English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 107
Datum: 8.11.2007
Autor: CWS ANB

JOINT 2007

Konference JOINT 2007 se koná dne 13.11.2007 v Praze v konferenčním centru firmy OLYMPUS, Evropská 176 , Praha 6. Je to společná akce CWS ANB a České svářečské společnosti. Konference má tři části: 1) slavnostní, 2) pracovní, 3) společenskou.

Ve slavnostní části přednesou přednášky ocenění čestní členové CWS ANB:

 1. Prof, Ing. Václav Pilous, DrSc
 2. Prof.Ing. Bohumil Míšek,DrSc.
 3. Prof.Ing.Jaroslav Koukal,CSc.
 4. Prof.Dr. Heinrich Koestermann

Pracovní část se bude zabývat zprávami jednotlivých delegátů ČR na 60. Výročním zasedání v Dubrovníku. Přednášky se budou zabývat jednáním jednotlivých komisí a odbornými výsledky nejprestižnějších pracovišť ve světě v oboru svařování.

Ve společenské části rautu pro přítomné bude prostor pro neformální diskuze.

Zveme Vás na tuto prestižní akci. Počet účastníků je omezen.

DIS EN ISO 9606-1

Ve dnech 5: až 7.11.2007 se konalo ve Vídni na SZA (Schweisstechnische Zentral Anstalt) jednání ISO/TC44/SC11 “Qualification requirements for welding and allied processes personnel” (Požadavky na kvalifikaci personálu pro svařování a příbuzné procesy).

Na programu bylo především projednání připomínek z hlasování DIS (o draftu) k připravované normě EN ISO 9606-1, která by měla v budoucnu nahradit EN 287-1.

Otevření zasedání proběhlo 5.11.2007, Na začátku proběhlo oficiální „Roll call of delegates“ tj. tradiční představování delegátů.

Byl přijat program na toto zasedání bez připomínek (dokument N 205). Byla určena komise pro rezoluce. Jednání schválilo zápis z minulého zasedání komise (dokument N 203) ze dne 8. a 9. 1.2007, které se konalo v Londýně.

Byl též schválen dokument N 204 – ISO/DIS 9606-1:2007.

Hlavním bodem byla diskuze a projednání připomínek po prvním DIS hlasování o návrhu normy ISO 9606-1. Bylo konstatováno, že možnosti hlasování jsou zavádějící, protože není jen otázka ANO – NE – Zdržel se hlasování ale i „Souhlas s připomínkami“.

Připomínek bylo zasláno 298.

Připomínky byly 3 druhů: všeobecné, technické a editační. Editační připomínky se bez problémů schválily. Situace u ostatních připomínek byla úplně jiná. Lze říci, že v navržené normě je několik klíčových bodů, jejichž schválení naráží na výrazný odpor některé ze skupin, které mají rozdílnou filozofii ke zkouškám svářečů.

Bylo jasně deklarováno, že tato norma musí obsahovat pouze požadavky, které závisí na dovednosti svářeče.

Bylo rozhodnuto, do definic přidat definici výrobce svařovaných výrobků, která se převezme z EN ISO 15607 (stejná je v EN ISO 3834).

U většiny delegátů převládl názor, že je potřeba redukovat počet zkoušek oproti návrhu, který byl hlasován jednotlivými státy a který byl zásadně připomínkován. V této souvislosti se rozvinula velká a vzrušená diskuze ohledně přenosu kovu v oblouku. Návrh obsahoval ustanovení, že zkouška a oprávnění svářeče bude záviset též na druhu přenosu kovu. Rozšířil by se tak počet zkoušek svářeče na různý druh přenosu kovu. Po hlasování bylo toto ustanovení v návrhu zrušeno. ČR hlasovala pro zrušení ustanovení.

Toto byl jeden z klíčových bodů který zakládal nesouhlas s návrhem normy u řady zemí.

Návrh normy ISO 9606-1 má další klíčovou změnu oproti EN 287-1 a to že se kvalifikace svářeče a jeho rozsah oprávnění odvíjí od použitého přídavného materiálu a ne od základního materiálu jako doposud. Tato změna vyvolává řadu námitek, především evropských zemí, kde se další předpisy a požadavky (např. direktiva na tlaková zařízení, výrobkové normy) odkazují na svařovaný základní materiál. Pro zjednodušení se přídavné materiály zatím dělí na materiály feritického typu, a austenitického typu a duplexní.

V přestávce jednání

Jednání o nové normě nejsou zdaleka u konce. Další jednání bude pokračovat v lednu 2008 v Paříži na ISS. Naše stanovisko je přistoupit na kompromisy se zámořskými zeměmi, ale několik bodů (počet zkoušek, prodlužování zkoušek, ap.), které by narušily dosavadní systém je klíčových pro naše hlasování. Zde je třeba upozornit, že pokud návrhy normy jsou v technické veřejnosti, není třeba se obávat, že je to poslední návrh. Po zasedání ve Vídni byl předchozí návrh výrazně změněn.

Seznam dokladů které vydává CWS ANB

Diplomy

 1. Mezinárodní svářečský inženýr IWE
 2. Mezinárodní svářečský technolog IWT
 3. Mezinárodní svářečský specialista IWS
 4. Mezinárodní svářečský praktik IWP
 5. Mezinárodní svářeč
  • koutových svarů
  • plechů
  • trubek
 6. Mezinárodní svářečský inspekční personál
  • úroveň basic
  • úroveň specialist
  • úroveň compehensive
 7. Evropský specialista žárových nástřiků ETSS
 8. Evropský stříkač ETS
 9. Specializační kurz betonářských ocelí (EWF- sv. dozor)

Certifikáty

 1. Certifikovaný evropský/mezinárodní svářečský inženýr CertEWE
 2. Certifikovaný evropský/mezinárodní svářečský technolog CertEWT
 3. Certifikovaný evropský/mezinárodní svářečský specialista CertEWS
 4. Svářečský inženýr WE
 5. Svářečský technolog WT
 6. Svářečský specialista WS
 7. Svářeč
 8. Evropský svářeč plastů CEPW
 9. Technolog svařování plastů TPW
 10. Svářečský operátor WO
 11. Evropský/mezinárodní certifikát EN 3834

Osvědčení, ostatní

 1. Průkaz zaškoleného pracovníka
 2. Osvědčení o základním kurzu svařování
 3. Průkaz odborné kvalifikace svářeče
 4. Osvědčení o doškolení a přezkoušení svářeče a zaškoleného pracovníka z bezpečnostních ustanovení podle ČSN 05 0705
 5. Osvědčení o zkoušce svářeče dle ČSN EN 287-1, ČSN EN ISO 9606
 6. Osvědčení o zaškolení svářečského pracovníka
 7. Osvědčení o zkoušce svařování tyčí
 8. Osvědčení svářeče betonářských ocelí
 9. Osvědčení o zkoušce na základě drážních předpisů

Jednání SR CWS ANB

Dne 30.10.2007 proběhlo mimořádné jednání Správní rady CWS ANB, které bylo věnováno řešení problematiky svařování plastů. Byly upřesněny kvalifikační požadavky na zkušební orgány, navržen doplňkový kurz pro svářečský dozor, metodika zkoušení, software pro zkoušky a tisk dokladů, systémový přístup ke zkouškám apod. O praktickém dopadu závěrů Vás budeme informovat.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.