Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 27.02.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=262


Informační servis č. 118
Datum: 7.11.2008
Autor: CWS ANB

Změna ČSN 05 0705 !!

Již v tomto měsíci by měla vyjít Změna 1 ČSN 05 0705 „Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů“. Změna se týká opravení několika nepřesností v původním znění. Zpracovatelem normy byla CWS ANB, - Ing. Jiří Barták,CSc. Upozorňujeme na článek 6.3 první odstavec: Svářečská škola musí mít svářečského inženýra nebo technologa s platným oprávněním pro vizuální kontrolu, který odpovídá...... (min. ČSN EN 970).

Svářečský dozor a vizuální kontrola svarů

Svářečský dozor v rámci své činnosti provádí vizuální kontrolu svarů. Pro tuto činnost nemusí mít (pokud to nevyžaduje dohoda smluvních stran, nebo jiný předpis) kvalifikační zkoušku (např. podle ISO 9712 resp. EN 473).

V případě, kdy není kvalifikační zkouška vyžadována, musí být způsobilost ověřena výrobcem (EN ISO 3834 – 2 až 4).

Jaký způsob ověření způsobilosti si výrobce určí, záleží pouze na něm. Buď provádí kvalifikační ověření vlastními silami a má funkční kvalifikační dokumentovaný systém, nebo může pověřit specializovanou firmu, která ověří způsobilost pracovníků a příslušně zdokumentuje svůj postup.

Obvykle je svářečský dozor kvalifikován pro vizuální kontrolu podle EN 970 (ISO 17637) – Nedestruktivní zkoušení tavných svarů – Vizuální kontrola. V č. 4 této normy je uvedeno že pracovníci, kteří provádějí kontrolu podle této normy musí:

  • být seznámeni s příslušnými normami, pravidly a specifikacemi
  • být informováni o použitém postupu svařování
  • mít dobrou zrakovou schopnost podle doporučení EN 473 (ISO 9712), která se ověřuje každých 12 měsíců.

Ve většině případů je kvalifikace svářečského dozoru podle této normy (EN 970, resp. ISO 17637) dostačující pro praktické provádění kontroly svarových spojů.

ExpoWelding a konference v Polsku

Ve dnech 21 až 23.10. 2008 proběhl mezinárodní svářečský veletrh ExpoWelding a 50. vědecko-technická konference svařování v Sosnowiec v Polsku v novém areálu Exposilesia . Obě velké akce pořádal Instytut Spawalnictwa (Institut svařování) z Gliwic.

Na veletrhu vystavovalo přes 200 firem. Byly zastoupeny všechny rozhodující firmy oboru a množství regionálních polských firem. Vystavovaly firmy z České republiky, Francie, Holandska, Litvy, Německa, Slovenska, Švýcarska, Ukrajiny, Velké Británie a Polska.

Český vystavovatel svařovací techniky byl opravdu progresivní

Veletrh i konferenci otevíral prezident EWF pan Tim Jessop. Za uvedené dny proběhlo 23 přednášek, m.j. Tima Jessopa (prezidenta EWF), S. Keitela (ředitel GSI – Německo), L. Costy (Italský institut svařování) atd.

Otevření veletrhu a konference - vzadu uprostřed prof. J. Pilarczyk a Tim Jessop

Konferenci navštívilo přes 400 účastníků. Velmi dobrý tah se podařil Institutu svařování tím, že dali 200 míst zadarmo na polské technické univerzity pro studenty svařování. Tím mladí adepti oboru se mohli zúčastnit, obdrželi všechny materiály konference (a že jich bylo) a též se zúčastnili koktejlu ke konferenci, který se konal od 18.00 do 24.00 v prostorách starého uhelného dolu s rockovou kapelou a diskotékou. Tam došlo k mnoha neformálním rozhovorům mladých se zkušenými odborníky z oboru. Bylo zřejmé, že v Polsku nebudou mít v budoucnu se svářečským dozorem problémy.

Pan Tim Jessop (EWF – TWI) a Václav Minařík (EWF - CWS ANB) byli čestnými hosty konference a veletrhu.

Certifikáty svářečského dozoru

V nejbližším období vyprší řadě certifikovaných osob platnost certifikátů EWF – Certifikovaný evropský svářečský inženýr, technolog a specialista. Zkontrolujte platnost svých certifikátů a v případě nutnosti obnovení najdete žádost o recertifikaci na portále www.cws-anb.cz .

WELDICTION Plus

Dne 17. a 18.11. 2008 proběhne úvodní zasedání otevíraného projektu WELDICTION Plus v Bratislavě. Zúčastní se všichni partneři: EWF, ISQ (Portugalsko), CESOL (Španělsko), CWS ANB (Česká republika), VUZ – PI (Slovensko).

Projekt se zabývá implementací výsledků projektu Weldiciton v ČR a na Slovensku. Jedná se o podporu výuky svářečů metodou TIG.

Audit Polsko

V říjnu 2008 Tim Jessop a Václav Minařík provedli audit EWF/IAB polského ANB CC – Instytutu Spawalnictwa v Gliwicích. V rámci auditu navštívili i výrobní závod certifikovaný podle EN ISO 3834-2 a schématu EWF.

