English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informacní servis č. 116
Datum: 2.9.2008

Regionální kongres IIW

Ve dnech 14. až 16. října 2009 se bude konat první regionální kongres IIW ve střední a východní Evropě ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách. Název akce: Progresivní konstrukční materiály a jejich svařování a spojování.

Kongres pořádá VUZ – PI Bratislava. Mezinárodní organizační komisi tvoří:

 • Klamo Peter, Výzkumný ústav zváračský – PI SR, Slovensko
 • Minařík Václav, CWS ANB, Česká republika
 • Paton Boris Evgenievich, Institut Elektrosvarky im. E.O. Patona, Ukrajina
 • Pilarczyk Jan, Institut Spawalnictwa, Polsko
 • Rittinger Janos, Gepipari tudomanyos egyesulet, Maďarsko
 • Wichart Klaus, Schweisstechnische Zentral anstalt, Rakousko
 • Miro Uram, Institut za varilstvo, Slovinsko

Spolupořadatelé jsou výše uvedené ústavy a společnosti ze sedmi zemí. Předpokládá se, že kongres se bude konat každé dva roky v jedné z těchto zemí.

Hlavní oblasti kongresu ve Vysokých Tatrách:

 • Moderní konstrukční materiály
 • Nové svařovací a spojovací technologie
 • Chování materiálů v průběhu svařování
 • Vzdělání ve svařování
 • Kvalifikace a certifikace ve svařování
 • Požadavky na jakost při moderní výrobě

Zpráva ze zasedání komise IIW SC Qual, které se konalo dne 9.7.2008 v Grazu

Komise SC Qual zasedala dne 9.07.2008 od 8:30 do 13:30., její jednání zahájil a po celou dobu řídil z důvodu nemoci chairmana této komise, pana Rainera Zwätze, pan Prof. Detlef von Hoffe a bylo projednány následující body:

Společné jednání pracovní skupiny IAB VI (IAB WGB6-chairman Dr. Morra z Itálie) a SC Qual ohledně sjednocení postupu a personálních požadavků při certifikacích podle normy ISO 3834 (Dokument SC-Qual-107-08). K problematice certifikací podle normy ISO 3834 byl v odpoledních hodinách uspořádán Workshop.

Diskuse před zahájením jednání, v čele Prof. von Hoffe a Dr. Morra

Meeting IAB WGB6 a SC Qual

Po ukončení jednání dle předešlého bodu pokračovalo jednání SC Qual, dle navrženého a členy této komise odsouhlaseného programu.

Byla přednesena zpráva ze zasedání SC Qual , které se konalo v Paříži dne 16. ledna 2008 v Institutu de Soudure in Villepinte/France. Závěry z tohoto jednání byly na výročním zasedání SC Qual v Grazu odsouhlaseny.

Zprávu o přípravě, používání a praktických zkušenostech v provozu s pWPS, WPQR a WPS měl připravenou pan Shackleton z UK, z důvodu jeho nemoci bylo projednávání tohoto bodu přesunuto na další zasedání komise SC Qual v Paříži, v lednu 2009.

Znovu byla projednávána otázka „check listu“ pro certifikační řízení podle ISO 3834, kdy se názory liší především v otázce prostoru pro údaje, které by měl vyplňovat podnik. To podle názoru mnoha delegátů (v praxi auditorů s dlouholetými zkušenostmi) může firmám výrazně pomoci při přípravě podniku na tzv. místní šetření.(Doc. SC-Qual-85r2-07)

Opět byl připomenut dotazník „Přehled globálně používaných systémů jakosti v různých oblastech při aplikacích ve svařování a příbuzných procesech“. (Doc. SC Qual-108-08 a SC Qual-109-08). Poslední odpovědi byly zaslány ze Švédska, Japonska a Německa, již dříve např. z USA. Vzhledem k tomu, že stále ještě mnoho členských států IIW vyplněný dotazník nevrátilo, byla lhůta na odeslání do sekretariátu IIW prodloužena do 31.12. 2008.

Ke zpracování materiálu, který se souhrnně věnuje „Stanovení životnosti svařovaných konstrukcí z hliníku, niklu a oceli, zhotovených tavným svařováním“ bylo zažádáno o vytvoření pracovní skupiny za účasti IIW komisí č. XIII a XV. (Doc. SC-Qual-86-07). Přes určitý pokrok v této oblasti (diskuse pana Zwätze s chairmany výše uvedených komisí) není jejich stanovisko zatím známo-tento bod je přesunut k další diskusi v Paříži-leden 2009.

Minimální požadavky na personál, který zkouší v oblasti zkoušek svářečů a operátorů, příp. zkoušek postupů svařování (Doc. SC-Qual-110-08) byly projednávány na základě návrhu pana Carl-Gustava Lindewala (Finsko) odděleně. Jedná se o systém vzdělávání a řízení zkušebních orgánů.

