English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 28.7.2021 do 5.9.2021
středa 18.8.2021 9.00 - 12.00  podrobnosti 
ONLINE ŠKOLENÍ PRO KONSTRUKTERY: KONSTRUKČNĚ-TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY PŘI SVAŘOVÁNÍ ŽKV
semináře  Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Požadavky na svařování
Termín: 18.8. 2021, 9.00 – 12.00, variabilní symbol: 1180821

Určeno pro:konstruktéry, svářečský dozor, technology svařování společností, které vyrábějí a opravují kolejová vozidla svařováním

Obsah:konstrukční požadavky, bezpečnostní kategorie, třídy provedení svaru, třídy kontroly svaru, stupně kvality, zobrazování svaru na výkresech ISO 2553 Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 2 500 Kč (vč. 21% DPH, elektronického sborníku) Zvýhodněná cena: 2 000,- (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Výstupní dokument: on-line potvrzení o absolvování školení
poplatek: 2 500 Kč (vč. 21% DPH, elektronického sborníku)
místo:on - line výuka (MS TEAMS)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 23.08.2021 7.00 - 15.50 - úterý 12.10.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy 
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem.

Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 23.08.2021 7.00 - 15.50 - pátek 22.10.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 23.08.2021 10:00 - úterý 30.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečskéhoinženýra(dále IWE)v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informacía prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování vúrovni požadovanéna funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor –Úkoly a odpovědnosti.Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu Výuka se koná každý týden - pondělí až středa.

Celkem je 448hod výuky, včetně 60 hod praktické části a exkurzí. Zkoušky se dle plánu budou 1 + 2.12.2021
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 23.08.2021 10:00 - úterý 23.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečského technologa(dále IWT)v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informacía prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářečského technologa dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor –Úkoly a odpovědnosti.Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu

Výuka se koná každý týden - pondělí až středa. Celkem je 369hod výuky, včetně 60 hod praktické části a exkurzí. Zkoušky se dle plánu budou 1 + 2.12.2021
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

úterý 31.8.2021 9.00 - 14.00  podrobnosti 
SEMINÁŘ PRO SVÁŘEČSKÝ DOZOR - NOVÉ NORMY A ZMĚNY VE SMĚRNICÍCH PRO OBLAST SVAŘOVÁNÍ V ROCE 2021
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 31.8.2021, 9.00 – 14.00, variabilní symbol: 1310821

Určeno pro:technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol. Firmy, které mají zavedené systémy kvality dle ISO a EN norem, mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého odborného personálu a toto dokladovat při pravidelných auditech. Školení, která organizuje výukové středisko SVV Praha s.r.o., je pro zaměstnavatele jedna z možností, jak zajistit průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i splnit požadavky auditorů.

Obsah: Novinky z SVV Praha, s.r.o. a CWS ANB, informace z oblasti svařování ŽKV, nová norma ISO 14731 Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti, připravované změny v normě pro kvalifikaci páječů EN ISO 13585, připravovaná norma pro kvalifikaci postupu pájení ISO 17779, nové normy v oblasti svařování a NDT, praktické zkušenosti při zkouškách svářečů a kvalifikaci postupů

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena: 3 900,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 400,- (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 900,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, e-mail: vrablikova@svv.cz,

středa 1.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 15.9.2021  podrobnosti 
Kurz pro pracovníky NDT MT2
kurzy  NDT

Příprava pracovníka ke zkoušce a certifikaci dle ČSN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2. Plán.termín zkoušky 23.9.2021 druhý termín kurzu 1.-12.11.2021 plán.termín zkoušky 25.11.2021
poplatek: 20 700,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 1.9.2021 8.00 - 16.30 - čtvrtek 9.9.2021  podrobnosti 
Kurz pro pracovníky NDT VT2 + PT2
kurzy  NDT

Příprava pracovníka ke zkoušce a certifikaci dle ČSN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2. Plán.termín zkoušky 23.9.2021 druhý termín kurzu 1.-9.11.2021 plán.termín zkoušky 25.11.2021
poplatek: 32000,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 1.9.2021 8.00 - 16.30 - úterý 7.9.2021  podrobnosti 
Kurz pro pracovníky NDT VT2
kurzy  NDT

Příprava pracovníka ke zkoušce a certifikaci dle ČSN EN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2 plánovaný termín zkoušky 23.9.2021 druhý termín 1.-5.11.2021 pl. termín zkoušky 25.11.2021
poplatek: 20 500,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 1.9.2021 8.00 - 16.30 - čtvrtek 9.9.2021  podrobnosti 
Kurz pro pracovníky NDT PT2
kurzy  NDT
příprava pracovníka ke zkoušce a certifikaci dle ČSN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2. Plán.termín zkoušky 23.9.2021 druhý termín kurzu 1.-9.11.2021 plán.termín zkoušky 25.11.2021
poplatek: 20 500,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 1.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 15.9.2021  podrobnosti 
Kurz pro pracovníky NDT VT2,,PT2,MT2
kurzy  NDT
příprava pracovníka ke zkoušce a certifikaci dle ČSN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712 - přímý přístup na stupeň 2. Plán.termín zkoušky 23.9.2021 druhý termín kurzu 1.-12.11.2021 plán.termín zkoušky 25.11.2021
poplatek: 44500,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.