English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 4.10.2022 do 13.11.2022
pondělí 22. 08. 2022 10:00 - středa 30.11.2022  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INŽENÝR (IWE)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

1. Cíl studia: Cílem Mezinárodního svářečského inženýra (dále IWE) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu.

2. Datum zahájení kurzu: 22. 08. 2022

3. Doba trvání kurzu: 15 týdnů - výuka 3 dny v týdnu (pondělí - středa)

4. Datum ukončení kurzu: 30. 11. 2022 Zkoušky 01. + 06. 12. 2022

5. Rozsah kurzu v hodinách: 448 + 8 hod zkušební test + 1 hod ústní zkoušení Požadovaná kvalifikace pro přijetí do kurzu IWE: • ukončené inženýrské studium technického směru (akreditace FEANI), min.1 rok praxe v oboru(mimo absolventy se zaměřením svařování a příbuzné procesy).
poplatek: cena kurzu 96.000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT BRNO, FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování, Technická 2896/2, učebna A/1637,
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno, ved.ng. Jaroslav Kubíček, IWE mob.737122464 mail: kubicek@fme.vutbr.cz
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz

pondělí 22. 08. 2022 10:00 - úterý 15.11.2022  podrobnosti 
MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG (IWT)
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Cíl studia: Cílem Mezinárodního svářečského technologa (dále IWT) v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informací a prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářecího technologa dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnosti. Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení v rámci legislativy evropského i mezinárodního regionu.

2. Datum zahájení kurzu: 22. 08. 2022

3. Doba trvání kurzu: 13 týdnů výuka 3 dny v týdnu (pondělí - středa)

4. Datum ukončení kurzu: 15. 11. 2022 Zkoušky 01. + 05. 12. 2022

5. Rozsah kurzu v hodinách: 369 + 8 hod zkušební test + 1 hod ústní zkoušení Požadovaná kvalifikace pro přijetí do kurzu IWT: • úplné střední technické vzdělání - absolvent střední průmyslové školy nebo učiliště s maturitou • minimálně 3 roky praxe v oboru • úplné střední netechnické vzdělání - absolvent střední školy nebo učiliště s maturitou • minimálně 4 roky praxe v oboru svařování doložená osvědčením(vysvětlím na dotaz)
poplatek: cena kurzu 78.000,00 Kč + 21% DPH
místo:VUT BRNO, FSI, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování, Technická 2896/2, učebna A/1637,
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno, ved.ng. Jaroslav Kubíček, IWE mob.737122464 mail: kubicek@fme.vutbr.cz
kontakt:Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117,, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz

pondělí 5.9. 2022 8.00 - 16.30 - středa 18.1.2023  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 5.9.2022 – 18.1.2023, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Výukové bloky: 5.9. – 8.9. + 12.9. – 15.9. + 10.10. – 13.10. + 17.10. – 20.10. + 31.10. - 3.11. + 7.11. - 10.11. + 21.11. - 24.11. + 28.11. - 1.12. + 5.12. - 8.12.2022 + 16.1.2023

Praktický blok: 19.9. – 22.9. + 3.10. – 6.10.2022

Písemná a ústní zkouška: 17.1. – 18.1.2023 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek, rozsah kurzu: 448 hodin

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 89 256,-Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 05.09.2022 7.00 - 15.50 - pátek 4.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr; IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 89 100,- Kč bez DPH. Cena celkem 107 811,- Kč.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 05.09.2022 7.00 - 15.50 - úterý 25.10.2022  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog; IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský technolog – IWT“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent střední průmyslové školy technického zaměření s maturitou, nebo absolvent středního odborného učiliště s maturitou.
poplatek: 70 500,- Kč bez DPH. Cena celkem 85 305,- Kč.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 5.9.2022 8.00 - 16.30 - středa 11.1.2023  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 5.9.2022 – 11.1.2023, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Teoretický blok: 5.9. – 8.9. + 12.9. – 15.9. + 10.10. – 13.10. + 17.10. – 20.10. + 31.10. - 3.11. + 7.11. - 10.11. + 21.11. - 24.11. + 28.11. - 1.12. 2022 + 9.1.2023

Praktický blok: 19.9. – 22.9. + 3.10. – 6.10.2022

Písemná a ústní zkouška: 10.1. – 11.1.2023 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy Mezinárodní/Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma) Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kompetentní pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 72 727,- Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 5.9.2022 8.00 - 16.30 - středa 30.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Termín: 5.9.2022 – 30.11.2022, výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok:

Teoretický blok: 5.9. – 8.9. + 12.9. – 15.9. + 10.10. – 13.10. + 17.10. – 20.10. + 31.10. – 3.11. + 28.11.2022

Praktický blok: 19.9. – 22.9. + 3.10. – 6.10.2022

Písemná a ústní zkouška: 29.11. – 30.11.2022 Rozsah kurzu: výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.20,rozsah kurzu : 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání, příp. střední odborné učiliště s maturitou. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní/Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT) Cena zahrnuje kurzovné, skripta, zkoušku, dva diplomy

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 59 504 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

pondělí 12.9.2022 7:00 - 17.00 - středa 23.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr; IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kvalifikace opravňuje absolventa vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ĆSN EN ISO 14731.