Jednání orgánů CWS ANB

V těchto dnech probíhá zasedání SR CWS ANB a Technické komise CWS ANB. Dojde i k pravidelné revizi Technických pravidel CWS ANB. Připravujeme také technické pravidlo pro zkoušky svářečů pod vodou. O závěrech budete informováni příště.

Evropská certifikace svářečů

CWS ANB se účastní činnosti pracovní skupiny, která připravuje pravidlo EWF pro budoucí možnou evropskou certifikaci svářečů a páječů. Finální dokument svářeče osvědčení/certifikát, tak jak ho znáte, by potom měl i logo EWF. První návrh pravidla bude předložen na zasedání EWF v lednu v Paříži.

Workshop v Litvě

Ve dnech 10. a 11.11. 2008 proběhne mezinárodní workshop na univerzitě v Kaunasu (Litva). Předmětem workshopu je předání zkušeností litevským partnerům se zaváděním evropských kvalifikací a certifikace svářečského personálu. Workshop se koná v rámci projektu WELDSPREAD i za účasti CWS ANB. Proběhne i jednání o případných ATB v Litvě se schválením od CWS ANB, než Litva sama dosáhne autorizace svého ANB a o pomoci co nejdříve evropský/mezinárodní systém implementovat.

Zkoušky CWS ANB v zahraničí

Praktické zkušenosti se zkoušením a vystavováním osvědčení dle EN 287 ve Vietnamu – nejlepší praxe

V průběhu měsíce září provedla ZO 13 Česká Třebová zkoušky svářečů a vystavení svářečských dokladů podle pravidla TPA 132/Z3 ve Vietnamu.

Průběh zkoušek a vystavení dokladů byl následující. Na žádost české pracovní agentury odjel náš pracovník do Hanoje. Tam postupně navštívil dvě vietnamské agentury se školícími středisky v Hanoji a Hai Phongu. V obou agenturách byli připraveni vietnamští pracovníci ve školících střediscích příslušných pracovních agentur v souladu s pravidlem TPA 132/Z3 odstavec 2.3. Všichni zkoušení byli označeni zavěšenou identifikační kartou se jménem a fotografií. Dále byl přiložen seznam svářečů. Všichni svářeči prováděli zkoušku na plechu tl. 14 mm metodou 135 v poloze PF. Každý ze zkoušených měl připravený materiál. Zkušební orgán si označil plechy pořadovým číslem svářeče a svojí značkou. Na pokyn vedoucího pracoviště byly vzorky zavařeny vietnamskými pracovníky za stálého dohledu zkušebního orgánu. Po zavaření a vyhodnocení VT byly vzorky označeny k mechanickému dělení a přípravě zkušebních těles. Po přípravě došlo k jejich rozlomení a vyhodnocení zkušebním orgánem.

Potom byli všichni svářeči, kteří úspěšně vykonali zkoušku, vyfotografováni a v programu Evidence svářečů zapsáni do pracovních záznamů – zápis svářečů. Zároveň byly elektronicky vyplněny protokoly o zkouškách svářečů. Byl proveden export dat a ten společně s protokoly odeslán mailem do ZO 13 v České Třebové. Tam proběhlo vystavení dokladů. Tyto doklady nebyly vytištěny ve zkušební organizaci, ale převedeny do formátu PDF a odeslány zpět mailem do Hanoje. V Hanoji byly vytištěny na hlavičkový papír ANB a byl na ně nalepen ochranný hologram ANB. Potom byly doklady orazítkovány a podepsány zkušebním orgánem. Tím byly doklady v Hanoji k dispozici (vzhledem k časovému posunu) již druhý den po zkouškách.

Zkoušení svářeči měli i základní znalosti o bezpečnosti práce, přesto však kolonka teorie byla dle TPA 132/Z3 odstavec 5.3 vyplněna „nezkoušen“. Vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovníky, kteří nebudou zaměstnáni jen v ČR, byly veškeré doklady vystaveny v anglickém jazyce.

Po celou dobu byl k dispozici zkušebnímu orgánu pracovník mluvící vietnamsky a česky. Většina zkoušených svářečů měla základní znalosti z angličtiny a orientační domluva s nimi byla bezproblémová. Snad největším technickým problémem bylo sehnat v Hanoji barevnou laserovou tiskárnu. Nakonec se nám to podařilo až přes prodejce těchto tiskáren v jedné pobočce zahraniční banky.

Po příjezdu do ČR byly založeny do evidence protokoly o zkouškách svářečů v papírové formě.

Stejným postupem lze prakticky okamžitě vystavit svářečské doklady CWS ANB kdekoli na počkání v ČR i zahraničí.

( „ Vzhledem k tomu že se jednalo o první zkoušky prováděné v zahraničí, měl zkušební orgán obavy zda provádí vše v souladu s příslušnými pravidly.Nejvíce se obával okamžiku až se ve svařovně otevřou dveře a v nich se objeví inspektor ing. Milan Krejčí jako nenadálá kontrola z CWS ANB S ulehčením pak sedal v Hanoji do letadla s přesvědčením, že příště by si už na něj nepřišel, protože veškeré porodní bolesti se mu podařilo odladit.)

Pro další aktuální informace a články navštivte náš portál: www.cws-anb.cz

Jsme on-line


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.