English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 9.12.2023 do 14.1.2024
pondělí 8. 1. 2024 8:30 - 15.30 - pátek 16.2.2024  podrobnosti 
EVROPSKÝ SPECIALISTA LEPENÍ (EAS)
kurzy 

VZDĚLÁVACÍ CÍL: Účastníci jsou oprávněni k tvorbě pracovních návodů nebo k proškolení personálu lepení v provozu. Jako kvalifikovaný dozor plánují a organizují pracovní postupy a procesy lepení. Jsou schopni bezprostředně reagovat na eventuální odchylky ve výrobě a najít pro ně konkrétní řešení. Kvalifikace EAS je kvalifikačním stupněm č. 2 dle normy DIN 6701.

CÍLOVÁ SKUPINA: Kurz je určen pro pracovníky, kteří jsou pověřeni dozorem při procesu lepení ve výrobě např. pro konstruktéry, vývojáře, manažery kvality, plánovače výroby, aplikační inženýry, popř. nákupčí. Je vhodný i pro výrobce lepidel nebo pracovníky v laboratoři.

PŘEDPOKLADY: Účastníci musí mít dobré znalosti vyučovacího jazyka, aby byli schopni následovat výuku a vykonat závěrečnou zkoušku. Ukončené SŠ vzdělání s maturitou nebo výučním listem v technickém či přírodovědném oboru.

VÝSTUPNÍ DOKUMENT: Diplom Evropský specialista lepení dle směrnic EWF od České svářečské společ­nosti ANB

V CENĚ JE ZAHRNUTO: Náklady spojené se vzdělá­ním a zkouškou, studijní materiál a podklady, veškerý spotřební materiál v praktické výuce, občerstvení

OBSAHOVÁ NÁPLŇ KURZU: 1. týden Základy techniky lepení, polymery, lepidla a jejich členění, výběr lepidla, vazebné síly

2. týden Materiály spojovaných dílů, povrchová předúprava, výpočty a konstrukce lepených spojů, kontroly a zkoušky kvality

3. týden Procesní management a zpracování lepidla, procesní technika, hybridní spojování, BOZP
poplatek: 135.000 Kč (+ 21 % DPH) / 5.450 € (+ 21 % DPH)
místo:Technická 936, 664 48 Moravany, Česká republika
pořadatel:SVV Praha, s. r. o., Centrum Lepení Brno
kontakt:Lucie Fričová, Tel.: +420 721 991 075,, e-mail: fricova@svv.cz

pondělí 4.9.2023 8.00 - 16.30 - pondělí 15.1.2024  podrobnosti + on-line přihláška 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE od 4.9.2023
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 4.9.2023 – 15.1.2024, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 4.9. – 7.9. + 11.9. – 14.9. + 9.10. – 12.10. + 16.10. – 19.10. + 30.10. – 2.11. + 6.11. – 9.11. + 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. + 4.12 – 7.12. + 8.1.2024

Praktický blok: 18.9. - 21.9. + 25.9. – 27.9.2023

Písemná a ústní zkouška: 9.1.2024 + 15.1.2024 Výuka probíhá: pondělí až čtvrtek, rozsah kurzu: 448 hodin (50 min.)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zhrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 104 959 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 4.9.2023 8.00 - 16.30 - středa 10.1.2024  podrobnosti + on-line přihláška 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT od 4.9.2023
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 4.9.2023 – 10.1.2024, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 4.9. – 7.9. + 11.9. – 14.9. + 9.10. – 12.10. + 16.10. – 19.10. + 30.10. – 2.11. + 6.11. – 9.11. + 20.11. – 23.11. + 27.11. – 30.11. + 8.1.2024

Praktický blok: 18.9. - 21.9. + 25.9. – 27.9.2023

Písemná a ústní zkouška: 9.1.2024 + 10.1.2024 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek, rozsah kurzu 369 hodin (50 min.)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly,prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 87 603 bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 2.10.2023 7.00 - úterý 12.12.2023  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr; IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – Svařovací procesy a zařízení, Materiály a jejich svařitelnost, Konstrukci a navrhování svařovaných konstrukcí, Výrobu a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech.

Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod. Celkem 448 hod. (teorie + praxe).

Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr.“ Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech. Termín konání závěrečných zkoušek v intervalu 2 až 3 týdnů po ukončení kurzu.
poplatek: 104.959 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o.
kontakt:inspekce@skola-welding.cz,tel: +420 775 425 045

úterý 12.12.2023 8.00 
Aktualizační seminář pro pracovníky svářečských škol
semináře 

poplatek: 5000,- Kč včetně DPH
místo:hotel D1 Ostrovačice, Veveří 260, 664 81 Ostrovačice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Ing. Opletal, tel.: 603 576 904, e-mail: pavlicova@tesydo.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.