English svareni
Zaškrtnutím zvolte podmínky pro výběr akcí, pokud není u kritéria výběru zaškrtnuta žádná možnost, tak se při vyhledávání ignoruje.
Období:Měsíce: 
Druh akce: 
Region: [Tisk]
Akce od 27.10.2021 do 5.12.2021
pondělí 23.08.2021 10:00 - úterý 30.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečskéhoinženýra(dále IWE)v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informacía prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování vúrovni požadovanéna funkci dozoru mezinárodního svářecího inženýra dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor –Úkoly a odpovědnosti.Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu Výuka se koná každý týden - pondělí až středa.

Celkem je 448hod výuky, včetně 60 hod praktické části a exkurzí. Zkoušky se dle plánu budou 1 + 2.12.2021
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 23.08.2021 10:00 - úterý 23.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský technolog IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Cílem Mezinárodního svářečského technologa(dále IWT)v rámci celoživotního vzdělávání (dále CŽV) je získání nových informacía prohloubení stávajících znalostí v oblasti svařování v úrovni požadované na funkci dozoru mezinárodního svářečského technologa dle normy ČSN EN ISO 14731 Svářečský dozor –Úkoly a odpovědnosti.Kurz pořádaný dle dokumentu IIW doc. IAB-252r5-19 je zaměřen zejména na materiály, konstrukci a technologie ve vztahu k výrobě a dodávce svařovaných zařízení vrámci legislativy evropského i mezinárodního regionu

Výuka se koná každý týden - pondělí až středa. Celkem je 369hod výuky, včetně 60 hod praktické části a exkurzí. Zkoušky se dle plánu budou 1 + 2.12.2021
místo:VUT FSI Brno, Technická 2, 61669 Brno budova A1,16. patro,učebna 1637
pořadatel:ATB-2 při VUT FSI Brno
kontakt:Administrátor kurzu: Irena Blatná, DiS., tel. 541142633, mob. 723345117, Odborný vedoucí kurzu: Ing. Jaroslav Kubíček, mob.737122464, e-mail: blatna@fme.vutbr.cz , kubicek@fme.vutbr.cz

pondělí 6.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 19.1.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr EWE/IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 6.9.2021 – 19.1.2022 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 6.9. – 9.9. + 13.9. - 16.9. + 11.10. – 14.10. + 18.10. – 21.10. + 1.11. - 4.11. + 8.11. - 11.11. + 22.11. - 25.11. + 29.11. – 2.12. + 6.12. - 9.12.2021 + 17.1.2022 Praktický blok: 20.9. – 23.9. + 4.10. – 7.10.2021

Písemná a ústní zkouška: 18.1. – 19.1.2022 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu: 448 hodin (12 týdnů)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru,konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: diplom Ing. z technické univerzity (minimálně 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace ČSN EN a seznámení s podmínkami pro technickou podporu exportu

Výstupní dokument: dva diplomy Mezinárodní /Evropský svářečský inženýr, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090„Provádění ocelových konstrukcí“

Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 76 033 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz,

pondělí 6.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 12.1.2022  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský technolog EWT/IWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 6.9.2021 – 12.1.2022 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 6.9. – 9.9. + 13.9. - 16.9. + 11.10. – 14.10. + 18.10. – 21.10. + 1.11. - 4.11. + 8.11. - 11.11. + 22.11. - 25.11. + 29.11. – 2.12.2021 + 10.1.2022 Praktický blok: 20.9. – 23.9. + 4.10. – 7.10.2021 Písemná a ústní zkouška: 11.1. – 12.1.2022 Výuka probíhá: pondělí – čtvrtek (8.00 – 16.30), rozsah kurzu 369 hodin (10 týdnů)

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování - pracovníky svářečského dozoru, konstruktéry, technology, inspektory kvality, pracovníky technické kontroly, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplom Mezinárodní svářečský technolog a Evropský svářečský technolog“, Osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů (nenahrazuje certifikát pracovníka NDT)

