English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č.101
Datum: 2.5.2007
Zdroj: CWS ANB
Jednání CWS ANB

V dubnu proběhlo jednání DR, SR i VH CWS ANB. Byla schválena výroční zpráva za rok 2006, rozpočet a provedeny volby členů správní rady. Byly schváleny zprávy o činnosti CWS ANB, informace o řešených projektech, činnosti HK ČR atd. Byly projednány aktuální úkoly CWS ANB.

CWS ANB obdržela od TDS-Brno-SMS, s.r.o. vypracovanou databázi otázek pro svářeče.

Audit ruského ANB

Ředitel exekutivy CWS ANB Ing.V.Minařík,CSc. – peer assessor IAB spolu s Lead Assessorem Germanem Hernandezem (Španělsko)v květnu provede audit ruského ANB. Kontrolováno bude kromě centra ANB v Moskvě i ATB v St. Petersburgu.

Revize TP

CWS ANB provede v květnu a červnu pravidelnou revizi technických pravidel. K tomuto účelu bude svolána Technická komise a školení zkušebních orgánů ve dnech 19. a 20.6.2007.

Projekty

CWS ANB kromě již řešení projektu SME-HAMSTER, o kterém jsme Vás informovali, se zapojí do řešení projektu: EU – Jointraining v rámci Leonaro da Vinci projektů. Partnery jsou organizace v Rumunsku, Německu, Francii, Itálii a EWF. O náplni Vás budeme informovat. Exekutiva CWS ANB v současné době pracuje spolu s partnery na přípravě dalších mezinárodních projektů.

Mediální partner

CWS ANB a TM vydavatelství vedou jednání o dalším stupni vzájemné spolupráce, kdy TM vydavatelství se stane mediálním partnerem CWS ANB. VH schválila dosavadní jednání a souhlasí s předběžnými výsledky a uzavřením dohody.

Evropská/mezinárodní certifikace

Pro firmy používající svařování, jsou požadavky na jakost definovány v normě EN ISO 3834 pro svařované výrobky a v EN ISO 14731 pro svářečský personál. IIW uzavřelo dohodu s EWF o transferu harmonizovaného evropského certifikačního systému – Systému certifikace osob a systému certifikace výrobců. Od ledna 2007 jsou oba systémy dostupné a použitelné pro všechny členské země IIW. Dochází tak k rozšíření zejména harmonizované certifikace výrobců podle EN ISO 3834 i na země mimo Evropu.

CWS ANB je autorizováno IIW i EWF k vydávání certifikátů obou systémů (personál i proces svařování).

Především firmy, které vyvážejí své výrobky do zahraničí, mohou s výhodou získat mezinárodní/evropský harmonizovaný certifikát o jakosti procesu svařování. CWS ANB poskytuje těmto firmám interpretaci EWF/IIW normy a doplňkové interpretace podle druhu svařovaných výrobků – které naplňují požadavky příslušných výrobkových norem a evropských direktiv (drážní vozidla, tlaková zařízení, svařované konstrukce). Certifikovaná firma se též objeví v databázi EWF resp. IIW a je zveřejněna na příslušných www. stránkách.

V současné době je autorizováno 14 zemí jako ANB CC (Company Certification).:

 • Rakousko: Schweisstechnische Zentralanstalt -Vídeň
 • Chorvatsko: Welding Structures Dpt. - Zagreb
 • Česká republika CWS ANB - Praha
 • Německo: DVS ZERT - Dusseldorf
 • Maďarsko: MHtE - Budapest
 • Itálie: Istituto Italiano della Saldatura – Genova
 • Holandsko NIL – Netherlands Institut of Welding - Voorschoten
 • Polsko Instytut Spawalnictwa - Gliwice
 • Rumunsko ISIM CERT – Timosoara
 • Slovensko VÚZ – Certweld - Bratislava
 • Španělsko CESOL – Madrid
 • Ukrajina PatonCert – Kijev
 • Velká Británie TWI - Cambridge

V rámci CWS ANB audity u výrobců s použitím česko-anglických formulářů provádí PAB (Participating Approved Body):

 • DOM ZO 13, s.r.o.
 • Český svářečský ústav, s.r.o.
 • SVV Praha, s.r.o.
 • TDS Brno-SMS, s.r.o.
 • ŠKODA Welding, s.r.o.
 • TUV Sud Czech, s.r.o.

NEWSLETTER

Vyšlo č. 22 Newsletter-u EWF a IAB. Úvodní slovo má prof. Luisa Coutinho – EWF-IAB Chief Executive. Číslo je věnováno EWF certifikačnímu systému firem podle EN ISO 3834 a řešeným projektům v rámci EWF: SIM-TVB (Accurate Simulation of Tailor-Welded-Blanks to Reduce Process Design Time for the Sheet Procečssing Industry), GLOBAL MAT ( Methodologies, Accreditation and Training within Outsourced Production Processes and Global Production Worklow), RAILSAFE, VIRCOUNS (Career Counselling in Lifelong Learning using New ICT Approach and Tools), SME-HAMSTER (New Harmonised Models for Skills Transfer to SME, Identifying a European Plastic Welding Repository) .

Zasedání TNK 70

Dne 29.5.2007 se schází ke svému pravidelnému jednání Technická normalizační komise č. 70 – Svařování. Budou se kromě jiného projednávat Úkoly tvorby norem plánu TN. A úkoly mezinárodní spolupráce. V současné době dochází jak na úrovni CEN tak ČNI k pravidelné revizi norem.

Věstník ÚNMZ

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) oznamuje, že s účinností od 1. ledna 2007 je Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydáván a bezplatně poskytován v elektronické formě. K dispozici je na internetových stránkách ÚNMZ na adrese www.unmz.cz pod tlačítkem „Věstník ÚNMZ“ bez omezení prohlížení a stahování. Současně ale zdůrazňujeme, že šíření a využívání elektronické formy Věstníku ÚNMZ či jeho částí jakýmkoliv komerčním způsobem je nepřípustné.

ÚNMZ věří, že toto opatření významně přispěje ke zlepšení dostupnosti informací zveřejňovaných ve Věstníku ÚNMZ a jejich širšímu využívání. V případě nejasností či potřeby dalších informací se obracejte na elektronickou adresu hruskova@unmz.cz nebo na tel.: 224 907 172


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.