English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Projekt EVOK - evidence odborných kvalifikací
Datum: 6.5.2008
Autor: Ing. Miloslav Musil

Vznik projektu

Ještě nedávno chyběla nabídka kvalitního software pro komplexní řešení evidence kvalifikací na úrovni ATB (svářečských škol) a pověřených svářečských techniků systému CWS ANB. Proto se firma DOM - ZO 13 rozhodla vytvořit softwarový projekt, jehož výstupem bude počítačový program splňující následující požadavky:

 • Kompletní evidence a tiskové výstupy všech typů zkoušek svářečů, které lze školit v systému CWS ANB
 • Co nejvyšší možná kompatibilita s aplikací CWS ANB (použití ID svářečů pro identifikaci) Možnost tvorby postupů svařování a pájení
 • Možnost tvorby testů
 • Vlastní adresář firem a kontaktů
 • Jednoduchá selekce svářečů s neplatným oprávněním a možnost zvaní na přezkoušení
 • Funkčnost na všech systémech Windows (95, 98, Millenium, 2000, XP, 2003, Vista, 64bit)
 • Možnost práce na jednom počítači nebo v počítačové síti
 • Jednoduchá instalace, obsluha a moderní uživatelské rozhraní
 • Přijatelná cena, možnost zakoupení odlehčené verze s funkcemi pouze pro pověřené svářečské techniky

Realizace projektu

Myslím, že všechny zamýšlené cíle projektu byly beze zbytku splněny. V lednu 2007 společnost DOM - ZO 13 uvedla na trh software "Evidence odborných kvalifikací" zkráceně "EVOK". Počítačový program je nabízen ve dvou variantách "Plná verze pro svářečské školy" a "Verze pro pověřené svářečské techniky". U obou variant se jedná pouze o pracovní názvy, neznamená to tedy, že si svářečská škola nemůže pořídit verzi pro pověřené techniky a naopak.

Technické parametry programu EVOK

Informační systém EVOK je vytvořen na databázové platformě Firebird SQL server. EVOK lze provozovat lokálně na embedded verzi Firebird nebo síťově na plnohodnotném SQL systému pracujícím v režimu klient-server nad komunikačním protokolem TCP/IP. Lokální verzi lze provozovat pouze na lokálním počítači, k databázi nelze přistupovat žádným se síťových protokolů. Síťovou verzi lze provozovat na lokálním počítači, v místní firemní síti nebo v celosvětové síti Internet. Pro instalaci a provoz systému je požadována následující minimální konfigurace počítače:

 • PC s nainstalovaným Windows 98, Windows 2000 SP 5, Windows XP nebo Windows Vista (provoz na nižších verzích je pravděpodobně možný, nicméně pro tyto platformy není software plně testován). Pro připravovanou verzi klient-server doporučuji instalovat na serverovou stanici operační systém Windows XP nebo novější
 • Monitor s rozlišením 800x600 nebo vyšším
 • 80 MB prostor na pevném disku pro server nebo lokální verzi, pro klienta postačí 20 MB
 • Doporučen přístup na Internet s povoleným odchozím spojením na TCP portu 3050

Software je distribuován formou instalační sady, která v případě první instalace pracuje jako instalátor v opačném případě aktualizuje software i strukturu databáze. Instalace obsahuje nápovědu ve formátu HTMLHelp.

Možnosti a funkce programu EVOK

Protože je systém EVOK primárně určen pro evidenci svářečů a zkoušek svářečů ve svářečských školách nebo u pověřených techniků, zaměřím se hlavně na tyto možnosti. Aplikaci může používat libovolné množství škol a technologů na jednom počítači, každý z nich má vlastní účet a seznam vydaných protokolů, oprávnění a osvědčení.

Obr. 1 - vzhled aplikace

Doškolení a přezkoušení z bezpečnostních ustanovení

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky. V této části se zadávají protokoly a jednotlivé zkoušky, které systém řadí a archivuje podle čísel protokolů a data zkoušky. Systém si pamatuje poslední číslo vydaného "Osvědčení o doškolení a přezkoušení" (tj. kartičky) a při zadávání nového svářeče implicitně nabízí další číslo v pořadí. Systém EVOK umí potisk zadních stran osvědčení (kartiček). Protože jsem dříve působil jako pověřený svářečský technik a vím jak nepříjemná práce je vypisování údajů na kartičku ať rukou nebo strojem, věřím že tuto funkci uvítají jak technici tak jejich administrativní pracovnice. Tiskové výstupy jsou:

 • Protokol o přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků schválený CWS ANB
 • Potisk kartiček
 • Souhlas s použitím osobních údajů svářeče
 • Seznam účastníků kurzu (podklad pro fakturaci)

Zaškolení svářečských pracovníků

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky. V této části se zadávají protokoly a jednotlivé zkoušky, které systém řadí a archivuje podle čísel protokolů a data zkoušky. Pro zrychlení a ulehčení práce při zakládání nových protokolů jsou v databázi předdefinovány nejpoužívanější typy zkoušek a další uživatelsky definované typy si může obsluha vytvořit sama. Systém si pamatuje poslední číslo vydaného osvědčení (tj. kartičky) a při zadávání nového svářeče implicitně nabízí další číslo v pořadí. Systém EVOK umí potisk zadních stran osvědčení (kartiček). Tiskové výstupy jsou:

 • Protokol (seznam účastníků zaškolení) schválený CWS ANB
 • Osvědčení o zaškolení formát A4 schválený CWS ANB
 • Potisk kartiček
 • Souhlas s použitím osobních údajů svářeče
 • Seznam účastníků kurzu (podklad pro fakturaci)