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výrobu a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech.

Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod. Celkem 448 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument: Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“

Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, přistupuje absolvent k ústnímu pohovoru před zkušební komisí, který probíhá druhý den.
poplatek: 90.083,- Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 12.9.2022 7:00 - 17.00 - čtvrtek 10.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog; IWT/EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Kvalifikace opravňuje absolventa vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ĆSN EN ISO 14731.

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výrobu a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech.

Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod. Celkem 369 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument: Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“

Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, přistupuje absolvent k ústnímu pohovoru před zkušební komisí, který probíhá druhý den.
poplatek: 74.380,- Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 3.10.2022 7:30 - 15.00 - úterý 11.10.2022  podrobnosti 
kvalifikační kurz
kurzy  NDT
Vizuální a penetrační kontrola svarů dle EN ISO 9712 celkem 56 hodin výuky - teoretická i praktická výuka Po úspěšném absolvování zkoušky Certifikát VT-L2, PT-L2 dle EN ISO 9712 (je možné absolvovat i jednotlivě)
poplatek: 38 500 Kč školení, včetně certifikátů
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o ve spolupráci s cert. orgánem TESYDO-COP Brno
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

úterý 4.10.2022 - pátek 7.10.2022  podrobnosti + on-line přihláška 
International Welding & Joining Conference-Korea 2022 (IWJC-Korea 2022)
konference  Technologie svařování, Požadavky na svařování

 1. Smart Welding Processes
 2. Metallurgy/Weldability/Filler Metals
 3. Residual Stress/Distortion/Modeling
 4. Welding Strength/Integrity
 5. Additive Manufacturing/Surface Modification
 6. Laser/Electron Beam Welding
 7. Friction Stir Welding/Solid State Welding
 8. Electrical Resistance Welding
 9. Sensing/Monitoring/Automation
 10. Bonding Technologies for Automotive Applications and Smart Mobilities
 11. Next-generation Microinterconnection Technologies
 12. Car battery Welding
 13. Pressure Vessels/Boilers/Pipelines
 14. Inspection/Evaluation/Qualification
 15. Advanced Welding and Joining in Car Body

místo:Ramada Plaza Jeju Hotel, Jeju, Korea
pořadatel:KWJS
kontakt:Tel: +82 2-538-6512, e-mail: secretariat@iwjc2022.org

čtvrtek 6.10.2022 10.00 - 13.00  podrobnosti + on-line přihláška 
ÚSPORY ENERGIÍ VE STROJÍRENSTVÍ
semináře 
 • Snížení pasivních odporů a tření funkčních dvojic.
 • Prodloužení životnosti obráběcích a tvářecích nástrojů.
 • Úspory energií nastavením optimálních parametrů tepelných zdrojů a kotelen.
 • Čistění vnitřních povrchů topných systémů a chladičů.
 • Odstranění silných korozních vrstev a povlaků nátěrových hmot rychle a levně.
 • Netradiční a provozně levné nové zdroje tepla. Pelety. Tepelná čerpadla. Reflexní fólie.

místo:BVV v přednáškový sál č.103 Administrativní budova (ve výškové budově BVV, vstup vlevo od brány 1).
pořadatel:BVV, Centrum pro povrchové úpravy, ČVUT
kontakt:+420 720 108 375, e-mail: Jiri.Kuchar@fs.cvut.cz

pondělí 10.10.2022 7:00 - úterý 15.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialista - IWS/EWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Kvalifikace opravňuje absolventa vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731. Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výrobu a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech. Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 do 17:00 hod. Celkem 249 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument: Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“ Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, přistupuje absolvent k ústnímu pohovoru před zkušební komisí, který probíhá druhý den.
poplatek: 58 678 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
kontakt:Ing.Jitka Pojarová,,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 10.10.2022 7:00 - pátek 11.11.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský praktik; IWP/EWP
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Pracovníci s kvalifikací „Mezinárodní /Evropský svářečský praktik“ jsou schopni řešit problémy při svařování přímo na pracovišti.

