Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 03.08.2021
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=12&i=2962


čtvrtek 17.6.2021 
RIZIKA V TECHNOLOGIÍCH LEPENÍ (on line)
Záměrem této odborné akce je seznámit konstruktéry, projektanty, technology a další technickou veřejnost s problematikou rizik a bezpečnosti v technologiích lepení.

Z připravovaného programu:
  • Rizika v problematice strojírenských technologií
  • Kontrola čistoty povrchu
  • Rizika v lepení
  • Kontrola lepených spojů
  • Normy a certifikace pro pracoviště lepení
  • Příčiny a chyby při lepení
  • Příspěvky výrobců prostředků pro čištění a lepení
  • Zodpovězení dotazů z praxe

Vzhledem k velkému zájmu o tuto problematiku a k současným omezujícím opatřením, proběhne seminář bezkontaktně – online přes MS TEAMS, odkaz bude včas zaslán.
poplatek: 500,- (bez DPH)
místo:on line
pořadatel:CTIV; Centrum technologických informací a vzdělávání při Ústavu strojírenské technologie, CPÚ; Centrum pro povrchové úpravy
kontakt:e-mail: tatiana.dolnikova@fs.cvut.cz.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 75, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 224 310 394, Fax. 224 310 406
© Copyright CWS-ANB 2006-2021, všechna práva vyhrazena.