English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 27.5.2022 do 3.7.2022
pondělí 14.2.2022 8.00 - 16.30 - středa 29.6.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 14.2.2022 – 29.6.2022 Teoretický blok: 14.2. – 17.2. + 21.2. - 24.2. + 21.3. – 24.3. + 28.3. – 31.3. + 4.4. - 7.4. + 25.4. - 28.4. + 2.5. – 5.5. + 16.5. – 19.5. + 23.5. - 26.5.2022 + 27.6.2022 Praktický blok: 28.2. – 3.3. + 7.3. – 10.3.2022

Písemná a ústní zkouška: 28.6. – 29.6.2022 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek, rozsah kurzu: 448 hodin Cena: 108 000,-Kč vč. 21% DPH

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 89 256,-Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 14.2.2022 8.00 - 16.30 - středa 15.6.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 14.2.2022 – 15.6.2022

Teoretický blok: 14.2. – 17.2. + 21.2. - 24.2. + 21.3. – 24.3. + 28.3. – 31.3. + 4.4. - 7.4. + 25.4. - 28.4. + 2.5. – 5.5. + 16.5. – 19.5. + 13.6.2022

Praktický blok: 28.2. – 3.3. + 7.3. – 10.3.2022 Písemná a ústní zkouška: 14.6. - 15.6.2022

Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek, rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah:svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena vč. 21% DPH : 88 000 Kč, zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí

Poznámka:V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 72 727,- Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

pondělí 25.04.2022 7.00 - 15.50 - pátek 27.5.2022  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 54 900,- Kč bez DPH Cena celkem 66 429,- Kč.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 30.05.2022 8.30  podrobnosti 
Přípravný kurz pro zkoušku "Osoba odborně způsobilá" ve smyslu předpisu ČD V95/5
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Osoba odborně způsobilá ve smyslu předpisu ČD V95/5 30.05.2022 - 31.05.2022

Přednášející: Petr Pařízek, DOM – ZO 13, s.r.o.

Cíl kurzu: Cílem kurzu je připravit účastníky ke zdárnému složení zkoušky OOZ – svařování na Dopravně vzdělávacím institutu a.s.

Témata:
  1. Zákon 266/94 sb. O drahách a související prováděcí vyhlášky
  2. Kvalita při svařování – ISO 3834 části 1 až 5; ISO 14731; ISO 96061; ISO 14732 apod.
  3. EN 15085 části 1 až 5
  4. Předpis ČD V95/5
  5. Technologie svařování (např. EN 4063; EN 6947; ISO 2553 atd.)
  6. Dokumenty kontroly dle EN 10204
  7. Značení základních materiálů
  8. Značení přídavných materiálů
  9. Diagram Fe3C

místo:Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o. Česká Třebová
kontakt:e-mail: iveta.rehakova@domzo13.cz

středa 1.6.2022 9.00 - 15.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor v oblasti svařování a oprav kolejových vozidel
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Termín: 1.6.2022, 9.00 – 15.00 hod., variabilní symbol:1010622

Určeno pro: pracovníky firem, které vyrábějí a opravují kolejová vozidla svařováním a kteří ve své praxi využívají normy řady EN 15085, předpisy DB, ČD a související směrnice DVS, ČD V 95/5.

Obsah: EN 15085-2 z roku 2020 a změna A1-posuzování shody, další části EN 15085 po aktualizaci, předpokládaná data vydání, změny v povinnostech svářečských dozorů – kvalifikace, přezkušování, matice odpovědnosti v nové struktuře. Související předpisy a technická pravidla - nová Ri DVS 1619, předpis ČD, a.s. pro lepení, ČD V95/5 zm.6, konstrukčně-technologické aspekty při svařování ŽKV, provádění vzdálených auditů, nové normy, zkušenosti s přezkušováním svářečských dozorů v zahraničí