Pro přístup do kurzu IWP je nutné, aby účastník byl zručný při praktickém svařování . Účastník musí vlastnit certifikát dle EN ISO 9606 v jedné z hlavních metod svařování.

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výrobu a aplikované inženýrství“.

Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech. Intenzivní forma výuky bude probíhat od pondělí do pátku v čase od 7:00 dle rozvrhu . Celkem 150 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument: Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský praktik“ a „Evropský svářečský praktik“ Závěrečné zkoušky probíhají ve dvou dnech. Po úspěšném absolvování písemného testu, přistupuje absolvent k ústnímu pohovoru před zkušební komisí, který probíhá druhý den.
poplatek: 45 000 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová,,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

úterý 11.10.2022 09:00  podrobnosti 
Seminář "Novinky ve svařování"
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Odborný seminář, který má za cíl informovat pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách v kvalifikacích svářečského personálu, certifikacích pracovníků NDT zkoušení a v certifikacích systémů kvality.

Obsahem semináře budou rovněž nejnovější informace z CWS ANB, z oblasti certifikace výrobců a opravců železničních kolejových vozidel. Každý účastník obdrží sborník přednášek a "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" - doklad o zvyšování vlastní kvalifikace.

POZOR! V případě nevyhovující epidemiologické situace budeme přihlášené účastníky informovat o zajištění formou webináře.
poplatek: 2.800,- Kč bez DPH
místo:Dům techniky Pardubice spol. s. r.o., nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

pondělí 17.10.2022 09:00 - pátek 21.10.2022  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT

Kurz je určen pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsah kurzu: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení. Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9.500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s. r. o., pracoviště Praha, areál VÚ, Podnikatelská 558, Praha 9 - Běchovice, Budova IRIA, 1. patro, číslo dveří 160
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz

úterý 18.10.2022 - čtvrtek 20.10.2022  podrobnosti 
63. Internationale Welding Conference - WELDING ENGINEERING IN THE NETWORK OF NEW OPPORTUNITIES
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

International Welding Conference, held together with ExpoWelding International Welding Fair in Katowice is the most important meeting of the welding specialists in Poland. For over a decade it has been an important and permanent event in the calendar of the welding personnel. It gathers representatives of research centres and industrial enterprises engaged in welding technology. This year’s meeting is held on 18-20 October 2022 and its motto is “Welding Engineering in the Network of New Opportunities”. The three-day event is dedicated to various issues connected with welding and allied technologies as well as testing and environmental engineering.

International Advisory Committee

Chairman of the Committee - dr.hab. inž Miroslav Lomazik

V komisi je i ředitel CWS ANB Ing. Minařík

místo:Katovice - Polsko
pořadatel:The Welding Conference is organised by Łukasiewicz; Instytut Spawalnictwa (Łukasiewicz; Institute of Welding),
kontakt:tel.: +48 32 33 58 200, fax: +48 32 231 46 52, e-mail: is@is.lukasiewicz.gov.pl

úterý 18.10.2022 - čtvrtek 20.10.2022 
Welding Engineering in the Network of the new Opportunities and international Welding Fair Expo
63. International Welding Conference
místo:Katowice Poland
pořadatel:Instytut Spawalnictwa
kontakt:anna.petrzak@is.lukasiewicz.gov.pl

úterý 18.10.2022  podrobnosti 
Aktualizační seminář pro svářečské dozory a technické pracovníky firem
semináře  Technologie svařování, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
 • úvodní přednáška, aktuální informace TESYDO, CWS ANB, ÚNMZ, ČOI i SÚIP
 • vyhrazená technická zařízení – změny v legislativě (TZ, ZZ, PZ, EZ)
 • zajištění kvality svarů – změny v normativní oblasti (ČSN EN ISO 3834, 14554, pájení)
 • významné změny v normě pro kvalifikaci a certifikaci NDT pracovníků (ČSN EN ISO 9712)
 • železniční aplikace, změny v ČSN EN 15085-2
 • použitelnost kvalifikace EWP/IWP pro svářečský dozor
 • rozvoj metod svařování – laserové ruční svařování


poplatek: 4000,- Kč včetně 21% DPH
místo:HOTEL „D1“ OSTROVAČICE
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:e-mail: info@tesydo.cz, pavlicova@tesydo.cz

středa 19.10.2022 9.00 - 15.00 - čtvrtek 20.10.2022  podrobnosti 
PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU OOZ-S V SOULADU S PŘEDPISEM ČD V95/5
semináře  Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Termín: 19.10. – 20.10.2022, variabilní symbol: 1191022

