English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 102
Datum: 31.5.2007
Autor: CWS ANB

Jednání Technické komise č.1 CWS ANB (svařování kovů)

Dne 28.5.2007 se sešla Technická komise CWS ANB pro svařování kovů. Na programu byla pravidelná revize Technických pravidel TP A CWS ANB. Byly provedeny změny v pravidlech, odrážející současně platné technické normy, a dokumenty IAB. Současně byli členové TK informováni o dalších normách připravovaných v ISO a o harmonizovaných normách pro PED (Pressure Equipment Directive).

Mediální partner CWS ANB

Po jednání ředitele exekutivy CWS ANB Ing. Minaříka a jednatele vydavatelství TM Víta Špaňhela můžeme oznámit, že od příštího čísla (vyjde v září 2007) bude tematický magazín „Svařování, dělení, spojování materiálů“ oficiálním časopisem CWS ANB!!!

Zároveň se stává TM vydavatelství s časopisem SDSM oficiálním mediálním partnerem CWS ANB !!

Obsah časopisu bude vedle stávajících informací, reportáží a dalších novinářských žánrů rozšířen o zpravodajství a informace z CWS ANB s informacemi o školeních, legislativních změnách, mezinárodních a jiných certifikátech…zkrátka, obsah by měl být nepostradatelným čtením pro lidi, firmy a společnosti z oboru svařování.

SME-HAMSTER

New Harmoinised Models for Skills Transfer to SME, Identifying a European Plastic Welding Repository).

(Nový Harmonizovaný model pro předávání dovednosti do malých a středních firem, EPW.... )

Jak jste již byli informováni CWS ANB je spoluřešitelem a vedoucím jedné pracovní skupiny výše uvedeného projektu v rámci Leonardo da Vinci projektů. Druhé setkání řešitelů projektu je v červnu v Lisabonu v sídle EWF. O jednání a výsledcích budeme informovat.

XXVIII. Dny svařovací techniky

Ve dnech 22. až 24.5.2007 proběhly ve Vamberku XXVIII. Dny svařovací techniky, pořádané jak je již obvyklé firmou ESAB Vamberk, s.r.o. a Domem techniky Pardubice.

Doc.Ing.Jiří Janovec, CSc.ze strojní fakulty ČVUT při přednášce na XXVIII. DST

Na velmi dobře zorganizované konferenci se po dva dny střídali se svými přednáškami svářečtí odborníci jak z ČR, tak ze Slovenska. Sál praskal ve švech i odpoledne druhý den. Přes velké vedro a později deště, kdo nutně nemusel odjet, vydržel až do konce. Firma ESAB jako obvykle pořádala v rámci DST soutěž zručnosti svářečů – účastníků DST s velmi zajímavými cenami – svařovacími zdroji a samostmívacími kuklami firmy ESAB. Druhý den uzavřel společenský večer.

Seznam přednášek:

 1. Výrobní a provozní degradace svarových spojů vysokopevných ocelí – Václav Pilous, SDP KOVO, s.r.o. a ZČU FPE KAT Plzeň
 2. Výber ocelí a zváracích materiálov na výrobu konštrukcií odolných proti krehkému porušeniu – Karol Kálna VUZ – PI Bratislava
 3. Součinnost technologie a defektoskopie při zajišťování jakosti zvarových spojov – Bohumil Míšek, VUT FSI ÚMI Brno
 4. Predohrev, nástroj zváračského technologa na dosahnutie požadovanej kvality- Július Hudák, ŽOS Trnava, a.s.
 5. Postup při stanovování příčin poškození svarových konstrukcí – Lubomír Junek, ÚAM Brno
 6. Faktory celistvosti zvarových spojov žiarovo zinkovaných zváraných konstrukcí – Luboš Mráz VUZ-PI Bratislava
 7. Nová generace vysokopevných konstrukčních ocelí – Ivan Mika, SSAB Swedish Steel, Ostrava
 8. K problematice provozní životnosti přechodových svarových spojů kotlových trubek z CrMoV nízkolegovaných a austenitických ocelí – Šárka Stejskalová VÍTKOVICE – Ostrava Poruba
 9. Svařování v automobilovém průmyslu – Martin Janota, Bratislava
 10. Svařování supermartnenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo trubičkovým drátem OK Tubrod 15.55 – Magdalena Šmátralová a kol., Vítkovice
 11. Osvědčovací zkoušky svarových kovů elektrod OK 63.35 pro jadernou energetiku – Jaroslav Koukal a kol. ČSÚ Ostrava
 12. Diagnostické hodnocení svarových spojů I. A II. Bloku JE Temelín – Jiří Janovec ČVUT, strojní fak. Praha
 13. Presnosť výroby ocelových konstrukcí v energetike – Martin Bartoš, Elektrovod Holding, Bratislava
 14. Heterogenní svarové spoje ve výrobě kolejových vozidel – Vladislav Kolář a kol. Siemens Kolejová vozidla
 15. Svařování vysokopevnostních ocelí drátovými elektrodami ESAB – Jaroslav Kubíček a kol. VUT Brno
 16. Opravy odlitků z litiny s kuličkovým grafitem svařováním – Jiří Bradáč a kol., TU v Liberci
 17. Nové způsoby klasifikace svařovacích materiálů podle mezinárodních norem – Jiří Podhora, CheVess ENG. Brno
 18. Inovace u MIG/MAG svařovacích zdrojů – Hans Wolters, ESAB Group Holandsko
 19. Automatizované svařování v podání firmy ESAB, - Ondřej Sovák, ESAB Vamberk
 20. M3 plazma – nový plazmový systém ESAB – Jiří Adamec, ESAB Vamberk
 21. Příklady praktických aplikací nevařování páskovými elektrodami – Gabriele Gallazy a kol, ESAB
 22. Filosofie implementace „LEAN“ – Josef Morávek, ESAB Vamberk
 23. Zkušenosti se svařovacími zařízeními ESAB při svařování pod tavidlem – Jiří Frýba, EXCON Hradec Králové
 24. Svařování a navařování součástí kolejového svršku městské hromadné dopravy – Antonín Šmíd, Praha
 25. Svařitelnost kolejnicových bainitických ocelí – Ivo Hlavatý a kol. VŠB, ČSÚ Ostrava
 26. Vícevrstvé návary a jejich odolnost proti opotřebení – Petr Hrabě a kol., ČZU Praha
 27. Oblast produktivity trubičkového drátu FILARC PZ 6102 – Zdeněk Hudec, TU Liberec
 28. Některé poznatky z praxe znalce v oboru svařování – Václav Kroupa, Praha
 29. Kvalifikovaný svářečský personál – předpoklad jakosti procesu svařování – Václav Minařík CWS ANB Praha
 30. Kvalifikace svářečského personálu, příprava a uplatnění – Jiří Barták, ŠKODA Welding Plzeň
 31. Aktualizace norem a předpisů v oblasti svařování – Jan Opletal, TDS Brno-SMS, s.r.o.
 32. Učební pomůcky pro výuku svářečů a svářečského personálu – Rostislav Zeman, ZEROSS Ostrava
 33. Vliv směsi plynu na efektivitu provedení svaru a stabilitu procesu MAG – David Hrstka a kol TU Liberec
 34. Plynové zásobovací systémy pro speciální materiály, i-GAS – Jaroslav Kopřiva, Linde Gas Praha
 35. Možnosti využití nástřiků provedených technologií high velocity oxygen-fuel spraying – Libor Beneš a kol. Univerzita Pardubice
 36. Možnosti využití počítačové simulace svařování v průmyslové praxi – Josef Tejc, MECAS ESI, Plzeň