Doporučení ke stanovení potřebného požadavku na svar podle ISO 5817 na základě zatížení, napjatosti a požadavků na provedení svarů (Doc. SC Qual-89-07; SC Qual 102-07;SC Qual 105-07) v návaznosti na rezoluci ISO/TC44/SC10-Oslo a příklady použití dle DVS 0705:1994-03 byla označena za již překonaná z důvodu, že tyto požadavky nyní řeší ve většině případů výrobkové normy, proto tento materiál nebude dál zpracováván.

Doporučení pro používání norem řady EN ISO 15607 až EN ISO 15614 – mělo by být v odpovědnosti svářečského dozoru firmy, v řadě případů je stanoveno zákazníkem ve smlouvě. Podle názoru právníků je odpovědnost za svařovanou konstrukci vždy na firmě a nezná různé úrovně. Firma může odpovědnost delegovat dále na osobu svářečského dozoru. Proto byl přijat návrh, aby členové SC Qual připravili na příští zasedání krátkou zprávu, jak je odpovědnost firem (svářečských dozorů) řešena v jejich zemích.

Dr. Morra informoval o připravované konferenci Eurojoin 2009 (21.-22.05.) v Benátkách.

Po odsouhlasení termínu příštího zasedání komise SC Qual (Paříž, leden 2009) bylo jednání Prof. von Hoffem ukončeno, rezoluce nebyla přijata žádná.

Workshop k normě ISO 3834

Workshop ISO 3834, GRAZ Austria 2008-07-09

Na Workshopu k normě řady ISO 3834, za účasti mnoha delegátů, expertů jednotlivých komisí a odborníků, kteří se zabývají kvalitou a certifikační činností, vystoupili následující přednášející:

Prof. von Hofe –; prezentoval normu ISO 3834 ve spojení s výrobkovými normami pro ocelové konstrukce, tlaková zařízení a železniční kolejová vozidla. Pan Tim Jesop, současný prezident EWF, představil certifikační schémata a dokumenty a technické normy, platné v této oblasti. Systém je plně harmonizován pouze v 5 zemích, Česká republika patří mezi ně.

Pan H. Dascau-prezentoval zkušenosti ANBCC z Rumunska, kde bylo certifikováno nejvíce firem dle cetifikačního schématu EWF/IIW. Rumunsko má nejvíc certifikátů v Evropě, vydaných podle certifikačních schémat EWF v systému ANBCC.

Pan Ch.Smallbone-president IIW hovořil o možnostech, jak prosadit a lépe propagovat certifikační schémata na národní úrovni.Jako příklad uvedl spolupráci WTIA (Welding Technology Institute in Australia) se společností Alcoa World Alumina. Obdobou předpisu EA 6/02 je pro mimoevropské země IAC 6/02.Zmínil také požadavky pro jednotlivé výrobky a oblasti dozoru, nejasná je stále otázka vydání normy EN 1090. Požadavky na osobu svářečského dozoru /IWE,IWT, IWS), kvalifikace budou i nadále v kompetenci IIW.

Pan Smallbone probral nové obchodní možnosti IIW, jak komerčně využít systém ANB a ANB CC. Na výročním zasedání IIW v roce 2006 (Quebec) byla schválena investice ve výši 51 000,-€ na reklamu v této oblasti. Investice proběhnou v průběhu příštích 3 až 5 let. Propagace bude zaměřena především na:

 1. Vzdělávání v systému národních ATB
 2. Kvalifikace a certifikace jednotlivých ANB
 3. Technická podpora – pro výrobce v zemích členů IIW - pro nákup
 4. Certifikace výrobců podle ISO 3834

Dr. S. Morra, jménem svářečského ústavu „Instituto Italiano della Saldatura, který získal jako první autorizaci ANB CC již v roce 1997, představil funkci systému ANB CC v Itálii. Závaznost technických norem a požadavky na certifikace vyplývají v Itálii především z požadavků zákazníků pro oblast stavebnictví, pro svařování ocelových konstrukcí. Pro kolejová vozidla se jedná o certifikace „dobrovolné“. Do současné doby vydal tento institut 200 certifikátů, 130 je stále platných.

Zpráva ze zasedání komise IIW číslo VI -terminologie v Grazu, ve dnech 7. až 9.7.2008

Komise IIW číslo VI zasedala ve dnech 7.-9.07.2008 vždy od 14.00 do 18.00 hod., kdy bylo projednáno následující:

Přítomné přivítal a další jednání řídil pan Dietmar Rippegather. Po úvodních procesních záležitostech, omluvách nepřítomných a aktualizaci členů komise byl program následující:

Projednání a odsouhlasení výsledků zasedání v období mezi výročními zasedáními IIW- v Paříži, leden 2008 a v Berlíně, červen 2008.