Základní kurzy svařování

Tato část je dostupná pouze v plné verzi pro svářečské školy. V části základních kurzů lze zadávat nové protokoly základních kurzů a tisknout protokoly o základním kurzu svařování schválené CWS ANB. Pro zrychlení a ulehčení práce při zakládání nových protokolů jsou v databázi předdefinovány nejpoužívanější typy zkoušek a další uživatelsky definované typy si může obsluha vytvořit sama. Po uzavření protokolu systém přepočítá a vyplní čísla osvědčení a nově vydaných svářečských průkazů. Funkce uzavírání protokolů eliminuje problémy s duplicitně vydanými čísly svářečských průkazů nebo osvědčení o základním kurzu. Tiskové výstupy základních kurzů jsou:

 • Protokol o zkouškách ze základního (doplňkového) kurzu svařování schválený CWS ANB
 • Zkušební list
 • Souhlas s použitím osobních údajů svářeče
 • Seznam účastníků základního kurzu (podklad pro fakturaci)

Zkoušky svářečů podle řady norem EN

Tato část je dostupná pouze v plné verzi pro svářečské školy. V této části lze zapisovat zkoušky svářečů podle EN 287-1, EN ISO 9606, EN 1418, EN ISO 17660 a páječů podle EN 13133. Všechny typy zkoušek se zadávají na základě předem vytvořených postupů svařování (pájení), což značně urychluje zápis zkoušek. Při zadávání zkoušek podle řady norem EN si systém pamatuje poslední číslo protokolu a implicitně nabízí následující číslo v řadě. Tiskové výstupy jsou:

 • Zápis o zkouškách svářečů
 • Protokol zkoušky pro všechny typy zkoušek schválený CWS ANB
 • Souhlas s použitím osobních údajů svářeče
 • Seznam účastníků kurzu (podklad pro fakturaci)

Ihned po vytištění vysvědčení příslušnou zkušební organizací jsou záznamy o zkouškách k dispozici na centrálním serveru CWS ANB. V programu EVOK lze jednoduše ověřit výsledky všech zkoušek a stáhnout do systému vydaná čísla vysvědčení a přidělená ID svářečů

Obr. 2 - seznam zkoušek EN před zjištěním výsledků

Obr. 3 - seznam zkoušek EN po připojení - nyní je vidět kdo prospěl a čísla vysvědčení

Postupy svařování a pájení

Tato část je dostupná pouze v plné verzi pro svářečské školy. V aplikaci je možno vytvářet a tisknout postupy svařování WPS a postupy pájení BPS, které jsou nutné pro zadávání a tisk zkoušek podle norem EN. Každý postup může obsahovat více svarových vrstev. Jednotlivé vrstvy mohou být provedeny různými metodami svařování a přídavnými materiály. Pro zjednodušení a zrychlení práce při zadávání nových postupů lze naklonovat stávající postup a změnit pouze některé parametry (např. naklonuji postup pro EN 287-1 111 P BW 1.1 B t10 PF ss nb a po změně tloušťky na 12 mám postup pro EN 287-1 111 P BW 1.1 B t12 PF ss nb). Klonovat lze i jednotlivé svarové vrstvy uvnitř postupu (např. naklonuji kořen metodou 111 přídavný mat. B a mám výplňovou vrstvu). V postupech lze používat předem vytvořené obrázky, v dalších verzích programu bude uvolněna knihovna předdefinovaných obrázků tvarů a typů svarových spojů.

Připojení na centrální server CWS ANB

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky, pouze pro registrované licence programu. Informační systém EVOK umožňuje pro uživatele transparentní připojení na databázový server CWS ANB a stažení ID svářečů a platných zkoušek svářeče.

Pozvánky na přezkoušení

Tato část je dostupná v plné verzi a ve verzi pro pověřené svářečské techniky. Aplikace umožňuje filtrovat a tisknout seznamy svářečů včetně možnosti tisku pozvánek na zkoušky.

Ostatní funkce

Aplikace EVOK má spoustu dalších funkcí, které jsou nad rámec tohoto článku, ve stručnosti jsou to:

 • Vlastní adresář kontaktů s podporou kategorií ve stylu Outlook
 • Tvorba a tisk testů včetně šablon pro vyhodnocení
 • Tisk seznamů definic základních materiálů, přídavných materiálů, ochranných plynů, metod svařování, poloh svařování, ...
 • Vlastní výběrové SQL dotazy nad databází
 • Různé statistiky
 • Mnoho dalších funkcí ...

Administrační a servisní funkce

Systém má vestavěné funkce pro administraci a údržbu vestavěného databázového systému Firebird SQL. Mezi nejdůležitější funkce patří:

 • Zálohování systému
 • Obnovení systému ze zálohy
 • Kontrola integrity dat a případná oprava
 • Odpojení databáze při údržbě serveru
 • Nástroj "Firebird Control Center" pro správu Firebird SQL serveru

Jak vyzkoušet a případně koupit EVOK

Tříměsíční zkušební verzi programu EVOK si můžete stáhnout z webových stránek projektu http://www.domzo13.cz/sw/evok/evok.php.Zkušební verze je plně funkční s výjimkou připojení na databázový server CWS ANB. Na této stránce klikněte na odkaz „Instalace lokální verze aplikace EVOK“ a spusťte .exe instalační soubor programu. Při instalaci a prvním přihlášení použijte uživatelské jméno EVIDADMIN a heslo masterkey. Na stránce projektu je rovněž k dispozici tisknutelný manuál k programu, ceník a návod jak koupit a registrovat program. Podrobné informace a technickou podporu můžete získat emailem na musil@domzo13.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 850 383


 Související

Související témata
Projekty

Diskuze ke článku
V diskuzi není žádný příspěvek
Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:

CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.