English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 108
Datum: 30.11.2007
Autor: CWS ANB

Rozšíření autorizace CWS ANB !!!

CWS ANB se podařilo rozšířit svoji autorizaci EWF a IAB na kvalifikace:

 • specializační kurz svařování betonářských ocelí (pro sv. dozor) (ATB v ČSÚ Ostrava, s.r.o., TDS Brno-SMS, s.r.o., SVV Praha, s.r.o., ŠKODA Welding, s.r.o.)
 • mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí (ATB - ČSÚ Ostrava, s.r.o.)

CWS ANB tak reaguje na požadavky průmyslu a technických norem, které vyžadují specifické kvalifikace personálu.

CZECH JOINT 2007

Dne 13.11.2007 proběhla konference CZECH JOINT 2007 v Praze v kongresovém sále firmy OLYMPUS. Konferenci organizovala CWS ANB a ČSvSp. Byla to první společná konference. Při slavnostní části byly předány certifikáty o čestném členství v CWS ANB: prof. Ing. Jaroslavu Koukalovi,CSc., Prof. Ing. Václavu Pilousovi, DrSc., Prof. Ing. Bohumilu Míškovi, DrSc. a Prof. Dr. Heinrichu Koestermanovi.

Prof.Pilous při přednášce

Na konferenci byly podány informace o 60. výročním zasedání IIW v Dubrovníku. Byly předneseny následující přednášky:

 • Prof.Dr. Heinrich Köstermann (v angličtině ) - Spolupráce německých zkušebních a dozorčích organizací s DVS
 • Prof. Ing.Václav Pilous DrSc. -Důležitost vzájemné spolupráce svářečských společností v oblasti norem o postupech svařování
 • Prof.Ing. Jaroslav Koukal,CSc. -Hlavní trendy , které budou v blízké budoucnosti určovat vývoj svařování a příbuzných procesů
 • Ing. Lubomír Junek, PhD. IIW – A world of joining experience – strategie IIW v oblasti svařování
 • Ing. Václav Minařík, CSc. - Požadavky na vzdělávání v rámci jednotné koncepce IIW IAB A a EWF
 • Ing. Dr. Vladimír Kudělka Novinky v oblasti vzdělávání v rámci IIW IAB B
 • Ing. Pavel Flégl - Kontrola kvality u svařovaných výrobků pomocí metod NDT- informace o práci komise V a komise pro kvalitu SC Qual
 • - Vývoj, zpracování a aktualizace pojmů v terminologii pro svařování - informace o práci komise VI

 • Prof.Ing.Jaroslav Koukal,CSc.Plenární zasedání komise IX "Chování materiálů při svařování“
 • Ing. Lubomír Junek, PhD. Plenární zasedání komise X “Konstrukční provedení svarových spojů – zamezení jejich křehkého porušení”
 • Plenární zasedání komise XV ”Navrhování, analýza a výroba svařovaných konstrukcí”

 • Doc.Ing.Drahomír Schwarz, CSc. Plenární zasedání komise XI „Tlakové nádoby, kotle a potrubí“

Konferenci zakončil raut.

Prof.Pilous s kolegy

Prof. Koestermann s manželkou

Seminář pro svářečský dozor z oblasti drah

Dne 20.11.a 21.11. 2007 pořádal seminář DT Pardubice a Ing. Antonín Šmíd v hotelu Jezerka na Seči. Byla probírána především problematika svařování v železniční dopravě. Byly předneseny následující příspěvky:

