Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=216


Informační servis č. 105
Datum: 4.9.2007
Autor: CWS ANB

Oficiální časopis CWS ANB – úvodní slovo

Vážení čtenáři,

Vychází zářijové číslo 4/07 TM „Svařování, dělení, spojování materiálů“ s podtitulem oficiální časopis CWS ANB. Spolupráce vydavatelství TM a CWS ANB byla vždy na dobré úrovni. Po vzájemné dohodě jsme se nyní rozhodli kvalitativně tito spolupráci rozšířit, tím že časopis se stává oficiálním časopisem CWS ANB a vydavatelství TM oficiálním mediálním partnerem CWS ANB.

I v době elektronických médií, internetu, e-mailu zůstává tištěný odborný časopis velmi důležitým faktorem předávání informací, zkušeností a komunikace mezi odbornou veřejností.

Cílem naší spolupráce je aktuálnost předávaných informací, profesionální mediální přístup, vydávání tiskových zpráv, zprávy z firem, které se zabývají svařováním, orientace na svářečskou praxi a rozšíření časopisu až do výrobních dílen a odborných škol.

CWS ANB se stala členem IIW a v desátém roce svého působení v ČR se m.j. zaměřuje na intenzivní komunikaci s odbornou veřejností. Časopis „ Svařování, dělení, spojování materiálů je jedním ze způsobů předávání poznatků.

Domnívám se, že časopis nemusí být nutně pouze odborný, ale může i nabídnout zajímavosti, historky, zajímavé foto z našeho tak krásného a rozmanitého oboru. Vždyť při svářečských akcích se často u piva nebo jiného nápoje večer vyprávějí zážitky z oboru, které by po úpravě pobavily všechny.

Přeji všem, aby svařování, dělení a spojování materiálů bylo nejen pracovní náplní ale i časopisem, kde se podělíte o své znalosti a na jehož nové číslo budete netrpělivě čekat.

Ing.Václav Minařík,CSc.

Ředitel exekutivy CWS ANB

Vážení a milí čtenáři

(povšimněte si, prosím, rozšířeného oslovení oproti textu Ing. Minaříka!),

TM vydavatelství, které přináší časopis Svařování, dělení, spojování materiálů pravidelně již dlouhé roky, s potěšením přivítalo, že může spojit své síly s CWS ANB. Ostatně, už pár let bylo jasné, že spolu „pečeme“ víc, než by se na nezávislý tisk slušelo. Jenže, jak sami uznáte, má náš časopis nebývale výlučné postavení (oproti ostatním odborným časopisům například z oborů stavebnictví, strojírenství, sexu atd.), a to v tom, že je svého druhu jediný na našem trhu. Proto spojení s partnerem, který do tohoto oboru velevýznamně promlouvá, bylo logické.

Obsahově bude časopis i nadále zaměřen na obory uvedené ve svém názvu a jen přivítáme, pokud jeho obsah budeme moci obohatit i o Vaše názory a postřehy. Náklad časopisu postupně budeme zvyšovat a rozesílat na další společnosti zabývající se svařováním, dělením a spojováním materiálů.

Navíc, jako dar pro vás, čtenáře, měníme cenu za roční předplatné ze stávajících 500,-Kč na 300,-Kč, a to od prvního čísla roku 2008 a dále! A to, prosím, je i s poštovným! S takovou nabídkou se už přece dá jít i za šéfem, aby vám časopis na firmu předplatil. Zvlášť, když předplatné si může dát do nákladů…

Takže, těšíme se na spolupráci a s novinářským přáním: Lidé čtěte! Vás zdraví redakce časopisu TM - Svařování, dělení, spojování materiálů.

Jednání o HAMSTER Projektu v Praze

Ve dnech 28. a 29.8.2007 probíhalo v Praze jednání projektu HAMSTER „2nd interim meeting“. Jednání se zúčastnil koordinátor projektu John B. Stav z Easy Leaarning Solutions a Erik Engh z Smartcom company (oba z Norska). První den jednání byl věnován technickým záležitostem svařování plastů a systému výuky doprovázeném moderními výukovými prostředky a druhý den byl vyhražen pro administrativní záležitosti projektu. Bylo konstatováno, že úkoly WP6 (pracovního balíku 6) které jsou řešeny v ČR jsou průběžně řešeny. Je připravována zpráva o řešení projektu v jeho polovině.

V současné době probíhá natáčení videí podle zpracovaného scénáře. Natáčejí se :

  • Svařovací zařízení a pomocné nářadí
  • Práce v terénu
  • Svařování ve škole s detaily

Provádí se fotodokumentace strojů a jejich detailů. Současně s tím probíhá psaní textů a vytváření grafiky a animací.

Třetí hlavní zasedání konsorcia projektu HAMSTER bude v listopadu v Budapešti. Byl vytvořen poster projektu a připravuje se další.

Svařování betonářské oceli

Vzhledem k tomu, že již vyšla norma ČSN EN ISO 17660 -1 a 2, kde jsou vyžadovány speciální zkoušky pro svářeče betonářských ocelí, a podle vedených jednání budou striktně dozorčími a inspekčními organizacemi, stejně jako investory tyto kvalifikace vyžadovány, CWS ANB přijímá technické pravidlo, TP A 217, které tyto zkoušky řeší.

Zkušební organizace CWS ANB budou svářeče betonářských ocelí zkoušet. Pravidlo m.j. udává rozsahy, materiály i označení zkoušky (norma to neřeší).

Protože ve vyšlých normách pro betonářskou ocel ČSN EN ISO 17660 je požadavek na doplňkové vzdělání svářečského dozoru, (speciální kurz), které je definováno jako splnění dokumentu EWF. CWS ANB vydala technické pravidlo TP C 027, které je překladem EWF dokumentu. Toto vzdělání - doškolení bude též vyžadováno dozorčími orgány v oboru v souladu s normou.

Diplom EWF o úspěšném absolvování speciálního kurzu (specialista na svařování betonářské oceli) – vydává CWS ANB.

Svařování MIG/MAG

V těchto dnech vyšla publikace „Základní kurz svařování MIG/MAG se souborem testových otázek“ kterou vydalo svářečské nakladatelství ZEROSS v Ostravě. Autorem publikace je Ing. Zdeněk Malina. Jedná se o 7. aktualizované vydání.

Výukový videoprogram

Svářečské nakladatelství ZEROSS vydalo výukový videoprogram na DVD-R: ČSN EN 287-1 Zkoušky svářečů.

8.“ týden svařování - 8th WELDING WEEK 2007“

8. veletrh „týden svařování“ je pořádaný ve dnech 16. až 19.10 v Antwerpách (Belgie). Jedná se o výstavu zemí Beneluxu se zaměřením na svařování, řezání a spojování. Stánek EWF má č. 1150. Bližší informace na www.welding.be CWS ANB obdrželo pozvání k účasti na veletrhu.


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.