English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 8.5.2021 do 13.6.2021
pondělí 15. 02. 2021 10:00 - pondělí 31.5.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu v rozsahu 448 hod.

Kurz je organizován 15 týdnů - výuka 3 dny v týdnu (pondělí -středa. Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWE musí být účastník držitelem diplomu z technické univerzity (s minimálně 5 lety studia) schválené Ministerstvem školství ČR.
poplatek: vložné 81500,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná,DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 15. 02. 2021 - středa 12.5.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc.IAB-252r5-19je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu v délce 369 hod.

Podmínky pro přijetí ke studiu: Pro přístup do kurzu IWT musí účastník dovršit 20 let věku. Dále musí účastník splnit jednu znásledujících podmínek:Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) ztechnické střední školy uznané vČR.Uchazeč je držitelem diplomu (maturita) zjiné střední školy než výše uvedené a absolvoval alespoň 4 roky vzdělávání vprofesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy.

Doba trvání kurzu: 13 týdnů výuka 3 dny v týdnu (pondělí-středa)
poplatek: Vložné včetně všech příruček, mezinárodního i evropského diplomu a zkoušek: 68 000,00 Kč + 21% DPH 68 000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 11.01.2021 09:00 - pondělí 10.5.2021  podrobnosti 
Kurz mezinárodních svářečských inženýrů - IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kurz mezinárodní svářečský inženýr je určen pro uchazeče o mezinárodní diplom IWE. Obsahem kvalifikačního kurzu jsou svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a jejich navrhování výroba, aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, aktuální stav stav technických norem.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek obdrží absolvent diplom "Mezinárodní svářečský inženýr". Držitel diplomu IWE je oprávněn působit jako svářečský dozor v souladu s normou EN ISO 14731. Kvalifikovaný svářečský dozor je základním předpokladem splnění požadavků legislativy a norem pro výrobu tlakových zařízení, kovových konstrukcí, kolejových vozidel, atd..

Závěrečné zkoušky se konají dne 17.05.2021. V ceně kurzu je zahrnuta závěrečná zkouška i vystavení diplomu. V rámci kurzu IWE, IWT a IWS se vyučují předměty obsahující požadavky normy ISO 9712 pro školení vizuální kontroly svarů v rozsahu VT2. Účastníci kurzu IWE, IWT a IWS proto mohou zažádat o zkoušku podle ISO 9712 a za zvýhodněnou cenu 10.000,- Kč bez DPH v rámci kurzu získat akreditovaný certifikát VT2 podle ISO 9712.
poplatek: 76.000,- Kč bez DPH
místo:ARTWELD, s.r.o., Ještědská 218/105, 460 02 Liberec 8
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 1.3.2021 8.00 - 16.30 - úterý 29.6.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 1.3.2021 - 29.6.2021 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok:1.3. - 4.3. + 22.3. - 25.3. + 29.3. - 31.3. + 12.4. - 15.4. + 19.4. - 22.4. + 26.4. - 29.4. + 10.5. - 13.5. +17.5. - 20.5.+ 24.5. - 27.5. + 31.5. - 2.6.2021

Praktický blok: 8.3. – 11.3. + 15.3. – 18.3.2021

Písemná a ústní zkouška: 28.6. – 29.6.2021 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin (12 týdnů)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“ Poznámka:V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

pondělí 1.3.2021 8.00 - 16.30 - čtvrtek 24.6.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 1.3.2021 - 24.6.2021 výuka je rozdělena na dva bloky: Teoretický blok:1.3. - 4.3. + 22.3. - 25.3. + 29.3. - 31.3. + 12.4. - 15.4. + 19.4. - 22.4. + 26.4. - 29.4. + 10.5. - 13.5. +17.5. - 20.5. + 22.6.2021

Praktický blok: 8.3. – 11.3. + 15.3. – 18.3.2021

Písemná a ústní zkouška: 23.6. – 24.6.2021 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin (10 týdnů)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 10.05.2021 8.30 - úterý 11.5.2021  podrobnosti 
Přípravný kurz pro zkoušku "Osoba odborně způsobilá" ve smyslu předpisu ČD V95/5
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem kurzu je připravit účastníky ke zdárnému složení zkoušky OOZ - svařování na Dopravně vzdělávacím institutu a.s.

Jedná se o dvoudenní kurz od 10.05.2021 do 11.05.2021. Lektor: Petr Pařízek - petr.parizek@domzo13.cz
poplatek: 5.687,- Kč včetně DPH
místo:Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o. Česká Třebová
kontakt:e-mail: iveta.rehakova@domzo13.cz

čtvrtek 20.5.2021 
Metalografické hodnocení tepelného zpracování
semináře 
ONLINE SEMINÁŘ – registrace do 17.5.

