Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 21.10.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=715


Mr Parimal Biswas
(16.04.1950 – 30.04.2021)
Datum: 5.5.2021
Autor: Luca Costa - IIW Chief Executive Officer

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.