Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 20.05.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=15&i=2


Právní předpisy


Zákon č. 22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
se změnami:71/2000 Sb., ..., 526/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 6/1997 Sbírky zákonů na straně 0128
schváleno:24.01.1997
účinnost od:01.09.1997
[Textová verze]


Zákon č. 505/1990 Sb.
o metrologii
se změnami:4/1993 Sb., ..., 183/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů na straně 0357
schváleno:16.11.1990
účinnost od:01.02.1991
[Textová verze]


Nařízení č. 219/2016 Sb.
o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 85/2016 Sbírky zákonů na straně 3306
schváleno:07.07.2016
účinnost od:19.07.2016
[Textová verze]


Nařízení č. 163/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
se změnami:312/2005 Sb., 312/2005 Sb., 215/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 67/2002 Sbírky zákonů na straně 3414
schváleno:06.03.2002
účinnost od:24.04.2002
[Textová verze]


Vyhláška č. 262/2000 Sb.
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
se změnami:344/2002 Sb., 229/2010 Sb., 125/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 77/2000 Sbírky zákonů na straně 3722
schváleno:14.07.2000
účinnost od:17.08.2000
[Textová verze]


Vyhláška č. 512/2002 Sb.
o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
se změnami:41/2006 Sb., 273/2007 Sb., 44/2012 Sb., 39/2016 Sb., 173/2017 Sb., 109/2018 Sb., 222/2018 Sb.
uveřejněno v: č. 177/2002 Sbírky zákonů na straně 10094
schváleno:28.11.2002
účinnost od:01.01.2003
[Textová verze]


Zákon č. 102/2001 Sb.
o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
se změnami:146/2002 Sb., ..., 183/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 41/2001 Sbírky zákonů na straně 2833
schváleno:22.02.2001
účinnost od:01.07.2001
[Textová verze]


Zákon č. 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
se změnami:262/2002 Sb., ..., 225/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 131/2000 Sbírky zákonů na straně 7142
schváleno:28.11.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]Vyhláška č. 87/2000 Sb.
kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
uveřejněno v: č. 29/2000 Sbírky zákonů na straně 1419
schváleno:31.03.2000
účinnost od:01.07.2000
[Textová verze] [PDF (107 kB)]


Zákon č. 174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
se změnami:575/1990 Sb., ..., 264/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 47/1968 Sbírky zákonů na straně 0463
schváleno:20.12.1968
účinnost od:01.01.1969
[Textová verze]


Zákon č. 263/2016 Sb.
atomový zákon
se změnami:183/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 102/2016 Sbírky zákonů na straně 3938
schváleno:14.07.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze]


Zákon č. 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
se změnami:254/2001 Sb., ... , 225/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3622
schváleno:14.07.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]


Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce
kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
se změnami:324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 9/1982 Sbírky zákonů na straně 0131
schváleno:15.04.1982
účinnost od:01.07.1982
[Textová verze]Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
uveřejněno v: č. 30/2005 Sbírky zákonů na straně 834
schváleno:26.01.2005
účinnost od:01.03.2005
[Textová verze] [PDF (947 kB)]


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.