Přednášející:
  • Prof. Peter Jurči, PhD. (STU Trnava)
  • Ing. Pavel Stolař, CSc. (ECOSOND s.r.o.)
  • Ing. David Černický (Metalco Testing s.r.o.)

poplatek: Cena pro členy ATZK, studenty a doktorandy denního studia: 1.300,- Kč,Cena pro nečleny ATZK: 2.700,- Kč,Cena pro nepracující důchodce: 300,- Kč
místo:
pořadatel:ATZK – Asociace pro tepelné zpracování kovů
kontakt:Ing. Alexandra Musilová, Mob : +420 604 273 865, e-mail: asociacetz@asociacetz.cz

pondělí 24.05.2021 7.00 - 15.50 - pátek 25.6.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista – IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 46 300,- Kč bez DPH Cena celkem 56 023,- Kč
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698., e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 24.05.2021 6.40 - 15.00 - pátek 18.6.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský praktik IWP
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Mezinárodní svářečský praktik – IWP Kvalifikace „Mezinárodní svářečský praktik – IWP (Instruktor svařování)“ je odborná kvalifikace svářeče, který v průmyslové výrobě může zastávat funkci mistra, předáka svářečům, může být instruktorem svářečů. Jeho praktické i teoretické znalosti mohou být využity také při asistenci odpovědnému pracovníkovi svářečského dozoru (IWE, IWT, IWS). Požadované vstupní podmínky Vám sdělí Jiří Kovář tel.: 734 156 025, e-mail: jiri.kovar@csuostrava.eu
poplatek: 35 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 42 350,- Kč
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

úterý 25.5.2021  podrobnosti + on-line přihláška 
Povrchové úpravy ve strojírenství 2021; (S možnou certifikací dle Std. 401 APC ; Korozní inženýr)

Na základě požadavků technické veřejnosti, především ze strojírenských podniků a na základě doporučení Centra pro povrchové úpravy pořádá Fakulta strojní ČVUT v Praze dvousemestrový kurz „Povrchové úpravy ve strojírenství“.

Cílem tohoto kurzu je přehlednou formou získat potřebné poznatky z oboru koroze a povrchových úprav, pro všechny zájemce, kteří chtějí pracovat efektivně na základě nejnovějších poznatků a potřebují získat na základě tohoto studia potřebnou kvalifikaci.

Způsobilost získanou na základě tohoto studia, je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle standardu APC Std-401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovníků v oboru koroze a protikorozní ochrany“ (Korozní inženýr).
poplatek: 30.000,- bez DPH., zlpušla a certifikace "Korozní inženýr" 11.000,- Kč
místo:on line
pořadatel:Centrum technologických informací a vzdělávání – CTIV, Ústav strojírenské technologie Fakulta strojní ČVUT v Praze
kontakt:Ing. Jan Kudláček, Ph.D. 605868932, e-mail: jan.kudlacek@fs.cvut.cz

úterý 25.05.2021 7.00 - 15.50 - pátek 28.5.2021  podrobnosti 
RECERTIFIKAČNÍ KURZ INSTRUKTORA SVAŘOVÁNÍ
kurzy  Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Periodické doškolení nutné pro výkon funkce instruktora (učitele) svařování ve svářečské škole. Kvalifikační předpoklady: výuční list, maturitní vysvědčení, diplom EWP/IWP kopie posledního certifikátu instruktora platné osvědčení svářeče pro dvě metody min. jedna zkouška podle ČSN EN ISO 9606-1
poplatek: 7 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 8 470,- Kč.
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

středa 26.5.2021 - pátek 28.5.2021  podrobnosti + on-line přihláška 
METAL 2021 - ZRUŠENO
konference 
30. jubilejní ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů
poplatek: 8800,- s DPH
místo:Brno - Hotel Voroněž I, Brno, Česká republika
pořadatel:TANGER, spol. s r. o.
kontakt:Ing. Kateřina Sedláčková, manažer konference,, e-mail: info@metalconference.eu

úterý 1.6.2021 9.00 - 13.00  podrobnosti 
SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR - NOVÉ NORMY A ZMĚNY VE SMĚRNICÍCH PRO OBLAST SVAŘOVÁNÍ V ROCE 2021
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol. Firmy, které mají zavedené systémy kvality dle ISO a EN norem, mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého odborného personálu a toto dokladovat při pravidelných auditech. Školení, která organizuje výukové středisko SVV Praha s.r.o., je pro zaměstnavatele jedna z možností, jak zajistit průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i splnit požadavky auditorů.

Obsah:Novinky z SVV Praha, s.r.o. a CWS ANB, informace z oblasti svařování ŽKV, nová norma ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti, připravované změny v normě pro kvalifikaci páječů EN ISO 13585, připravovaná norma pro kvalifikaci postupu pájení ISO 17779, nové normy v oblasti svařování a NDT, praktické zkušenosti při zkouškách svářečů a kvalifikaci postupů

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D. Cena:3 500,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 000,- (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře Pozn.: v případě, že nebude možná prezenční výuky, proběhne seminář online
poplatek: 2 892 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: vrablikova@svv.cz, e-mail: vrablikova@svv.cz

čtvrtek 10.6.2021 - pátek 11.6.2021  podrobnosti + on-line přihláška 
26. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY 2021
konference 

V roce 2021 bude sympozium zaměřeno na novinky v oblasti mostního stavitelství, na výstavbu nových, případně rekonstrukce stávajících mostu v České republice i v zahraničí, kde se stále častěji na stavbách podílejí české dodavatelské firmy. Předmětem jednání v rámci dvoudenního sympozia budou rovněž inovace technologií, materiálů a výrobků pro mosty.

Již nyní se můžete přihlašovat do soutěže Mostní dílo roku 2019

místo:Brno - Hotel International Brno
pořadatel:Sekurkon
kontakt:Mgr. Daniela Pivodová, +420 604 271 835, e-mail: pivodova@sekurkon.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.