Vytištěno z internetového portálu CWS ANB (www.cws-anb.cz), dne: 19.04.2024
zdroj: http://www.cws-anb.cz/t.py?t=2&i=267


WELDICTON Plus
Datum: 3.12.2008

Ve dnech 17. a 18.11. se konal v Bratislavě na VÚZ – PI tzv. „kick-off meeting“ - úvodní jednání projektu WELDICTON Plus .

Tento projekt navazuje na projekt Weldicton, který byl řešen v minulých letech: CESOL (Španělsko), DVS (Německo), EWF, IS-Institut de Soudare (Francie), IS – Instytut Spawalnictwa (Polsko), ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalsko), MhtE (Maďarsko), SAF (Portugalsko) a TWI - The Welding Institut (Velká Británie).

WELDICTON Plus řeší EWF, ISQ (Portugalsko), CESOL (Španělsko), VUZ-PI (Slovensko) a CWS ANB (ČR).

Cílem projektu je multimediální svářečský slovník, který se bude rozšiřovat a zároveň převádět do češtiny a slovenštiny. Ukončení projektu je plánováno na konec roku 2010.

V úvodu se analyzují a kontrolují stávající hesla včetně obrázků a video sekvencí, tak aby odpovídaly stávajícímu stavu znalostí a techniky.

Účastníci úvodního jednání WELDICTON Plus v Bratislavě

O přestávce jednání se diskutují záležitosti EWF


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2024, všechna práva vyhrazena.