English svareni
[Tisk]  [Poslat e-mailem]  [Hledat v článcích]
Informační servis č. 123
Datum: 9.4.2009

Jednání WELDSPREAD v Athénách

Seminář se konal na Ministerstvu pro průmyslový rozvoj v Athénách dne 27. března 2009. Byl organizován „University of Thessaly“, Ministerstvem průmyslového rozvoje a řeckým institutem svařování.

Cílem semináře bylo podat informace o normách, harmonizované způsobilosti, vývoji EWF/IIW kvalifikačního systému a prezentovat studie o implementaci EWF/IIW kvalifikačního systému na národní úrovni.

  • Haraklia Tsalapatas, reprezentující Univerzitu Thessaly prezentovala krátce cíle semináře.
  • Dr. Geza Gremsberger, který reprezentoval Maďarsko – “Hungarian Association of Welding Technology and Material Testing” a je současně viceprezidentem “Scientific Society of Mechanical Engineering (SSME)” se zaměřil ve své prezentaci na normy pro svařované konstrukce v Evropě a v USA a příslušnými certifikáty, dokládající způsobilost firem. Byly též prezentovány specifické požadavky na evropské kvalifikace EWE, EWT, EWS, EW. Prezentace byla též zaměřena na současný stav průmyslu v průběhu krizového období.
  • Prezentace Dr. Luisy Quintino, která je ředitelkou exekutivy EWF, viceprezidentkou IIW a profesorkou na strojní fakultě na “Instituto Superior Tecnico v Lisabonu byla zaměřena na kvalifikační a certifikační systém EWF/IAB.
  • Rumunské zkušenosti se zavedením harmonizovaných kvalifikací a stav svařování v Rumunsku představil Dr. Dorin Dehelean, generální ředitel ISM, výkonný ředitel “Romanian Welding Society (ASR)” a viceprezident EWF. Prezentace demonstrovala erfektivitu při používání EWF harmonizovaného systému kvalifikací a certifikací. Byla doplněna statistikou situace ve svařování v Rumunsku.
  • Dr. Viera Hornigova, která reprezantovala VUZ – PI ze Slovenska, ředitelka exekutivy slovenského ANB prezentovala zkušenosti se systémem na Slovensku.

Luisa Quintino – ředitelka

Účastníci semináře byli zástupci ministerstva, výrobních firem i akademické obce.

Proběhla obsáhlá diskuze především o vztahu harmonizovaných kvalifikací k partikulárním zájmům řeckých drah, speciálně o požadavcích na kvalitu při vývoji drážních vozidel. Dále o roli svářečského dozoru při stavbě jaderných zařízení a o zkušenostech se systémem EWF v dalších zemích.

Z jednání vyplynulo, že v Řecku neexistuje struktura kvalifikací pro management v oblasti svařování. Je velmi žádoucí takový systém zavést. Jako budoucí ANB přichází v úvahu řecký svářečský institut. Existuje velký zájem o spolupráci při zavádění systému EWF pro převzetí know how. Především spolupráce s nejbližšími zeměmi je potřebná. Rumunsko, které má ANB a zkušenosti by mělo pomoci řecké straně s implementací systému EWF.

Zahraniční delegace EWF na semináři v Athénách.

Výroční zprávy CWS ANB

CWS ANB vydala Výroční zprávu za rok 2008, kterou projedná Valná hromada CWS ANB. Dále byly vytvořeny výroční hlášení, statistiky a zprávy pro IAB a EWF, a HK ČR.

Workshop WELDSPREAD v Praze

Dne 6.4.2009 pořádala CWS ANB mezinárodní workshop „WELDSPREAD – Implementatio of Internationa/European Qualification System“ v konferenčním centru firmy OLYMPUS v Praze 6. Celý workshop probíhal v angličtině.

Úvodní přednášku měla Rute Ferraz , ředitelka exekutivy IAB z Portugalska - „International Education, Qualification and Certification Systems in Welding.

Václav Minařík, ředitel exekutivy CWS ANB přednesl přednášku „Harmonised Qualification/Certification System in Welding in Czech Republic.

Aleš Plíhal, Marcom and Consumables Director, ESAB Central region, seznámil přítomné s příspěvkem „Welding Technologies – the present day and forecasted future development.

Přednáška Gabriela Rihara, ředitele exekutivy slovinského ANB „ Possible Development of qualification scheme of Welding coordinators“ naznačila směr dalšího vývoje harmonizovaných kvalifikací svářečského personálu.

Horia Dascau, ředitel exekutivy rumunského ANB se zabýval v přednášce „ Implementation of the European Training, Qualification and Certification System in Romania“ zkušenostmi které má rumunské ANB se zkouškami a výukou svářečského personálu. V Rumunsku mají velký úspěch certifikace firem podle EN ISO 3834 v harmonizovaném režimu podle pravidel EWF a s vydáváním certifikátu EWF.

Luboš Mráz z VUZ – PI Bratislava přednesl „Education, Qualification and Certification of Personnel in Welding in Slovakia. Ve své přednášce se vrátil do historie a představil vývoj od roku 1949, kdy byl založen VUZ, v Československu a od roku 1993 ve Slovenské republice.

Pavel Flégl, ředitel SVV Praha se zabýval zkušenostmi ATB „ ATB SVV Praha – Creation of ATB and experiences with welding personnel education.

V průběhu workshopu došlo na diskuzi o jednotlivých tématech. Zajímavá byla i informace ředitelky exekutivy IAB Rute Ferraz, že lze společně učit určitou část kurzu IWE a IWT a IWS. To, v případě méně přihlášených umožňuje otevřít kurz.

Po pracovním programu následoval raut pro přítomné.

Ředitelka exekutivy IAB Rute Ferraz při přednášce

Václav Minařík, ředitel exekutivy CWS ANB na workshopu v Praze

Luboš Mráz (Slovensko) a Luděk Mádle – Workshop Praha

Horia Dascau (Rumunsko) a Rute Ferraz (Portugalsko) – Workshop Praha

Václav Pilous, Jiří Barták a Pavel Flégl – Workshop Praha

Viera Hornigová (Sk), Horia Dascau (R), Luboš Mráz (Sk), Rute Ferraz (P)

Organizační tým workshopu (CWS ANB)

Jednání SR a VH CWS ANB

V květnu proběhne jednání Správní rady a Valné hromady CWS ANB. Jedná se o pravidelné zasedání, které zhodnotí výsledky roku 2008 a určí strategii činnosti na rok 2009.

Pracovní skupina plasty

V dubnu předpokládáme jednání pracovní skupiny, která by měla připravit další podklady pro SR z oblasti svařování plastů. Bude se jednat o sjednocení pohledu na jednotlivé kvalifikace svařování plastů a kompetence zkušebních orgánů.


 Související

Související témata
Informační servis


CWS ANB, Velflíkova 4, 160 00, Praha 6 - Dejvice
Tel.: +420 224 310 394, +420 224 315 589
© Copyright CWS-ANB 2006-2023, všechna práva vyhrazena.