Profil absolventa: po úspěšném ukončení kurzu je kvalifikován pro funkci svářečského dozoru ve smyslu ČSN EN ISO 14 731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN EN 1090 „Provádění ocelových konstrukcí

Poznámka: V odborném plynárenském vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV.
poplatek: 61 983 Kč bez 21%DPH
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 6.9.2021 8.00 - 16.30 - středa 1.12.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský specialisty EWS/IWS
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Termín: 6.9.2021 – 1.12.2021 výuka je rozdělena na teoretický a praktický blok: Teoretický blok: 6.9. – 9.9. + 13.9. - 16.9. + 11.10. – 14.10. + 18.10. – 21.10. + 1.11. - 4.11. + 29.11.2021 Praktický blok: 20.9. – 23.9. + 4.10. – 7.10.2021 Písemná a ústní zkouška: 30.11. – 1.12.2021 Rozsah kurzu: 7 týdnů, výuka probíhá vždy v pondělí až čtvrtek od 8.00 do 16.30 Celkový rozsah: 249 hodin

Kurz je určen: pro odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory), dílenský dozor a pro instruktory svářečských škol

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu: středoškolské technické vzdělání a 2 roky praxe v oboru, příp. střední odborné učiliště s maturitou a 5 let praxe. V případě středního odborného učiliště bez maturity nutná dlouholetá praxe v oboru a vstupní pohovor dle směrnic EWF a TP CWS ANB

Obsah: svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství, praktická cvičení, výuka o systémech zabezpečení kvality, nejnovější stav normalizace

Výstupní dokument: diplomy „Mezinárodní svářečský specialista“ a „Evropský svářečský specialista“, osvědčení o proškolení z normy ČSN EN ISO 17 367 pro vizuální kontrolu svarů ( nenahrazuje certifikát pracovníka NDT, tento certifikát je možné získat absolvováním kurzu VTdw2 v našem školicím středisku SVV Praha s.r.o.)

Místo konání: učebna SVV Praha, s.r.o., Ohradní 65, Praha 4 - Michle

Profil absolventa: po ukončení kurzu absolvent splňuje požadavky pro vykonávání funkce svářečského dozoru, působí u malých a středních firem, v některých případech jako plně odpovědný svářečský dozor.

Poznámka: V rámci odborného plynárenského vzdělávání byl kurz ohodnocen 2 body OPV
poplatek: 45 452 Kč (bez DPH)
místo:učebna SVV Praha, Ohradní 65, Praha 4 (parkování zdarma)
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659, email: vrablikova@svv.cz, www.svv.cz

pondělí 6.09.2021 7.00 - 15.50 - pátek 5.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování
Kvalifikace „Mezinárodní svářečský inženýr – IWE“ opravňuje absolventy tohoto kurzu vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - „Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti“ a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834 - 2 až 4 „Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů“, ČSN P ENV 1090 „Provádění ocelových konstrukcí“, ČSN 73 2601, Z 2 - „Provádění ocelových konstrukcí“ a dalších harmonizovaných norem. Kvalifikační předpoklady: VŠ vzdělání technického směru
poplatek: 75 000,- Kč bez DPH. Cena celkem 90 750,- Kč.
místo:
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

pondělí 13.9.2021 7:00 - 17.00 - čtvrtek 25.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/Evropský svářečský inženýr IWE/EWE
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Profil absolventa

Je způsobilý komplexně řešit problematiku výroby svařovaných konstrukcí, vykonávat funkci svářečského dozoru a garantovat jakost svařování. Absolvent může vykonávat svářečský dozor dle normy EN ISO 14731

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Diplom z technické univerzity (min. 5 let studia) schválené Ministerstvem školství ČR.

