Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 14.07.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=4&i=50


Ceníky CWS ANB CC
(Price list)

Ceny pro rok 2024

Ceny oproti roku 2023 se nemění

V roce 2024 se dávají dva certifikátyEN ISO 3834. Jeden mezinárodní IIW a jeden evropský EWF!

  1. Proces certifikace výrobců podle EN ISO 3834 (mimo posuzování na místě), zápis do veřejné databáze EWF http://www.ewf.be//certified-companies: do 5 svářečů (včetně svářečského dozoru) - cert.IIW + EWF 6.000,- Kč

    více než 5 svářečů- cert IIW + EWF 8.500,- Kč

  2. Recertifikace (po uplynutí doby platnosti certifikátu: do jako v bodě 1

  3. Změna Certifikátu (1.list po dozoru) 1.100,- Kč
  4. změna přílohy Certifikátu (po dozoru 1.100,- Kč)

CPR (1090-1)

Certifikát 2+ 6.000,- Kč

Změna po dozoru: 1.500,- Kč

U zahraničních subjektů cena dohodou

Cena je stanovena dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb.ve znění novel


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.