V rámci voleb Chairmana a Vice-chairmana nebyl předložen žádný nový personální návrh a i na další období byl ve funkci potvrzen pan Rippegather z Německa.

Paní Sheila Thomas přednesla zprávu o činnosti pracovní skupiny WG1 a stavu „slovníku svařování“ v Aj,F,Nj – dokument VI-WG1-102-08.

Projednán byl plán činnosti komise VI na další období (doc. VI-855-07, VI-856-07, VI-892-08). Po kontrole a aktualizaci bude zaslán sekretariátu IIW.

MCT Part 3 „Obloukové svařování“ – byly projednány aktualizace vícejazyčné sbírky termínů pro svařování (MCT-Multilingual Collection of Terms), který je zpracován ve třech jazykových verzích (Aj, F,Nj), mnoho definicí v Nj stále chybí. Zároveň platí výzva IIW, aby členské státy IIW zpracovaly na svojí odpovědnost národní překlady, které je možné následně umístit pro využití v ostatních státech na web IIW (Doc. VI-872-08;VI-864R1-07;VI-881-08;VI-895-08).

Dále bylo jednáno o číslování u jednotlivých sbírek v seznamech IIW (Doc. VI-881-08;VI-883-08;VI-867-08;VI-873-08;VI-895-08) a o návrhu Slovníku 5 (dříve MCT 5) pro termické dělení (Doc.VI-883-08).

Možnost využívání jednotlivých MCT a jejich dostupnost na stránkách IIW byla prezentována zároveň s novým systémech číslování těchto slovníků (návrh zpracoval pan Lundin ze Švédska).

Pro svařování třením (FSW-Friction Stir Welding) byly projednány a odsouhlaseny pojmy a definice (Doc. VI-884-08; VI-900-08). Spolupráce s komisí III, která má tyto metody svařování ve své pracovní náplni.

Diskutovány byly i otázky kolem pájení (Doc. VI-901-08).

Komise VI projednala současný stav i plánované úkoly v oblasti terminologie ve svařování. Zároveň stanovila priority do budoucna a termín dalšího jednání (Paris –leden 2009).

Podrobný zápis z jednání komise VI bude k dispozici na stránkách IIW. Ve veřejně přístupné části jsou přehledně uspořádané výše citované MCT, s možností nahlédnutí do jednotlivých částí.

Poděkování panu Ripperghaterovi za jeho dosavadní činnost chairmana komise VI přednesl pan Chris Smallbone-president IIW

Zpráva ze zasedání komise IIW číslo V konané v Grazu, ve dnech 7. až 9.7.2008

Komise IIW číslo V zasedala ve dnech 7.-9.07.2008 vždy od 9.00 do 13.00 hod., kdy bylo projednáno následující:

07.07. 2008

24 účastníků (14 delegátů, 10 expertů) z Rakouska,Kanady,České republiky,Francie,Finska, Německa,Maďarska,Indie,Itálie,Ruska,Švédska,Slovenska,UK a USA. Byl přednesena a odsouhlasena výroční zpráva komise V (V-1396-07). Šéf exekutivy IIW, pan André Charbonnier z Francie, představil aktivity sekretariátu v uplynulém období (webové stránky, svařování ve světě).

Novým „chairmanem“ komise V na období dalších 3 let byl zvolen Dr. Philippe Benoist všemi hlasy. (Rezoluce 1 Board of directors, V-1411-08). Pan Benoist prezentoval své aktivity v oblasti NDT/NDE v minulosti. Titul inženýra získal v roce 1976 na Ecole Central Paris, od roku 2000 vedoucí oddělení NDT v Saclay ( komise pro jadernou energii ve Francii), ve Francii je dále:

 • členem výboru společnosti pro NDT ve Francii (Confred),
 • člen certifikačního orgánu pro jaderný průmysl (ISI)
 • zástupce Francie ve světové federaci ústavů NDE

Pan Dobmann (stávající chairman komise V) hovořil o R&D v oblasti stárnutí materiálu (V-1406-08) (tepelné stárnutí, únava, dávky ozáření). Tato zpráva byla doporučena k publikování v časopise IIW „Welding in the World“. Návrh byl komisí odsouhlasen (Doporučení 1, V-1412-08).

Pan Dobmann a část členů komise V

Pan Ewert přednesl výroční zprávu subkomise VA (V-1401-08), radiografické inspekce svarů. Jednalo se o aktuální verzi příspěvku z minulého roku s ohledem na mezinárodní standardizaci a také vývoj v oblastech digitálního ionizačního záření a počítačového prozařování „digital radiologie and computed radiography“ (při použití fosforových zobrazovacích destiček) a digitálních detekčních paprsků „digital detektor arrays“ (DDA), nazývané též plochý panelový detektor.