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuku svařovacích metod a exkurze ve vybraných závodech. Hodinový rozsah vzdělávací aktivity Celkem 448 hod. (teorie + praxe).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský inženýr“ a „Evropský svářečský inženýr“ Závěrečné zkoušky Probíhají ve dvou dnech.
poplatek: 76 500 Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 13.9.2021 7:00 - 17.00 - středa 10.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog IWT/ EWT
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Profil absolventa

Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů. Absolvent může vykonávat svářečský dozor dle normy EN ISO 14731

Minimální požadavky pro přijetí do kurzu Maturita z technické střední školy uznané v ČR nebo maturita ze střední školy plus 4 roky vzdělávání v profesionálním výcvikovém centru pro svařování a příbuzné procesy. Obsah kurzu

Kurz sestává z teoretické výuky a praktické části. Teoretická výuka zahrnuje 4 moduly – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“. Praktická část zahrnuje výuky svařovacích metod a exkurzí ve vybraných závodech. Hodinový rozsah kurzu: Celkem 369 hod (teorie + praxe).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“ Závěrečné zkoušky Probíhají ve dvou dnech.
poplatek: 64000Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 13.9.2021 7:00 - středa 10.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog IWT/ EWT cestou praxe
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

Mezinárodní/ Evropský svářečský technolog – IWT/ EWT cestou praxe Měli byste zájem o získání certifikátu svářečského technologa IWT/EWT a nesplňujete přístupové podmínky? Pak je pro Vás určená cesta praxe nebo-li „Cesta karierního rozvoje“ Touto cestou je možné vést kariérní cestu od IWS/EWS do IWT/EWT.

Profil absolventa Po úspěšném zakončení kurzu je absolvent schopen řešit problémy v oblasti svařování z hlediska materiálů a jejich svařitelnosti, stanovovat technologické postupy svařování, úpravy svarových ploch, navrhovat přídavné svařovací materiály, kontrolovat a hodnotit kvalitu svarů. Minimální požadavky pro přijetí do kurzu IWT

Cestou praxe: 1.Certifikát IWS s minimálně dvouletou praxí po certifikaci, práce jako zodpovědný svářečský dozor pro výrobce svařovaných výrobků pracujících v souladu se standardními požadavky na kvalitu ISO 3834-3 nebo vyššími nebo 2.Šestileté zkušenosti s prací na úrovni technologa, po získání diplomu IWS v rámci předchozích osmi let.

Všichni uchazeči o „Cestu praxe“ musí navštěvovat kurz IWT část 3 a absolvovat závěrečné zkoušky ze všech předmětů k získání diplomu IWT. část 3 znamená 218 hodin výuky

Obsah kurzu Kurz sestává z teoretické výuky. Teoretická výuka zahrnuje moduly z části 3 – „Svařovací procesy a zařízení“, „Materiály a jejich svařitelnost“, „Konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí“, „Výroba a aplikované inženýrství“.

Hodinový rozsah kurzu: Celkem 218vyučovacích hodin (teorie).

Výstupní dokument Po úspěšných závěrečných zkouškách obdrží absolvent dva diplomy „Mezinárodní svářečský technolog“ a „Evropský svářečský technolog“
poplatek: 47000Kč bez DPH
místo:ŠKOLA WELDING s.r.o. Průmyslová 1330, Dobřany
pořadatel:ŠKOLA WELDING s.r.o
kontakt:Ing.Jitka Pojarová, ,tel: +420 775 425 045, e-mail: inspekce@skola-welding.cz

pondělí 11.10.2021 8.00 - 16.30 - čtvrtek 11.11.2021  podrobnosti 
Doplňkový kurz pro svářečské dozory - svařování plastů
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování

účastníci kurzu obdrží doplňující informace z oblasti technologie svařování plastů v souladu s TP CCWS ANB č. 028. Předp.datum zkoušky 12.11.2021
poplatek: 12.000,- + DPH
místo:Mariánské náměstí 1, Brno
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

pondělí 01.11.2021 7.00 - 15.50 - pátek 19.11.2021  podrobnosti 
Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-B, S, C
kurzy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-B, S, C ČSÚ, s.r.o. ve spolupráci s PTS Josef Solnař, s.r.o. pořádá kurz „Mezinárodní svářečský inspekční personál“.

Svářečský inspektor je osoba určená pro prověřování výrobků, zařízení a postupů včetně prokázání shody podle stanovených požadavků celého výrobního procesu svařování. Provádí kontrolu svářečské činnosti a přejímky svářečských prací.

