English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
JAKOST (KVALITA) VÝROBKŮ
Datum: 14.12.2006
Autor: Ing. Dr. Vladimír Kudělka
E-mail: kudelka@tdsbrnosms.cz

Jakost každého výrobku je určena souhrnem požadavků projektové, konstrukční, technologické, výrobní, kontrolní, zkušební a provozní dokumentace, ev. servisní dokumentace.

Jakost výrobků je tedy ověřována na základě splnění základních bezpečnostně – technických požadavků na daný výrobek.

Pro každý výrobek musí být stanovena kritéria rizik, která určují bezpečnostní rámec pro spolehlivý a bezpečný provoz výrobku, uváděného na trh a do provozu dle zák. č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády (NV) – technických předpisů, evropských předpisů (směrnic ES, EHS, EC, …), harmonizovaných technických norem, určených výrobkových norem (EN, EN ISO) i národních technických norem (např. ČSN, DIN, BS, AFNOR, ASME, …).

Každá technická dokumentace musí obsahovat :

 • projektovou specifikaci + výpočtovou i technickou zprávu
 • konstrukční specifikaci + výpočtovou i technickou zprávu
 • výrobní dokumentaci – výrobní detaily, výrobní postupy, návodky operací
 • technologickou dokumentaci – ověřené technologické postupy a kvalifikované postupy – zvláštních technologických procesů (tváření, odlévání, svařování, tepelného zpracování, povrchové úpravy)
 • kontrolní dokumentaci – plán kontrol, protokoly
 • zkušební dokumentaci – plán zkoušek, protokoly
 • řezný plán – dělení materiálu na jednotlivé dílce
 • svařovací plán – postup provádění jednotlivých svarových spojů (posloupnost provádění spojů)
 • rovnací plán – vyrovnání jednotlivých vyrobených dílců (mechanicky, tepelně) do předepsaných tolerancí
 • provozní dokumentace – návody na provoz, údržbu a opravu výrobku (podmínky bezpečného a spolehlivého provozu s předpisem předpokládané životnosti, ev. podmínky prodloužené životnosti výrobku)
 • servisní dokumentace – podmínky výměny jednotlivých dílců výrobku, periodické prohlídky, revize i diagnostika provozovaného výrobku, s určením podmínek dalšího bezpečného provozu

Údaje uváděné v dokumentaci :

 • přehled číselného značení sestav a detailů (výkresů) výrobku
 • kusovník (rozpiska) materiálů a částí výrobku,dokumenty kontroly (atesty)
 • technická zpráva doložená výpočtem a kritérií rizik, s doložením splnění základních technických požadavků na výrobek
 • soupis označení zpracovaných postupů výroby, technologických procesů a montáže
 • plán dělení materiálu, svařovací plán, rovnací plán jednotlivých dílů výrobku, plán kontrol a zkoušek výrobku, ev. inspekční plán
 • předpis tolerancí rozměrů dílů výrobku
 • předpis jakosti (kvality) svarových spojů na výrobku
 • předpis jakosti jednotlivých povrchů výrobku
 • návod na provozování výrobku, údržbu a servis ev. osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku
 • prohlášení o shodě výrobku s předpisem (technickou výrobkovou normou)
 • ev. posouzení shody výrobku s předpisem (technickou výrobkovou normou) u stanoveného výrobku dle NV, ES, EHS, EC, …
 • ev. certifikát výrobku dle NV, ES, …
 • doložení odborné způsobilosti personálu výrobce (svářečů, páječů, svářečských dozorů, kontrolorů a pracovníků NDT kontroly)
 • doložení odborné způsobilosti výrobce (Průkaz způsobilosti, certifikát ISO 9001, EN ISO 3834, certifikát výrobku, …)

 Související

Související články
POŽADAVKY NA JAKOST (KVALITU) SVAŘOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 3834-1 až 5 (8.1.2007)
POŽADAVKY NA JAKOST PŘI TAVNÉM SVAŘOVÁNÍ (21.11.2006)
PROVÁDĚNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ V OBLASTI TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍ - DLE ČSN EN 13 445-1 až 6, ČSN EN 13 480-1 až 6, ČSN EN 12 952-1 až 16, ČSN EN 12 953-1 až 12, ČSN EN 764-1 až 7, ČSN EN 13 458-1 až 3, ČSN EN 13 530-1 až 3, ČSN EN 13 314, ČSN EN 13 317 (8.11.2006)
BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST PŘI SVAŘOVÁNÍ (7.11.2006)
STANOVENÍ A KVALIFIKOVÁNÍ POSTUPŮ SVAŘOVÁNÍ (WPS) KOVOVÝCH MATERIÁLŮ - DOKLADOVANÍ - PROTOKOLY - WPQR (20.4.2006)
TECHNICKÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ - (konstrukcí, technických zařízení) (30.3.2006)
STATUT A ROZSAH ČINNOSTI SVÁŘEČSKÉHO DOZORU VE FIRMÁCH (29.3.2006)

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.