 • Ing.Václav Minařík,CSc. - CWS ANB: Novinky, normy, kvalifikace, způsobilost
 • Ing. Jaroslav Kec – Drážní úřad Praha: Odborná způsobilost ve svařování a defektoskopii dle předpisů pro drážní dopravu
 • Ing. Karel Hennhofer – DOM ZO13, s.r.o.: Zkušenosti s certifikací systémů řízení Jakosti včetně svařování, životního prostředí a bezpečnosti
 • Ing.Dr.Vladimír Kudělka – TDS-SMS, s.r.o.: Systémy jakosti, certifikace
 • Ing. Jiří Hyka – Sv škola Česká Třebová: Odborná příprava svářečů
 • Jaroslav Svoboda - Pars nova a.s.: Generální opravy vozů – technologie, zkušenosti
 • Milan Kadlec – ČD, a.s.: Opravy vozového parku ČD
 • Ing.Vladislav Kolář – Siemens ČR: Nové projekty firmy Siemens a problémy při jejich realizaci
 • Ing. Renata Polednová – DT-výhybkárna a strojírna, a.s.: Technologie Navařování srdcovek v trati
 • Ing. Miloš Altner – Railtech Slavjana: Technologie AT svařování kolejnic Railtech International
 • Stanislav Beneš – Bezpečnost, hygiena a požární ochrana při svařování
 • Ing.Vladimír Kraják – Zdravotní ústav: Hygienická problematika svařování
 • Ing. Aleš Plíhal – ESAB: Technologie svařování na drahách
 • Ing. Jaroslav Smejkal – Testima: NDT kontrola svarů
 • Ing. Vladislava Sekerášová – ČD, a.s. Zavádění nových metod NDT kontrol železničních kolejových vozidel v souvislosti se zaváděním vysokorychlostních vozidel do provozu na ČD
 • Ing. Libor Dvořák – ČD, a.s. Defektoskopická kontrola svarů a návarů ocelového materiálu železničního svršku

Seminář pro svářečské dozory a inspektory

V Brně na TDS Brno-SMS, s.r.o. proběhl dne 21.11.2007 první aktualizační seminář pro svářečské dozory a inspektory. Účastníci byli seznámeni s novými postupy, normami a kvalifikacemi svářečského personálu.

Obdobný seminář byl dne 27.11.2008 pořádaný SVV Praha, s.r.o. v Praze.

EWF Strategic Consultation Group 3

Dne 22. a 23.11. proběhlo jednání Strategic Consultation Group 3 v Bratislavě. V této skupině byli ředitelé exekutiv ANB z ČR, SR, Polska, Maďarska, Rakouska, Švýcarska a Francie. Zasedání se zúčastnil prezident EWF Mr. Tim Jesopp (UK) a ředitelka exekutivy EWF Mrs. Luisa Quintino (Portugalsko).

Jednání bylo neformální, každý zástupce se vyjadřoval ke každému probíranému tématu, prováděl se brain-storming. Diskutovalo se o následujících tématech:

 1. EWF vize, strategie a SWOT analýza
 2. Trénink a kvalifikace hlavních svářečských kvalifikací
 3. Trénink a kvalifikace dalších svářečských kvalifikací zahrnující dvě úplné kvalifikace a speciální kurzy
 4. Certifikace personálu
 5. Certifikace firem
 6. Převod schémat do IIW/IAB
 7. Projekty včetně spolupráce mezi členy (dokumenty mapující zájem členů o různé druhy projektů)
 8. Vztahy mezi EWF a IIW/IAB
 9. Konzultační servis EWF (např. v normativní a legislativní oblasti)
 10. EWF web stránka
 11. Evropské ekonomické zájmové skupiny
 12. Konference a semináře: Eurojoin a další
 13. Ocenění
 14. Výkony jednotlivých ANB
 15. Aktivita a efektivita práce EWF/IAB sekretariátu
 16. Zavedení výcvikového a certifikačního systému RAILSAFE.

Závěry budou prezentovány Board of Directors a generálnímu zasedání pro přijetí některých akcí navrhovaných v Strategic Consultation Group.

Jednání v Bratislavě

Účastníci jednání

Portál CWS ANB

Portál www.cws.anb.cz je informačním kanálem, který se Vám snaží poskytnout aktuální informace z oboru. Počet přístupů svědčí o jeho velké sledovanosti. Každý měsíc se též připojí na náš portál osoby z cca 75 zemí světa. Do budoucna počítáme i s anglickou verzí. Jednáme též o WeldTv – svářečské televizi.

WELDING 2008

CWS ANB se připravuje na veletrh Welding v Brně. Veletrh je 13. až 16.5.2008. CWS ANB bude mít stánek, kde Vám budou k dispozici odborníci a materiály pro Vaši práci. CWS ANB bude v roce 2008 mít 10. výročí založení. Welding v Brně bude jednou z akcí, kde si m.j. toto výročí připomeneme.

Přejeme Vám klidné vánoční svátky, plné pohody a klidu a úspěšný rok 2008.

Zaměstnanci a spolupracovníci CWS ANB


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.