Ke dnům svařovací techniky vyšel sborník přednášek vydaný Domem techniky Pardubice. Bude jistě velmi ceněnou literaturou v okruhu svářečských odborníků. Všichni účastníci též obdrželi aktuální Katalog přídavných materiálů pro svařování, Výběr nejpoužívanějších svařovacích materiálů a další informace a předměty.

Při ohlédnutí za XXVIII. DST nemůžu zapomenout na řadu formálních, ale hlavně neformálních jednání mezi kolegy, přáteli z oboru z různých koutů ČR, na které se účastníci zvlášť vždy těší. I to je nezanedbatelný přínos akce.

Takže nashledanou v roce 2009 na XXIX Dnech svařovací techniky.

ČSN EN ISO 14731

ČSN EN ISO 14731 "Svářečský dozor - Úkoly a odpovědnosti", která nahrazuje normu ČSN EN 719 vstupuje v platnost dne 1.6.2007.

Dodatky EWF k interpretaci EN ISO 3834

CWS ANB vydala další dva dodatky Interpretace pro výrobce prokazující shodu s EWF EN ISO 3834 Certifikačním schématem – orientované na svařované výrobky

 1. Dodatek týkající se výroby ocelových a hliníkových konstrukcí SUPP 2/07
 2. Dodatek týkající se výroby tlakových zařízení SUPP 3/07

Po dodatku pro drážní vozidla SUPP 1/07 jsou to další dva dodatky harmonizované EWF, které jako specifické požadavky budou vyžadovány při auditu splnění EN ISO 3834. Dodatky budou publikovány na www.cws-anb.cz

TNK 70 „Svařování“

Dne 29.5.2007 se měla pravidelné zasedání Technická normalizační komise TNK 70 „Svařování“. Byl odsouhlasen nový člen TNK 70 –Ing. Karel Melka z Českého plynárenského svazu. Řadě členů bylo zrušeno členství v TNK z důvodů nezájmu, penzionování či dlouhodobé neúčasti na práci komise. Byla provedena aktualizace databáze členů komise. TNK se zabývala též stavem řešených úkolů Technické normalizace (TN) a novými úkoly plánu TN. Vedoucí subkomisí podali zprávu o řešených úkolech mezinárodní spolupráce – připomínkování norem. Byly provedeny prověrky ČSN plánované na rok 2007. Na základě schválení TNK bude zveřejněn ve Věstníku úřadu seznam norem které jsou doporučeny ke zrušení. TNK 70 schválila úzkou spolupráci s TNK 36 při řešení problematiky svařování betonářských ocelí.

TNK byla informována Ing. Bartákem,CSc. o jednání TNV (Technického normalizačního výboru).

Změna metodiky ČNI v označování TR

Na základě připomínek TNK 70 Svařování z minulého zasedání došlo ke změně metodiky a Technické zprávy (TR) nebo CEN zprávy (CR) budou vydávány napříště jako Technická normalizační informace (TNI) s původním číslem CEN resp. ISO. Nebude tak napříště např. CR ISO/TR 15608 jmenovat ČSN 05 0323 ale bude: TNI CR ISO/TR 15608. Toto opatření přinese značné ulehčení práce, neboť TR 15608 je známa všude ve světě narozdíl od ČSN 05 0323.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.