Kvalifikační předpoklady: Předchozí kvalifikace v systému dozorového personálu – diplom IWS, IWE; IWT Úroveň-B: Cena kurzu: 9.700,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 9.195,- bez DPH Úroveň-S: Cena kurzu: 18.000,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 10.250,- bez DPH Úroveň-C: Cena kurzu: 29.400,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 12.910,- bez DPH Jiný termín možný po dohodě.
poplatek: 29.400,- Kč bez DPH. Cena závěrečné zkoušky: 12.910,- bez DPH
místo:Severomoravský vzdělávací institut, s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava-Kunčičky
pořadatel:Český svářečský ústav s.r.o. a PTS Josef Solnař, s.r.o.
kontakt:Lucie Bučková tel: 775 573 698,, e-mail: lucie.buckova@csuostrava.eu

úterý 2.11.2021 - čtvrtek 4.11.2021  podrobnosti 
Sheet Metal Welding Conference XIX
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování

Welding Solutions for Lightweight Vehicle Production

The Sheet Metal Welding Conference (SMWC) is the premier technical conference dedicated to bringing experts together to discuss state-of-the-art welding and joining technologies for the automotive, transportation, and light manufacturing industries. SMWC also provides important opportunities for engineers and researchers from manufacturers, suppliers, universities, and research institutes to network and meet experts in the field of welding.
místo:Laurel Manor, Livonia, Michigan
pořadatel:American Welding Society (AWS)

úterý 2.11.2021 - čtvrtek 4.11.2021  podrobnosti 
Sheet Metal Welding Conference XIX
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Hosted by AWS Detroit Section in partnership with EWI&

The Sheet Metal Welding Conference (SMWC) is the premier technical conference dedicated to bringing experts together to discuss state-of-the-art welding and joining technologies for the automotive, transportation, and light manufacturing industries. SMWC also provides important opportunities for engineers and researchers from manufacturers, suppliers, universities, and research institutes to network and meet experts in the field of welding. SMWC XIX will emphasize recent developments in welding and joining solutions that enable new generations of vehicle design and construction. You are invited to submit technical papers for presentation at this conference.

Note: The conference will be preceded by a one-day tutorial workshop at ABB Robotics U.S. Headquarters and customer center, located at 1250 Brown Rd., Auburn Hills, Michigan. Registration will begin at 7:30AM followed by the tutorial at 8:00AM.
místo:Laurel Manor, Livonia, Michigan
pořadatel:AWS

pondělí 8.11.2021 8:00  podrobnosti 
Kurz pracovníků NDT v rozsahu VT2 dle ČSN EN ISO 9712
kurzy  NDT
Určeno pro pracovníky technické kontroly, mistry svařoven, svářečský dozor, kteří budou provádět vizuální kontrolu svařovaných výrobků a vystavovat protokoly o kontrole.

Obsahem je: Úvod do NDT, terminologie, fyzikální principy metody, technologie výroby, zařízení pro zkoušení, NDT instrukce, hodnocení a vydání zprávy a protokolu o zkoušení.

Výstupem kurzu je osvědčení o absolvování školení. Absolventi kurzu mohou složit zkoušku u certifikačního orgánu DOM - ZO 13, s.r.o. a získat akreditovaný certifikát pracovníka NDT. V případě zájmu lze požádat u DOM - ZO 13, s.r.o. o odsouhlasení pracovníka NDT pro tlaková zařízení dle PED 2014/68/EU. V ceně kurzu není zahrnuta závěrečná zkouška a vystavení certifikátu.
poplatek: 9500,- Kč bez DPH
místo:DOM - ZO 13, s.r.o., pracoviště Ostrava, s.r.o., Válcovní 46, 703 00 Ostrava
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Válcovní 46, 703 00 Ostrava
kontakt:e-mail: ova@domzo13.cz

pondělí 8.11.2021 8.30  podrobnosti 
Přípravný kurz pro zkoušku "Osoba odborně způsobilá" ve smyslu předpisu ČD V95/5
kurzy  Technologie svařování, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování
Cíl kurzu:

Cílem kurzu je připravit účastníky ke zdárnému složení zkoušky OOZ – svařování na Dopravně vzdělávacím institutu a.s.