Určeno pro technology svařování a svářečský personál společností, které se zabývají svařováním železničních kolejových vozidel pro ČD a.s. viz. Předpis ČD V95/5:2018 změna č.5. Požadavek předpisu pro kvalifikaci svářečského personálu, bod 76: Požadavky na zaměstnance: „Každý zaměstnanec svářečského dozoru, který provádí v rámci své odborné kvalifikace svářečský dozor ve výrobě nebo opravárenství ŽKV, musí mít platné osvědčení, OOZ-S vydané DVI, a.s.“

Obsah: 1.den 9.00 – 15.00 Legislativa (Zákon č. 266/1994 Sb., Vyhláška č.100/1995 Sb., Vyhláška č.101/1995 Sb., Vyhláška č. 73/1995 Sb., Vyhláška č. 16/2012 Sb.), Svařování železničních kolejových vozidel (předpis ČD V95/5). Technické materiály (požadavky podle normy ČSN EN 10204), Svařovací materiály (základní, přídavné, druhy, technické plyny, použití, značení, struktura materiálu, chemické vlastnosti, mechanické vlastnosti, struktura)

2.den 8.00 – 14.00 Výklad norem ČSN EN 15085 -1,2,3,4,5, kvalifikace postupů svařování normy ČSN EN ISO 15607; 15609-1,2; ČSN EN ISO 15611; ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614-1,2,7), Technologie svařování (ČSN EN 4063; ČSN EN 6947, ČSN EN 22553; ČSN EN ISO 9692- 1,2; ČSN EN ISO 6520-1; ČSN EN ISO 5817; ČSN EN ISO 10042; metody svařování. Příprava na zkoušku OOZ

Přednáší:Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. Cena:5 800,-Kč (vč.21% DPH, obědů, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 5 300,-Kč (vč. 21% DPH, obědů, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Místo konání:učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře
poplatek: 4 793 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

čtvrtek 20.10.2022 7:30 - 13.40  podrobnosti 
Ruční laserové svařování
semináře  Technologie svařování, Požadavky na svařování
Prezentace Školy Welding s.r.o. Prezentace ARC-H a.s.+ LaserTherm s.r.o.(nové vývojové trendy se zaměřením na ruční laserové svařování) Demosvařování ruční laserovou technologií/ ukázka nových trendů v obloukovém svařování/ ukázka kolaborativní robotizace/ Přihlášky (najdete na stránkách školy) posílejte nejdéle do 14.10.2022
poplatek: 3300 Kč bez DPH v ceně je zahrnuto občerstvení během semináře
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:, tel:420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz, sekretariát@skola-welding.cz

pondělí 31.10.2022 7.00 - 15.50 - pátek 2.12.2022  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský specialista; IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Kvalifikace „Mezinárodní svářečský specialista – IWS“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 - 1, 2, 3 „Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: absolvent středního odborného učiliště strojního zaměření.
poplatek: 54 900,- Kč bez DPH Cena celkem 66 429,- Kč.
místo:Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 7.11.2022 9.00 - 15.00 - čtvrtek 10.11.2022  podrobnosti 
KURZ PRO PRACOVNÍKY NDT VT2 dw DLE ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT

Termín: 7.11. – 10.11.2022, variabilní symbol: 1071122

Rozsah: 4 dny výuky, výuka od 8:30 do 15:00

Určeno pro kontrolory, mistry, technology a pracovníky svářečského dozoru, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole

Obsah:Základy optiky, vizuální zkoušení VT, přístroje používané v metodě VT, provádění VT zkoušek, vizuální zkoušení svarů, vady svarů, záznam a dokumentace VT kontrol, druhy měrek svarů, norma ČSN EN ISO 9712, praktické vizuální hodnocení svarů

Přednáší: ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o. a další odborní lektoři

Cena školení:12 500,-Kč (vč. 21% DPH, obědu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 11 500,- Kč (vč.21% DPH, obědu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle (parkování zdarma)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je nutné pro přístup ke zkoušce
poplatek: 10 330 Kč bez DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz


Informační servis
Nabídky práce
 • Inspektor / auditor
  Na pracoviště Praha a Česká Třebová hledáme inspektora / auditora. Náplň práce: Zkoušení svářečů, ... (3.10.2022)
 • Svářečský specialista (m/ž)
  Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (16.8.2022)
 • Svářeč (m/ž)
  Pro mezinárodní výrobní společnost dodávající svařované díly pro Škoda Auto a.s. hledáme vhodné kand... (22.3.2022)
další nabídky >>>
Předpověď počasí
CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2022, všechna práva vyhrazena.