English svareni
Vybrané normy.

Platnost:Účinnost/změny od:


[Tisk]

69 89 Sklolaminátové uskladňovací nádrže

bylo nalezeno 11 norem

ČSN EN 13121-1
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 1: Výchozí materiály - Technické přejímací a podmínky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.2.2004
Platnost ukončena:1.4.2022

ČSN EN 13121-2
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.9.2004

ČSN EN 13121-3
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2010

ČSN EN 13121-4
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 4: Dodávání, instalování a údržba
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.7.2005
Opravy:1 9.07

ČSN EN 13121-3+A1
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:698921
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:1.11.2016

ČSN EN 13923
Vinuté laminátové tlakové nádoby - Materiály, konstrukce, výroba a zkoušení
Třídicí znak:698923
Účinnost od:1.8.2006

ČSN EN 13341
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:698941
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.9.2011

ČSN EN 976-1
Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou stěnou
Třídicí znak:698976
Účinnost od:1.7.1998

ČSN EN 976-2
Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou
Třídicí znak:698976
Účinnost od:1.8.1998

ČSN EN 977
Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny
Třídicí znak:698977
Účinnost od:1.8.1998

ČSN EN 978
Podzemní sklolaminátové nádrže - Stanovení součinitelů alfa a beta
Třídicí znak:698978
Účinnost od:1.12.1998


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.