English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 21.5.2024 do 30.6.2024
pondělí 12.2.2024 8:00 - 16.00 - středa 19.6.2024  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 12.2.2024 – 19.6.2024, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Teoretický blok: 12.2. – 15.2. + 19.2. – 22.2. + 18.3. – 21.3. + 25.3. – 28.3. + 8.4. – 11.4. + 15.4. – 18.4. + 22.4. – 25.4. + 13.5. – 16.5. + 17.6.2024

Praktický blok: 26.2. – 29.2. + 4.3. – 7.3.2024

Písemná a ústní zkouška: 18.6. – 19.6.2024

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek, rozsah kurzu 369 hodin (50 min.)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní/Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 87 603 bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email:, e-mail: vrablikova@svv.cz,

pondělí 12.2.2024 8:00 - 16.00 - čtvrtek 20.6.2024  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 12.2.2024 – 20.6.2024, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok

Teoretický blok: 12.2. – 15.2. + 19.2. – 22.2. + 18.3. – 21.3. + 25.3. – 28.3. + 8.4. – 11.4. + 15.4. – 18.4. + 22.4. – 25.4. + 13.5. – 16.5. + 20.5. – 23.5. + 17.6.2024

Praktický blok: 26.2. – 29.2. + 4.3. – 7.3.2024

Písemná a ústní zkouška: 18.6. + 20.6.2024

Výuka probíhá: pondělí až čtvrtek, rozsah kurzu: 448 hodin (50 min.)

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 104 959 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

úterý 2.4.2024 7:00 - pátek 14.6.2024  podrobnosti + on-line přihláška 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Min. požadavek na absolventa kurzu je diplom z technické univerzity.

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukci a navrhování svařovaných konstrukcí, výrobu a aplikované inženýrství.

Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech.

Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod dle rozvrhu. Celkem 448 hod. (teorie + praxe).

Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy: Mezinárodní svářečský inženýr a Evropský svářečský inženýr. Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech, cca do třech týdnů po absolvování kurzu.
poplatek: 104 959,- Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

úterý 2.4.2024 7:00 - čtvrtek 6.6.2024  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog IWT/EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Minimální požadavky na absolventa je maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy.

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukci a navrhování svařovaných konstrukcí, výrobu a aplikované inženýrství.

Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech.

Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod dle rozvrhu Celkem 369 hod (teorie + praxe). Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog.
poplatek: 83 000,- Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, inspekce@skola-welding.cz,tel: +420 775 425 045

pondělí 20.5.2024 9.00 - 15.00 - úterý 21.5.2024 
KONTROLOR SVAROVÝCH SPOJŮ – PRAKTICKÝ VÝCVIK V METODÁCH VT, PT A VYHODNOCOVÁNÍ MAKROSNÍMKŮ SVAROVÝCH SPOJŮ
semináře  NDT
KONTROLOR SVAROVÝCH SPOJŮ – PRAKTICKÝ VÝCVIK V METODÁCH VT, PT A VYHODNOCOVÁNÍ MAKROSNÍMKŮ SVAROVÝCH SPOJŮ

Termín: 20.5. – 21.5.2024, variabilní symbol 1200524

Určeno pro: pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, svářečský dozor, pracovníky firem zabývajících se výrobou a opravou svařovaných konstrukcí

Obsah:1.den (9.00 – 15.00): NDT - vizuální kontrola svarů VT, požadavky norem: ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817, vady svarů vybavení a pomůcky pro vizuální kontrolu, praktické hodnocení vzorků, sestavení protokolu VT, příprava makrosnímků, teorie, technické vybavení, odběr a příprava vzorků, broušení, leštění, leptání, vyhodnocování makrovýbrusů, hodnocení vad, praktické vyhodnocení vzorků pomocí mikroskopu Dino-Lite, praktická cvičení

2.den (9.00 - 13.00): NDT – penetrační zkouška PT, teoretická příprava, systém čistič, penetrant, vývojka, požadavky norem: ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN ISO 23277, ukázka průběhu zkoušky a vyhodnocení, praktická cvičení

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom, SVV Praha s.r.o. Cena:5 400,- Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů)

Zvýhodněná cena:4 800,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je pro držitele certifikátu pracovníka v NDT dokladem (2 body) o úspěšném splnění požadavků strukturovaného kreditního systému podle přílohy C normy ISO 9712. Poznámka:Je možné zúčastnit se pouze jednoho z výukových dnů. Cena jednodenního školení je 3 800,-Kč (vč.21% DPH).
poplatek: 4462,- Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

čtvrtek 23.5.2024 9:00 - 14.00  podrobnosti 
SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR - NOVÉ NORMY A ZMĚNY VE SMĚRNICÍCH PRO OBLAST SVAŘOVÁNÍ V ROCE 2024
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Termín:23.5.2024, 9.00 – 14.00, variabilní symbol: 1230524

Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol. Firmy, které mají zavedené systémy kvality dle ISO a EN norem, mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého odborného personálu a toto dokladovat při pravidelných auditech. Školení, která organizuje výukové středisko SVV Praha s.r.o., je pro zaměstnavatele jedna z možností, jak zajistit průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i splnit požadavky auditorů.

Obsah: Novinky z CWS ANB, požadavky normy ISO 9712, nová norma ČSN EN ISO 5817, významné změny v řadě norem EN 15085, ruční svařování laserem (postupy, svářeči, kvalita), aditivní technologie, požadavky na tepelné zpracování při svařování, novinky v použití technických materiálů, praktické zkušenosti při zkouškách svářečů a kvalifikaci postupů, při výrobkových auditech

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., Ing. Václav Šrom, SVV Praha s.r.o.

Cena:4 100,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů)

Zvýhodněná cena: 3 700,-Kč (vč. 21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)) Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 100,- Kč vč. 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 10.06.2024 09:00 - pátek 14.6.2024  podrobnosti + on-line přihláška 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 10.800,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.