English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 104
pravidelné informace CWS ANB
Datum: 30.7.2007
Autor: CWS ANB

CWS ANB členem IIW !!!

Česká svářečská společnost ANB se stala členem IIW. Stalo se tak po mnohaletém úsilí.

CWS ANB spolu s ČSvSp bude plnit své závazky vyplývající z členství. Přijetí CWS ANB do IIW zvyšuje prestiž jak CWS ANB tak českého svařování na mezinárodním poli.

60. Výroční zasedání IIW v Dubrovniku

Ve dnech 1. až 8.7. 2007 se konalo 60.Výroční zasedání IIW a mezinárodní konference v Dubrovniku a blízkém Cavtat (Chorvatsko). Výročního zasedání se zúčastnilo 850 reprezentantů 45 zemí.

V neděli 1.7.2007 proběhlo v Cavtat v hotelu Croatia generální zasedání IIW. Česká delegace na generálním zasedání je na obrázku.

Generální zasedání schválilo m.j. rozpočet na rok 2007 a uzávěrku roku 2006, provedenou nezávislým auditorem. Delegáti měli k dispozici Výroční zprávu IIW za rok 2006. Byl projednán „Bussines Plan IIW“

Byly přijaty nové členské země IIW: Tunis, Řecko, Jižní Korea, Indonésie.

Členem IIW se stala CWS ANB!!!!!!!

Po generálním zasedání následoval „Openning ceremony“. Ceremonilál zahájil Mr. Prof. Slobodan Kralj, ředitel chorvatského ANB a předseda organizačního výboru zasedání. Uvítal všechny účastníky zasedání (cca 850 osob) v Chorvatsku. Uvítecí projev přednesl též prorektor dubrovnické univerzity prof. Dr. Vjekoslav Damič. Prezident IIW Chris Smalbone, připomněl, že IIW slaví 60. výročí svého vzniku a že další rok bude ve znamení významných akcí, kde se bude připomínat 60. výročí založení.

Ceny udělené u příležitosti 60. výročního zasedání IIW v Dubrovniku.

Na každém Opening Ceremony výročního zasedání IIW jsou udělovány ceny významným vědcům z oboru svařování a osobám, které se zasloužili o rozvoj IIW. V roce 2007 byly uděleny následující ceny:

Granjon Prize:

Cena udělovaná American Welding Society za výzkum ve svařovací technologii a příbuzných procesech. Účelem ceny je stimulovat zájem o svařování a příbuzné procesy mezi mladými lidmi.

Vítěz 2007 Granjon Prize Category A (Technologie spojování a výroba) je:

 • Mr. Marek Weglowski (Poland)

Vítěz 2007 Granjon Prize Category B (Chování materiálu a svařitelnost) je:

 • Dr. Fernando Martinez Diez (United States)

Vítěz 2007 Granjon Prize Category C (konstrukce a strukturální integrita) je:

 • Dr. Yoshiki Mikami (Japan)

Arthur Smith Award sponzorovaná britskou delegací Vítěz 2007 Arthur Smith Award je :

 • Dr. Damian Kotecki (United States)

Arata Award sponzorovaná japonskou delegací

Yoshiaki Arata je vědec, který dosáhl vynikajících výsledků v základním výzkumu svařování a technologie a příbuzných oborech a který je uznáván pro obrovský přínos k pokroku svářečského inženýrství a souvisejících oborů.

Vítěz 2007 Arata Award je :
 • Prof. Dr. Horst Cerjak (Austria)

Edstrom Medaile (sponzorovaná švédskou delegací) Vítěz 2007 Edström Medal je :

 • Prof. Dr.-Ing. Detlef von Hofe (Germany)

Thomas Medaile sponzorovaná americkou delegací Vítěz 2007 Thomas Medal je:

 • Dr. David Shackelton (United Kingdom)

Po zahajovacím ceremoniálu následovala recepce u bazénu v hotelu Croatia, kde probíhala řada neformálních a společenských setkání.

V průběhu banketu IIW dne 3.7.2007 předal prezident organizačního výboru Prof. Slobodan Kralj vlajku IIW příštímu pořadateli generálního zasedání – prezidentu organizačního výboru 61. zasedání IIW v Gratzu (Rakousko) – prof. Horstu Cerjakovi.

Komise IIW jednaly od pondělí 2.7.2007 na univerzitě v Dubrovniku.

Prostory univerzity byly především pro jednání IAB, kde každé ANB zastupují dva delegáti, velmi stěsnané. Ve velkém vedru a přítomnosti cca 60 osob klimatizace nestíhala, takže jednání IAB od 8.30 do 17.30 s přestávkou na oběd byla náročná a z delegátu se pot jen lil.

Jednání IAB Group A probíhalo dne 2.7.2007 pod vedením prof. Christiana Ahrense z Německa.

Christian Ahrens podal zprávu o činnosti WG 2a/B a o sedmém návrhu souhrnného pravidla „kvalifikace svářečského personálu“, které nahrazuje předchozí jednotlivá pravidla pro různé kvalifikace svářečského dozoru.

Chris Smallbone prezentoval „Průvodce implementací ISO 3834 pro Austrálii“, která má pomoci při zavádění této normy. Přestože je psaná pro Austrálii, je použitelná a i jiných regionech po malých úpravách.

Generální sekretář IIW, Mr. Daniel Beaufieuls představil nového gen. sekretáře IIW, která nastoupí do funkce v lednu 2008. Je jím Mr. André Charbonmier.

O výsledcích práce WG3b - Inspection Personnel Guidelines informoval chairman G. Hernandez.