Přednáší: Ing. Pavel Flégl, Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:5 200,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, sborníku pracovních překladů vybraných předpisů) Zvýhodněná cena: 4 600,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny,kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Místo konání:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952 Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma) Výstupní dokument:osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 297,- Kč bez 21% DPH
místo:Konferenční centrum VŠCHT Praha, areál VŠ kolejí Sázava, Chemická 952 Praha 4 – Kunratice (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 6.6.2022 7.00 - pátek 10.6.2022  podrobnosti 
Doškolovací kurz pro instruktory svařování
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Pravidelné periodické doškolení nutné pro výkon funkce Instruktor svařování ve svářečské škole. Platnost certifikátu je 3 roky.

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: Diplom Mezinárodní/ Evropský svářečský praktik (nebo vyšší kvalifikace), certifikát Instruktor svařování, platné osvědčení svářeče pro dvě metody dle EN ISO 9606.

Obsah kurzu: Systém vzdělávání svářečů v ČR, příprava svářečů ke zkouškám. Technická pravidla CWS ANB. Bezpečnost práce. Normy ČSN 05 0705, ČSN EN ISO 9606. Teorie svařování, jakost svarů, metodika výuky, apod.

Hodinový rozsah kurzu: 35hod Intenzivní forma výuky probíhá 5 dnů, od pondělí do pátku v čase od 7:00 – 17:00 h. Výstupní dokument: Instruktor svařování Závěrečné zkoušky: Test z odborných znalostí a bezpečnostních předpisů + Instruktážní vystoupení před zkušební komisí.
poplatek: 9500Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

čtvrtek 16.6.2022 9.00 - 14.00  podrobnosti 
Seminář pro svářečský dozor - nové normy a změny ve směrnicích pro oblast svařování 2022
semináře  Požadavky na svařování
Termín: 16.6.2022, 9.00 – 14.00, variabilní symbol: 160622

Určeno pro: technology svařování a vyšší svářečský personál společností, které se zabývají svařováním, pro pracovníky svářečských škol. Firmy, které mají zavedené systémy kvality dle ISO a EN norem, mají povinnost prokazovat pravidelně vzdělávání svého odborného personálu a toto dokladovat při pravidelných auditech. Školení, která organizuje výukové středisko SVV Praha s.r.o., je pro zaměstnavatele jedna z možností, jak zajistit průběžné vzdělávání zaměstnanců, a tím i splnit požadavky auditorů.

Obsah: Novinky z SVV Praha, s.r.o. a CWS ANB, informace z oblasti svařování ŽKV, požadavky normy EN 15085-2: 2021, novinky v normě ČSN EN ISO 15607, nová norma ČSN EN ISO 5817, nové normy v oblasti svařování a NDT, enviromentální kontrolní seznam pro svařování ČSN EN 14717, praktické zkušenosti při zkouškách svářečů a kvalifikaci postupů

Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:3 800,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 3 300,-Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro absolventy kurzů EWE, EWT, EWS, EWP, které organizuje SVV Praha) Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 3 140,- Kč bez 21% DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 21.6.2022 - čtvrtek 23.6.2022  podrobnosti 
LÖT 2022
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
13th International Conference on Brazing, High Temperature Brazing and Diffusion Bonding will take place in Aachen from June 21 to 23, 2022. This conference is one of the world's leading events in this field. It brings together scientists, engineers and technical personnel from around the world who are involved in research, development and application of joining technology.

The world has changed dramatically since the last conference. Even in times of a global pandemic, the technical developments are progressing. In the companies, digitization has advanced, business processes have been optimized and customer relationships were strengthened. Brazing, High Temperature Brazing and Diffusion Bonding are complex technologies that have to be continuously developed. They are based on current research results, applicable standards and guidelines as well as adapted training measures.Temperature Brazing and Diffusion Bonding

místo:Aachen - Eurogress Aachen, Monheimsallee 48, 52062 Aachen
pořadatel:
kontakt:e-mail: jens.jerzembeck@dvs-hg.de


Informační servis
Nabídky práce
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.