Ewert doporučil rozdělit tento materiál (Doporučení 1 z roku 2007, V-1397-07) na dva, první pro oblast tlakových zařízení a druhý pro nové digitální technologie, nahrazující stále víc klasický film.

08.07. 2008

Jednání bylo řízeno novým chairmanem, panem Phillipem Benoist. Zúčastnilo se 16 delegátů a 7 expertů ze 17 států ( Kanada,Čína, Chorvatsko, Česká republika, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Itálie, Pakistán, Rusko,Slovensko, Jižní Korea, Švédsko, Tunis a USA).

Pan Eric Sjerve z Kanady přednesl výroční zprávu subkomise z oblasti inspekční činnosti, založených na ultrazvukových technikách. Výroční zpráva (V-1402-08) byla odsouhlasena.

Pan Dobmann informoval o diskusi ohledně referenčních IIW sond:A-CEN ISO standard byl revidován a materiál a výroba sond byly přesněji definovány. Náklady na ověření použitelnosti starých sond (vyzkoušeno v Německu ve dvou vybraných laboratořích-BAM Berlín a IZFP Saarbrücken) jsou značné a vyplatí se koupit rovnou sondy nové. Pro využití UT techniky je zpracována příručka „Handbook“, k dispozici je také prezentace v Powerpointu na adrese: ftp://ftp.izfp.fhg.de/

V komisi V byly k této problematice diskutovány a přijaty další usnesení a termíny ke zpracovávaným tématům. K tomu přijala komise V Doporučení 2 (V-1414-08), vydat IIW Handbook jako knihu (brožuru).

M.Moles představil kalibrační sondy pro UT s vychylováním paprsků. Dokument bude publikován na adrese: ftp://ftp.izpf.fhg.de/

Pro mezinárodní uznání bude ustavena pracovní komise ve spolupráci s nezávislými třetími stranami (BAM Berlín, IZFP Saarbrücken, CEA,Saclay,EWI, Columbus).

Do budoucna se komise V bude zabývat inspekcí pomocí řízeného vlnění. To se stává stále populárnější v posledním desetiletí, především v oblasti inspekce potrubí a kolejnic.Zde budou osloveny firmy, ke spolupráci v pracovní skupině, např. Imperial College, London,TWI Cambridge, SWRI, San Antonio, Jo Rose, Penn-State-University,IZFP Saarbrücken.

Zleva-pan Benoist, uprostřed pan Dobmann, vpravo pan André Charbonnier-šéf exekutivy IIW

9.07.2008

18 účastníků (10 delegátů, 8 expertů). Účast byla z 15 států: Austrálie, Jižní Korea, Kanada, Čína, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Itálie, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Švédsko,USA. Delegát ČR (Flégl) se ve stejném termínu a čase zúčastnil jednání komise SC Qual-Management jakosti ve svařování a v příbuzných procesech. Jednání zahájil a řídil chairman komise V, pan Benoist.

Pan Dobmann, chairman subkomise VE, magnetické, elektrické a termální metody inspekce svarů. Mnoho aktivit bylo zaměřeno na tvorbu tréninkového manuálu pro metodu „Magnetické paměti kovů“ (MMM-Magnetic Memory of Metal). Zároveň byla přednesena výroční zpráva o činnosti této komise, kterou delegáti odsouhlasili.

Sergey Kolokolnikov přednesl o metodě MMM dvě prezentace, první zaměřenou na kombinaci metody MMM s ostatními metodami NDT (dokument IIW V-1404-08) a druhou, která se týkala vlastního magnetického rozptylového pole (dokument IIW V-1416-08).

V další části jednání se komise věnoval terminologickým problémům. Kolegové z Ruska požádali o založení subkomise pro MMM metodu z důvodu, že je využívána aktivně již ve více než 15 státech.

John Zirnhelt z Kanady odstoupil z vedení subkomise VF (význam vad), která nebyla nikdy uvedena do činnosti. Nabízí se možnost i v této oblasti změnit cíle komise a učinit jí více atraktivní.Komise V navrhla změnit název subkomise na: Spolehlivost NDT a schválila nového chairmana této subkomise-pana Benoisteho.

Ten v následné prezentaci představil výsledky výzkumných prací ve Francii, USA a Německu v oblasti vývoje metod a aplikací NDT.

Pan Olsson (Švédsko) představil nové činnosti komise 13, kdy koutový svar byl zkoumán únavovým zatížením (FE-modeling and fatigue test). Pokračující výzkum může v praxi ovlivnit konstrukční návrh i hodnocení těchto spojů. Komise V byla požádána o spolupráci v této oblasti. Prezentace je k dispozici na stránkách: ftp://ftp.izfp.fhg.de/

Původní chairman (pan Dobmann) poděkoval všem za spolupráci v posledních 9 letech a jednání komise V ukončil.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.