Témata:
  1. Zákon 266/94 sb. O drahách a související prováděcí vyhlášky
  2. Kvalita při svařování – ISO 3834 části 1 až 5; ISO 14731; ISO 96061; ISO 14732 apod.
  3. EN 15085 části 1 až 5
  4. Předpis ČD V95/5
  5. Technologie svařování (např. EN 4063; EN 6947; ISO 2553 atd.)
  6. Dokumenty kontroly dle EN 10204
  7. Značení základních materiálů
  8. Značení přídavných materiálů
  9. Diagram Fe3C

Přednášející: Petr Pařízek
místo:Litomyšlská 560, 560 02 Česká Třebová
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o. Česká Třebová
kontakt:e-mail: iveta.rehakova@domzo13.cz

úterý 9.11.2021 9.00  podrobnosti 
Seminář pro pracovníky NDT
semináře  NDT

Odborný aktualizační dozorový seminář pro pracovníky nedestruktivního zkoušení druhý termín 7.12.2021
místo:hotel Atlantis Brno-Rozdrojovice
pořadatel:TESYDO, s.r.o.
kontakt:Novotná, e-mail: kudelka@tesydo.cz

středa 10.11.2021 - sobota 13.11.2021  podrobnosti + on-line přihláška 
WIN EURASIA
veletrhy a výstavy  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
The Welding and Cutting industry has taken their place in their new halls, Halls 8 and 9, and are waiting for November 10-13, 2021 to meet industry professionals from all over the world and showcase their newest products!

Do not forget to get your free entrance ticket to visit and establish new business contacts in WIN EURASIA, the biggest and most comprehensive sectoral event in Eurasia!
místo:Tüyap Fair Convention and Congress Center
pořadatel:Deutsche Messe

úterý 23.11.2021 9.00 - 14.30  podrobnosti + on-line přihláška 
První seznámení se zákonem č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
semináře 
Obsahem semináře je seznámení se zněním zákona č. 250/2021 o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, který má začít platit od 1. 7. 2022. Budou vysvětlena jednotlivá ustanovení a zdůrazněny odlišnosti od doposud platné legislativy.
poplatek: 2000,- Kč vč. 21% DPH
místo:Pardubice - Dům techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686, Pardubice
pořadatel:Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
kontakt:Tel.: 466 614 321, 604 562 784, e-mail: kralovcova@dtpce.cz

středa 24.11.2021 - čtvrtek 25.11.2021  podrobnosti + on-line přihláška 
Přínos tepelného zpracování kovových materiálů v moderním průmyslu.
konference 
Program konference naleznete na webových stránkách konference.

Konference se uskuteční za dodržení hygienických a protiepidemických podmínek (potvrzení o očkování, antigenní příp. PCR testy u neočkovaných účastníků a další případná vládní nařízení, která v průběhu podzimu z dané situace vyplynou).
poplatek: 6.400,- Kč
místo:Jihlava - Hotel Gustav Mahler Křížová 112/4, 586 01 Jihlava
pořadatel:Asociace pro tepelné zpracování kovů, ECOSOND s.r.o.
kontakt:e-mail: conference@asociacetz.cz

čtvrtek 25.11.2021 9.00 - 15.00 - pátek 26.11.2021  podrobnosti 
Aktualizační seminář 2021
konference  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT

Určeno pro:absolventy kurzů IWE, IWT, IWS, IWP, kteří na základě výrobkových norem a dalších doporučení TP CWS ANB mají za povinnost zúčastnit se pravidelného doškolování nutného k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru

Program: Čtvrtek 25.11.2021

8.30 – 9.00 Prezence, uvítání 9.00 – 9.15 Úvodní slovo jednatele SVV Praha s.r.o. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o.

