English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 113
Datum: 5.5.2008

Setkání ředitelů autorizovaných osob

Dne 16.4.2008 se konalo v Praze pravidelné setkání ředitelů autorizovaných osob. pod vedením předsedy ÚNMZ. Na programu byla:

  • aktuální situace v oblasti posuzování shody,
  • stav autorizací a notifikací,
  • poznatky z kontrol autorizovaných osob,
  • plán standardizace – vyhodnocení programu rozvoje zkušebnictví na rok 2007 a na rok 2008,
  • program podpory investic – informace za rok 2007 a návrh na rok 2008,
  • informace z EUROLAB a EAAB,
  • výsledky činnosti státního zkušebnictví za rok 2007.

V ČR je v současné době 32 notifikovaných osob pro 22 Směrnic, 2 pověřené AO a 4 uznané nezávislé organizace třetí strany (PED). CWS ANB je jednou z nich.

CWS ANB na veletrhu FOR INDUSTRY

Ve dnech 15. až 17.4.2008 se konal v Praze Letňanech veletrh For Industry. K veletrhu se vracíme snímkem. Na stánku byly k dispozici materiály CWS ANB, členů CWS ANB, spolupracujících firem a oficiální časopis CWS ANB „Svařování, dělení a spojování materiálů“.

Jednání Technické komise CWS ANB

Dne 21.4.2008 jednala Technická komise CWS ANB. Byly navrženy změny TP A 132 a TP A 215. Změny se týkají opatření při zkouškách svářečů v zahraničí. Dále bylo projednáno elektronické zasílání protokolů o přezkoušení svářečů základních kurzů. Při zkouškách podle EN 287-1 bylo zrušeno ustanovení o povinnosti provádět dva doplňkové svary.

Jednání Dozorčí rady CWS ANB

Dne 21.4.2008 se sešla na svém pravidelném zasedání DR CWS ANB. Projednala hospodaření společnosti za rok 2007. Zpráva DR je předkládána VH CWS ANB.

Nové logo IIW

IIW má nové logo. Je podobné tomu starému, ubyl nápis IIS (francouzsky) protože jediným jednacím jazykem IIW je angličtina. IIS přetrvávalo z dob, kdy druhým jednacím jazykem byla francouzština. Nové logo má řadu možných mutací. V jedné variantě obsahuje i heslo:

International Institut of Welding – A world of welding experience

Jednání SR a VH CWS ANB

Dne 30.4.2008 se sešla na své pravidelné schůzi Správní rada a Valná hromada CWS ANB. Byla projednána a schválena Výroční zpráva CWS ANB, zpráva Dozorčí rady CWS ANB, dále rozpočet a změny Technických pravidel CWS ANB. Byla zvolena nová Dozorčí rada CWS ANB na další volební období. Zvláštní pozornost byla věnována možnosti vydání nových skript pro kurzy IWE a IWT.

WELDING 2008

Jak jste již byli informováni, CWS ANB bude mít stánek v hale V č. 031.Na stánku budou přítomni ředitelé a pracovnici společností sdružených v CWS ANB a pracovníci exekutivy CWS ANB. V současné době se finišuje s přípravou a grafickou úpravou stánku CWS ANB. V rámci veletrhu Welding je též řada doprovodných akcí, např. mezinárodní konference s tematikou zhodnocení úrovně svařování v České republice a její přínos v rámci mezinárodní spolupráce, požadavků na jakost svařování a nových trendů ve svařování pořádanou ČSvSp dne 15.5.2008.

Wi-Fi

Na CWS ANB byla zavedena zabezpečená síť wi-fi pro připojení k internetu všech přítomných s notebookem při jednáních. Zavedli jsme toto opatření pro zvýšení komfortu a jako běžnou věc při mezinárodních jednáních. Neexistence Wi-Fi by určitým způsobem diskvalifikovala naší zasedací místnost.

Potápěči

CWS ANB připravuje pravidlo pro zkoušky svářečů pod vodou podle norem ČSN EN ISO 15618 – 1 resp. ČSN EN ISO 15618 – 2. Svářeč může vykonat zkoušku podle uvedených norem, jestliže má platný potápěčský kurz s dokladem o odborné způsobilosti k potápění a má výstroj schválenou dle předpisu pro potápěčské práce.

IIW Certifikační systém pro výrobce

Certifikační systém EWF pro certifikaci výrobců podle EN ISO 3834 byl převeden na mezinárodní úroveň. Současně si systém zatím ponechává i EWF, protože existují i dodatky k životnímu prostředí a managementu bezpečnosti v EWF. Pro bližší informace kontaktujte CWS ANB.

Kuriozity

Dnes Vám přinášíme další kuriozitu ze svařování. Zaslal nám ji Honza Bureš. I tak se svařuje u nás při zkouškách svářečů.

Zároveň děkujeme za zasílání dalších kuriozit. Neváhejte a vyfoťte pro ostatní, co Vás zaujalo.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.