English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 122
Datum: 9.3.2009

Nové učební texty

Vzhledem k potřebě aktuálních učebních textů pro IWE a IWT, kolektiv autorů připravuje nové vydání. „Materiály“ a „Výroba“ jsou již napsány, připravuje se „Technologie“ . Předpokládáme, že se stanou nejen učební pomůckou, ale i pomocníkem svářečským dozorům při jejich práci.

Zasedání strategické konzultační skupiny EWF

Dne 4.3.2009 se konalo v Talinu zasedání strategické konzultační skupiny s členy EWF a pozvanými nečleny. Jednání se uskutečnilo na Tallinna Lasnanae Mechanikakool. Na jednání v byl přítomen prezident EWF Tim Jessop (Velká Británie), ředitelka exekutivy EWF Luisa Quintino (Portugalsko), členové EWF z Německa, ČR, Finska, a pozvaní delegáti z Estonska, Lotyšska, Litvy, Ruska, Běloruska.

Jednání zahájil Hans Gross z Německa. Potom byly prezentovány hlavní referáty T. Jessopa – přehled činnosti EWF a výhody členství. Lusisa Quntino se zaměřila na detailní popis pravidel EWF.

Učastníci workshopu (cca 55 osob) byli rozděleni do skupin pod vedením Tima Jessopa, Luisy Quintino, Vaclava Minaříka, Klause Middeldorfa, Hanse Grose a Essa Tikky. Ve skupinách byly diskutovány následující okruhy:

  1. Výcvik, kvalifikace, certifikace personálu – problémy, implementace, chyby, bariéry;
  2. Evropské normy a direktivy – problémy ve znalostech, jaké znalosti by EWF mělo poskytovat;
  3. Informace o svařování – je dostatečný přístup k informacím, jaké informace jsou přínosné, knihy, atd.
  4. Projekty – které subjekty jsou důležité v jednotlivých zemích;
  5. Pohled na svařování – více atraktivní pro mladé lidi;
  6. Výhody podnikání – je certifikace výhodná, bariéry.

Po diskuzi ve skupinách se závěry každé skupiny prezentovaly na společném zasedání. Situace v tomto regionu je poměrně specifická.

Pobaltské státy nejsou členy EWF. Jsou však členy evropské unie, čerpají prostředky z evropských fondů a mají zavedeny evropské normy.Jejich potřeby harmonizované kvalifikace zajišťuje německé ANB. Vzhledem k náročnosti výkonu funkce ANB, členským poplatkům do EWF a relativně malému trhu v těchto zemích není příliš snaha na tomto stavu cokoliv měnit.

Situace Běloruska je komplikovaná tím, že existuje státní závazný studijní program pro technology (inženýry) svařování, který je odlišný od evropského. Výhodou je, že v Bělorusku jsou již přijaty hlavní evropské normy z oboru svařování. O vstup do EWF zatím není skutečný zájem.

Situace Ruska je specifická, má své ANB. Stále má však svoje normy GOST, které nejsou kompatibilní s evropskými. Podobně jako v Bělorusku existuje státní regulace osnov a studijního oboru „inženýr svařování“. To je i důvod, proč v Rusku je vydáváno ročně velmi málo evropských harmonizovaných diplomů. Rusko a Bělorusko nejsou členy evropské unie a nemohou tedy čerpat prostředky z evropských fondů. To je jeden z důvodů proč podle jejich slov nemají prostředky pro rozšiřování aktivit. Na druhé straně je snaha zajišťovat ANB pro nečlenské země, která však není příliš akceptovaná.

V rámci zasedání byl slavnostně předán Timem Jessopem a Klausem Middeldorfem evropský certifikát estonské firmě Aleorn o splnění podmínek EN ISO 3834.

Razítka EWF svářečského dozoru

Stále si mohou na CWS ANB držitelé evropských diplomů objednat razítka EWF. Nabídka různých typů razítek (trodat, dřevěné, pouze gumový otisk) a žádost je na portále www.cws-anb.cz

Vydané diplomy a certifikáty

V roce 2008 CWS ANB vydala celkem 990 diplomů a certifikátů EWF/IAB. Dohromady to bylo např. 100 IWE/EWE, 104 IWT/EWT, 30 IWS/EWS, 43 IWP/EWP , 12 IWSD (mezinárodní svářečský konstruktér svařovaných konstrukcí), 129 diplomů specialistů na betonářské oceli atd.

Certifikátů (osvědčení) svářečů/páječů bylo vydáno v rámci CWS ANB 28 162. To je nárůst cca o 1000 oproti roku 2007.

WELDSPREAD Workshop

Zveme Vás na prestižní mezinárodní workshop WELDSPREAD dne 6.4.2009 v Praze. Pozvánka je v příloze. Počet účastníků je omezen. Pro účast kontaktujte CWS ANB. Účast je hrazena z fondu EU.

Výroční zprávy

CWS ANB připravuje výroční zprávy za rok 2008. Jedná se o výroční zprávy pro jednání Valné hromady, Správní rady CWS ANB, a pro HK ČR, EWF a IAB.

Workshop Prague.doc
 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.