9.15 – 10.00 CWS ANB a svářečský personál, trendy, normy, harmonizace. Přednáší: Ing. Václav Minařík, CSc., CWS ANB

10.00 – 10.45 Posuzování shody při výrobě kolejových vozidel a informace o stavu norem řady EN 15085 pro železniční průmysl, informace z ECWRV. Přednáší: Ing. Pavel Flégl, SVV Praha s.r.o.

10.45 – 11.15 Přestávka na kávu

11.15 – 11.45 Zavedení ČSN EN 15085-2:2021, certifikační schéma a požadavky na certifikaci Přednáší: Ing. František Zakhar, SVV Praha s.r.o.

11.45 – 12.30 Aktuální změny v oblasti opravárenství u ČD, a.s. Přednáší: Milan Kadlec, GŘ ČD a.s.

12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

13.30 – 14.30 Přídavné materiály, dokumentace, trendy a budoucnost ve svařování Přednáší: Ing. Aleš Plíhal, ESAB Vamberk s.r.o.

14.30 – 15.15 Přehled a aktuální stav směrnic DVS v oblasti výroby kolejových vozidel Přednáší: Ing. Václav Šrom, SVV Praha s.r.o.

15.15 – 15.30 Diskuse, závěr 1.dne

Od 16.00 setkání absolventů a účastníků semináře s lektory a odbornými experty

Pátek 26.11.2021

9.00 – 9.30 Testování komponent kolejových vozidel ve Výzkumném ústavu železničním a.s. Přednáší: Ing. Jaroslav Brabec, Výzkumný ústav železniční, a.s.

9.30 – 10.30 Problematika svařování jemnozrnných ocelí ve vazbě na materiálové a technologické aspekty. Přednáší: prof. Beneš, ČVUT FS, Ústav materiálového inženýrství

10.30 – 11.00 Přestávka na kávu

11.00 – 12.00 Novinky nejen v technických normách Přednáší: Ing. David Hrstka, Ph.D., SVV Praha s.r.o.

12.00 – 12.30 Diskuse, závěr semináře

Cena:6 800,-Kč (vč. 21% DPH, obědu, večerního rautu, studijních materiálů) Zvýhodněná cena: 6 300,- Kč (vč. 21% DPH, obědu, večerního rautu, studijních materiálů, platí pro všechny, kteří využili nabídku služeb SVV Praha v posledních třech letech

Místo konání:TOP HOTEL Praha, Blažimovská 1781/4, Praha 4

Ubytování: objednává si každý účastník individuálně (email:revenue@tophotel.cz, tel.: 267 284 260,heslo SVV Praha ). Cena ubytování (1 600,-Kč jednolůžkový pokoj, 1 800,-Kč dvojlůžkový pokoj, vč. snídaně a volného vstupu do wellness)

Výstupní dokument: osvědčení o absolvování semináře, které je nutné k udržení své odborné způsobilosti svářečského dozoru
poplatek: 6 800,- vč.21% DPH
místo:TOP HOTEL Praha, Blažimovská 1781/4, Praha 4
pořadatel:SVV Praha s.r.o.
kontakt:tel.: 739592659,, e-mail: vrablikova@svv.cz

úterý 30.11.2021 09:00  podrobnosti 
Seminář pro svářečské dozory a pracovníky ve svařování
semináře  Technologie svařování, Materiály a jejich svařitelnost, Navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí, Výroba a aplikované inženýrství ve svařování, Požadavky na svařování, NDT
Odborný seminář, který má za cíl informovat pracovníky svářečského dozoru, svářečských škol a další pracovníky v oboru svařování o novinkách. Obsahem semináře budou rovněž nejnovější informace z CWS ANB, svařování kolejových vozidel a certifikace podle nové normy ČSN EN 15085-2:2021, aktuální změny v oblasti opravárenství na ŽKV u ČD, a.s.. Každý účastník obdrží "Osvědčení o absolvování pracovního semináře" - doklad o zvyšování vlastní kvalifikace.
poplatek: 2.500,- Kč bez DPH
místo:hotel DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9
pořadatel:DOM - ZO 13, s.r.o., Podnikatelská 558, 190 11 Praha 9 - Běchovice
kontakt:e-mail: pha@domzo13.cz


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.