků
 10. Administrativní záležitosti • Předpověď 2016 • Povinné vydávání EWF Diplomů
 11. Kdo vydává diplomy IIW a EWF - sleva 20% na variabilním poplatku Vložení slova"International" do EWF Diplomaů/Certifikátů Nebylo schváleno.Schváleno "International" pouze na evropská Pravidla

  Následující akce po "EWF Regional Strategy" zasedáních :

  Jednotlivé ANB by měly kontaktovat "Národní soustavu kvalifikací" (NSK), aby dostaly svářečské kvalifikace do souladu se záměry EWF a EQF (European Qualification Framework). Generální zasedání EWF se zabývalo úrovní auditorů Notifikovaných (oznámených) osob a akreditačních orgánů v oblasti svařování a příbuzných metod. Auditoři často o procesu svařování neví nic, autorizované nebo certifikované osoby nemají WPS, kvalifikované svářečské dozory, svářeče apod. Bude vydán dotazník, který bude se zabývat nespokojeností s auditory a možnostmi k nápravě dnešního stavu. Po vyhodnocení výsledků bude projednán na EWF a evropských institucích a zástupcem EWF v EA.

 12. Technická komise
  1. Training and Qualification - L. Costa
  2. Obecný plán činností • Zpráva Convenor Area 1 Trainning and Qualification (EWF-GA-270-16) • Informace o rozhodnutí IAB k používání pravidla pro dálkové studium EWF
  3. Pracovní skupiny
   1. WGA 1.1 - Adhesive Bonding členem za ČR (CWS ANB) Ing. Ondřej Kysilka
   2. WGA 1.2 - Car Body Repair Welding
   3. WGA 1.3 - EN 1090–Welding Coordinators
   4. WGA 1.4 - Laser Processing
   5. WGA 1.5 - Railsafe
   6. WGA 1.6 - Resistance Welding členem za CWS ANB Doc. Ing.H. Neumnann, CSc.
   7. WGA 1.7 - Surface Protection členem za CWS ANB Ing. J. Kubíček
   8. WGA 1.8 – Welding Reinforcing Bars - členem za CWS ANB Ing.PhD. V. Kudelka
   9. WGA 1.9 – Underwater Welding
   10. WGA 1.10 – Post Weld Heat Treatment EWF-GA-268-16 October 2016
   11. WGA 1.11 – EWF Seminars
   12. WGA 1.12 – Welding Coordinators for ISO 15085 Railway Vehicle Components členem P. Flegl
   13. • WGA 1.13 – Additive Manufacturing

   11.1.3 Budoucí činnost včetně harmonizovaných otázek

  • 11.2 Certifikace - S. Morra
  • 11.2.1 Obecný plán činnosti • Zpráva Convenor Area 2 Certification
  • 11.2.2 Pracovní skupiny
   • • WGA 2.1 – Certification of Manufacturers to EN ISO 3834 S. Mora • Update
   • • WGA 2.2 – Certification of Personnel with Welding Coordination Responsibility S. Mora členem za ČR Ing. V. Minařík,CSc.
   • • Review
   • • WGA 2.3 – Certification of Welder, Welding Operator and Brazer . Chairman Václav Minarik,CSc.
   • • WGA 2.4 – Certification of Plastic Welder M. Troughton členem V. Minařík
   • • WGA 2.5 – Certification of Adhesive Bonder
   • 11.2.3 Budoucí aktivity Rozhodnutí o certifikaci lepičů zatím nepadlo. Je vázáno na souhlas několika zemí, které již certifikují lepiče (Německo

   • 11.3 Normalizace -T. Rosado
   • 11.3.1 Obecný plán aktivit • Zpráva Convenor Area 3 Standardization • Zpráva ISO/TC44/SC11 o WD 14731
   • 11.3.2 Pracovní skupiny
    • • WGA 3.1 – EMF Direktiva
    • • WGA 3.2 – EN 1090 ocelové konstrukce a CPD
    • • WGA 3.3 – Zdraví a bezpečnost
    • • WGA 3.4 – Best Practice/Technical Specification
    • 11.3.3 Budoucí aktivity

   • 11.4 EWF System Rules - I. Fernandes
   • 11.4.1 General Plan of Activities • Zpráva Convenor Area 4 System Rules (EWF-GA-271-16)
   • 11.4.2 Pracovní skupiny • WGA 4.1 – Rules for ANB and RANB - Review of OP-06 and alignment with IAB documents of previously approved EWF Rules and OPs - Review of EWF-416 and alignment with IAB-001 and previously approved EWF Rules and OPs Příští rok Výroční zprávy budou na webu!!
   • 11.4.3 Budoucí aktivity

   • 11.5 European Union Tools - L. Coutinho
   • 11.5.1 General Plan of Activities • Zpráva Convenor Area 5 European Union Tools
   • 11.5.2 Pracovní skupiny
    • • WGA 5.1 – EU Projekty
    • • WGA 5.2 - EQF/ECVET
    • • WGA 5.3 - EA
    • • WGA 5.4 - Joining Sub-Platform
    • 10.5.3 Budoucí aktivity EWF-GA-268-16 October 2016

 13. EWF ANBs/ANBCCs Authorisation Activities
  • 12.1 Zprávy auditorů
  • • Bulgaria ANB Surveillance Audit Report - (EWF-GA-269-16) – I. Fernandes
  • Pro CWS ANB byla generálním zasedáním potvrzena autorizace na European Adhesive Engineer (EAE)
  • 12.2 Přístupové podmínky - Proposal from Czech Republic for EAE Access Conditions (EWF-GA-272-16) Schváleno!
  • Přístupové podmínky do kurzu EAE (European Adhesive Engineer) jsou pro ČR: Diploma of the technical university degree (with a minimum of 5 years of study) approved by Ministry of Education of the Czech Rep. Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia), schválené Ministerstvem školství ČR.
 14. Činnosti propagace
 15. Weldcup 2017 - soutěž mladých svářečů organizovaná DVS v Dusseldorfu při příležitosti veletrhu svařovací techniky Schweissen und Schneiden
 16. Awards • Best European Responsible Welding Coordinator 2015
 17. Nejlepší svářečský dozor podle ISO 14731 a ISO 3834-2, EN 15085-2 nebo EN 1090-1. Cenu převzal Dr. Clint Wildash, v současnosti Senior Principal Welding Engineer v Onesubsea UK Ltd, Leeds, UK.

 18. Ostatní
 19. Předání prezidentství EWF Mr. Henk Bodt předal prezidentství EWF na další tři roky Mr. Chris Eddymu (UK).


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.