English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 106
Datum: 3.10.2007
Autor: CWS ANB

Jednání SR CWS ANB

Dne 17.9. Proběhlo zasedání Správní rady CWS ANB. Byl zvolen nový předseda SR CWS ANB na další volební období. Stal se jím Ing. Jiří Barták,CSc. ze společnosti ŠKODA Welding, s.r.o. Správní rada byla informována o 60. Výročním zasedání IIW v Dubrovníku a přijetí CWS ANB do IIW. Byla schválena pravidla TP A 217 – Zkoušky svářečů betonářských ocelí a TP C 027 – Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) pro svářečský dozor (Doc EWF 544-01). Ředitel exekutivy informoval SR o činnosti od posledního zasedání SR.

SR se zabývala problémem přípravy učebních textů pro mezinárodní svářečské inženýry a technology. SR souhlasí i s mezinárodní spoluprací v této oblasti a na příštím zasedání bude řešit konkrétní nabídky.

SR CWS ANB se zabývala problematikou technologa svařování plastů a evropského svářeče plastů. V této věci bude jednání pokračovat.

ATB pro specialisty betonářské ocele

Protože svářečský dozor podle ČSN EN ISO 17660 musí mít specifické znalosti o svařování betonářské oceli (EWF doc.544-01) jsou připraveni k rozšíření autorizace ATB – ČSÚ, s.r.o., ŠKODA Welding s.r.o., TDS Brno-SMS, s.r.o, DOM ZO 13, s.r.o., SVV Praha, s.r.o.a další. O nových školících střediscích pro tento specifický kurz Vás budeme informovat.

Harmonizovaná databáze otázek

Práce na překladu harmonizované databáze otázek pro mezinárodního svářečského inženýra a technologa vrcholí. Od ledna 2008 se bude používat ve všech ANB resp. ATB na světě stejná databáze otázek. Všechny státy vložily do této databáze otázky, byly validovány experty vždy ze třech zemí a nyní se databáze na internetu překládá do národních jazyků. Vyhodnocování vyplněných testů u zkoušky bude již automatické ze serveru v Portugalsku.

Přestože tato práce není navenek vidět, jedná se o stěžejní úkol tohoto roku. Bez zavedení této databáze by nemohly pokračovat zkoušky IWE a IWT. Zároveň se tvoří otázky pro další harmonizované kategorie svářečského personálu IWI, IWP, IW.

JOINT 2007

CWS ANB připravuje spolu s ČSvSP na listopad (13.11.2007) svářečskou konferenci s mezinárodní účastí JOINT 2007 V Praze v exkluzivním prostředí. Konference bude mít 3 části: slavnostní s oceněním čestných členů CWS ANB, odbornou s přednáškami o činnosti komisí IIW a generálním zasedání IIW a společenskou. Je to i příspěvek našich organizací k oslavám 60. výročí založení IIW. Pozvánky zveřejníme v nejbližší době.

Normy

K vydání se připravuje řada norem, z nichž upozorňujeme především na:

  • ČSN EN ISO 5817, která by měla koncem roku nahradit starou ze září 2004;
  • TNI CEN/TR 15481 Svařování betonářské oceli- vhodnost ke stehování – Zkušební metody a požadavky na provádění zkoušek;
  • ČSN EN ISO 3834-6 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů – Část 6: Návod k zavedení ISO 3834.

CWS ANB v rámci dohody s ČNI o mezinárodní spolupráci připomínkovala připravovanou normu EN ISI 9606-1.

EWF Strategy Consultation Groups

EWF pod vedením nového prezidenta Mr. Tima Jessopa (UK) iniciovala vznik strategických konzultačních skupin, které budou projednávat budoucí aktivity EWF. Mluvčí každé skupiny bude referovat Board of Directors o závěrech plynoucích z diskuze v těchto skupinách.

HAMSTER Projekt

Jednání konsorcia projektu HAMSTER je v listopadu v Budapešti. Mělo by proběhnout školení instruktorů jak používat streaming video, animace, výuku s pomocí internetu apod. při teoretické výuce svářečů plastů.

Certifikační systém IAB

Jak jsme Vás informovali certifikační systém EWF se přesouvá do IAB (IIW). Na zasedání v Dubrovniku bylo rozhodnuto, že Stefano Morra, řídící pracovní skupiny WGB#6 zahrne do dokumentace, která podporuje tento sysetém všechny připomínky IAB Group A. Toto mělo být provedeno do konce srpna. Potom se nová dokumentace poslala do Kanady, Jižní Afriky, UK a Austrálie na korekturu angličtiny. Na podzim formou dotazníku budou členské země vyjadřovat názor na novou dokumentaci a výsledek by měl být přednesen a pravidla schváleny v lednu 2008 v Paříži. Potom by již mezinárodní systém certifikace měl fungovat s celou podpůrnou dokumentací (zatím je používána dokumentace EWF).

Rozšíření autorizací

CWS ANB žádá EWF o rozšíření autorizace na specializační kurzy a zkoušky „svářečského dozoru u svařování betonářských ocelí“ (viz TP C 027) a pro specializační kurzy „Konstruktér svařovaných konstrukcí“. Tuto kvalifikaci připravuje a požádal o ATB, ČSÚ Ostrava.

Bezpečnost při svařování

Nedávno chodily po e-mailu odstrašující snímky svařování. Dnes přinášíme další příspěvek. Jak dlouhá je cesta k harmonizaci bezpečnostních předpisů při svařování? Jak se taky ve světě svařuje? Drží to vůbec? Posuďte sami. Dnes jsme dostali snímky z Pákistánu od Ing. R. Hejla. Pošlete nám také zajímavosti ze svařování?


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.