Bylo projednáno pravidlo IAB 041 – Distance Learning, Alternative route.

O komisi „International Plastic Welder“ informoval M. Muriga (Italy). Komise čeká na výsledky obdobné komise EWF. Byla podána informace o vydaných certifikátech EPW na Slovensku: 2005 113 ; 2006 668; v České republice 239 a očekávaný počet vydaných certifikátů v Itálii 300 až 350 ročně. V Německu je stále používáno pravidlo DVS 2212. CEN TC 249 uvažuje o znovuzřízení SC 5 pro přípravu možných změn EN 13067.

Předseda WG „Welders“ K. Lingewald projednal pravidlo pro mezinárodní svářeče hliníku.

Pro kvalifikaci „International Welding designer“ již jsou natištěny diplomy a jsou pro případné autorizované ANB k dispozici na sekretariátu IAB (v ČR projevily předběžný zájem 3 ATB).

Nebyly schváleny pravidla IAB pro certifikaci osob ani firem v rámci IIW. Přestože je certifikační systém předán z EWF do IAB používají se zatím evropská pravidla i certifikáty.

Jednání IAB Group B probíhalo v pozdním odpoledni 2.7.2007 a celý den 3.7.2007. Byly projednány přístupové podmínky k mezinárodním kurzům svářečského personálu Bulharska, Číny, Německa pro Turecko, Velké Británie pro Malajsii, Indie.

USA se opět po dvouleté přestávce vrátily do systému harmonizovaných kvalifikací.

Finsko první zavedlo kurzy pro „International Designer“

Group B schválila zprávy z auditů ANB a plán auditů na další období.

Zasedání EWF

V Dubrovniku proběhlo též 5.7.2007 zasedání Technické komise (TC) EWF a odpoledne Generální zasedání EWF. Pro úsporu nákladů účastníků se zasedání EWF koná od tohoto roku vždy ve stejném místě a čase jako zasedání IIW.

Jednání EWF

Na TC byly projednány zprávy jednotlivých pracovních skupin. Připravuje se řada nových pravidel především pro ANB CC, která nahradí předešlá. EWF a pracovní skupina stále pracuje na systému, který se oficiálně přesunul pod IAB, ale prakticky zatím zůstává založen na pravidlech EWF, protože mezinárodní pravidla nebyly schváleny. Řada pravidel pro speciální kurzy byla předběžně schválena, ale potřebují editovat angličtinu od rodilých mluvčích, tzn. Budou k dispozici později.

Byla podána informace, že v průběhu července dochází v EA (European Accrediation) k hlasování o novém dokumentu EA 6/02. Výsledky hlasování by měly být známy co nejdříve. Mělo by se jednat hlavně o změny v počtu dozorových auditů, resp. zavedení dotazníků pro firmy, u nichž se v předchozím období z hlediska jakosti procesu svařování nic nezměnilo.

Byly projednány zprávy z auditů ANB CC.

Jedním z významných bodů činnosti EWF je práce na evropských projektech – tato úloha EWF se v budoucnu ještě více rozvine.. Byly projednány výsledky řešení projektů EWF – Railsafe, Hamster apod.

TC se rozhodla, že napříště bude jednání TC integrováno do jednoho zasedání „Generálního zasedání EWF“, protože obou jednání (TC i GA) se zúčastňují stejní delegáti a tímto opatřením se uspoří čas.

Generální zasedání (GA) EWF dne 5.7.2007 odpoledne, schválilo Výroční zprávu EWF za rok 2006, zabývalo se členskou situací, finančními příspěvky apod. Prezidentu EWF panu Germanu Hernandezovi (ředitel CESOL z Madridu) skončilo funkční období. Byly provedeny volby nového prezidenta EWF a Board of Directors.

Novým prezidentem EWF byl zvolen pan Tim Jessop z TWI Cambridge (UK).

Prezident EWF Mr. Gérman Hernandez

Nový prezident EWF Mr. Tim Jessop s Germanem Hernandezem po předání funkce

A nakonec pozdrav racka z hotelového balkonu.

Jednání projektu SME HAMSTER

V Lisabonu na ISQ (Institutu svařování) se konalo ve dnech 11. a 12.6. 2007 pracovní jednání účastníků projektu SME HAMSTER.

Proběhla prezentace ISQ, a zprávy o řešení jednotlivých pracovních skupin:

WP 2 Požadavky na uživatele

 • mapování uživatelů
 • kombinovaná výuka
 • činnost založená na strukturování kurzů

WP 3 Metodologie výcviku

 • Výukový model a scénář
 • Media, potřeby konečného uživatele, možná infrastruktura
 • Střední firmy a SME

WP 4 Výcvik vyučujících

 • závislost na infrastruktuře
 • základní technický výcvik a techniky prezentace

WP 5 Schránka, Management systému vyučování a databáze

 • design webových stránek
 • rozšiřování
 • diskuze nad organizací obsahu portálu

WP 6 Kurzy

 • foto, video materiály ke kurzům

WP 7 Vyhodnocování

WP 8 Valorizace a rozšiřování systému

 • souhrn činnosti za prvních 9 měsíců
 • strategie budoucích aktivit
 • články na regionální, národní a mezinárodní úrovni každého partnera
 • články na konferencích a seminářích a v časopisech

Byly diskutovány cíle pro následujících 6 měsíců.

Institut svařování ISQ (1)

Institut svařování ISQ (2)

Institut svařování ISQ (3)

Institut svařování ISQ (4)
 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.